...

TA Nasdaq, AEX, Philips, Heineken en Just Eat Takeaway

27 augustus 2022, 06:33 | Marcel Bronner | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

We gaan samen een blik wer­pen op de tech­nis­che con­di­tie van zes grafieken. Ik werd vroeg wakker en kon niet meer slapen, van­daar dat ik er zo vroeg bij ben.


De grafiek die als eerste aan de beurt is die van de

Nas­daq:

Als ik de oran­je lijn tot nek­li­jn bevorder dan zouden we daar­boven iets van een HS-for­matie kun­nen waarne­men. Het hoofd testte de nek­li­jn nog, de koers liep iets op tot aan de rode sti­j­gende trendli­jn en vor­mde zodoende de rechter­schoud­er. Vri­jdag (gis­teren) gin­gen de sluizen open en zak­te de koers door de neklijn.

De onderz­i­jde van de rode pijl is nu de tar­get. Ik ben benieuwd wat er de komende beur­sweek gaat gebeuren. En lat­en we dan maar direct doorstomen naar de

AEX:

Een lagere top is in de tech­nis­che analyse pas een lagere top als die ook wordt gevol­gd door een lagere bodem. Door de laag­ste slotko­ers van vri­jdag sinds ergens in juli staan er nu bij de rode pijlt­jes twee lagere top­pen. Officieel.

Mijn tar­get ligt nu iets lager dan de huidi­ge slotko­ers, namelijk de onderz­i­jde van het rode blokje.

Heineken:

Onder de drie oran­je pijlt­jes zouden we de koer­son­twik­kel­ing ook weer als een kop-schoud­er­for­matie kun­nen bestem­pe­len. De rode trendli­jn is in dat geval de nek­li­jn en dan zien we tevens dat de al neer­waarts is doorbroken,

Gis­teren ging de kelderdeur open en daalde de koers van Heineken aardig af op de kelder­trap. Wat mij betre­ft kan het nog iets verder en wel naar de onderz­i­jde van de rode pijl.

Just Eat Takeaway:

Twee licht­pun­t­jes:

1. Just Eat Take­away is uit het dal­ende trend­kanaal ontsnapt en heeft daar­na
2. enkele hogere bodems en top­jes neergezet.

En is het nu het moment om vol in het aan­deel te stap­pen? Op basis van tech­nis­che analyse wat mij betre­ft niet. Na de enorme oplev­ing van ongeveer een week gele­den is de koers direct afgeketst op en de oran­je lijn en de rode lijn. Het lijkt nu aan te gaan komen op een test van de groene lijn. Ik bez­it Just Eat Take­away niet dus wat mij betreft.….Volgende!!!

Die vol­gende is in dit geval Flip­pen en moeten we die dan in porte­feuille hebben?

Philips:

Het lijkt mis te gaan met Philips. Fors mis.

Kijk eerst naar het plaat­je bin­nen het plaat­je. Dat is de week­grafiek van Flip­pen en met de huidi­ge slotko­ers moeten we terug naar 2012 om een slotko­ers van gelijk niveau terug te vinden. 

Het grotere plaat­je is de dag­grafiek van Philips en daar ziet u dat lagere top­pen wor­den afgewis­seld met lagere bodems. Ik zie ook (nog) geen aan­wi­jzin­gen op de grafiek dat dit pro­ces zou moeten eindi­gen laat staan draaien. 

Miss­chien gaan beleg­gers het aan­deel op enig moment als goed­koop” inschat­ten en neemt men het op in porte­feuille. Op moment van schri­jven ben ik niet een van die mensen.

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

28 augustus 2022, 10:48

Is er nog hoop voor Besi. En misschien kan AEX nog eens de revue passeren tegen dinsdag.

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.