...

TA Nasdaq, AMD, Barrick Gold, ING, DSM en Bel-20

29 mei 2021, 02:20 | Marcel Bronner | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (2)

Het is zater­dag. Althans, in Ned­er­land, hier nog niet, nog even wacht­en. Maar wel tijd dus voor de week­end­col­umn. Geen idee of u dat woord in het woor­den­boek gaat terugvin­den. De vol­gende wasli­jst: DSM, ING, Bel-20, Nas­daq, AMD en Bar­rick Gold.


Ik begin met een index en wel die van onze Zuider­bu­ren, de Bel-20.

De Bel-20 bevin­dt zich in een heel mooi sti­j­gend trend­kanaal. Het trend­kanaal zou zo de the­o­rieboek­jes in kun­nen, ware het niet dat al maan­den de onderz­i­jde van het trend­kanaal niet meer wordt opgezocht.

Als u de oran­je dal­ende trendli­jn al is opgevallen, raak niet in paniek. Die heb ik getek­end om aan te geven dat de koers daar bij voorkeur opwaarts door moet breken. De lijn heeft nage­noeg geen waarde.

Zit u long in de Bel-20 dan is er niets aan het hand­je. Bli­jft u lekker zit­ten en u heeft het hele week­end om te bepalen waar u uw stop gaat plaatsen.

Ik ga direct maar door met de tweede index van van­daag, de Nas­daq. Geen sti­j­gend trend­kanaal, maar wel alle ken­merken van een sti­j­gende trend met de hogere bodems en top­pen. Een kant­teken­ing bij hogere top­pen, want die werd met de top van april juist niet neergezet. De koers kwam niet hoger dan de top van feb­ru­ari. Let er ook even op dat de koers onder de oran­je sti­j­gende trendli­jn beweegt.

De echte schwung is er dus even uit bij de Nas­daq, wat niet hoeft te beteke­nen dat het nu bergafwaarts zou moeten. Houd reken­ing met een beweg­ing tussen de blauwe ste­un­li­jn en de rode weerstandslijn.

Lez­er Mis­ter bluesky gaf onder de analyse van afgelopen don­derdag twee ver­zoeken op. Heeft u ook een favori­et, laat het maar weten en ik zal kijken wat ik kan doen.

Hier­boven ziet u Advanced Micro Devices. Kijk naar de rode pijlen en u zult het met me eens zijn dat die wijzen op steeds lagere top­pen. Op zich dus een teken dat u niet in dit aan­deel moet zitten.

De meest rechtse pijl is oran­je. Dat doe ik met opzet, want dit hoeft niet per defin­i­tie een lagere top te wor­den. De kans is natu­urlijk wel groot.

Lat­en we nu naar het blok­je kijken. Ziet u daar een hoofd-schoud­er for­matie in? Toegegeven, de locatie op de grafiek is niet ideaal, maar hij lijkt er te staan, inclusief nek­li­jn en de uit­braak. Een te bereke­nen koers­doel is nu Usd 84.

Het tweede aan­deel wat lez­er Mis­ter bluesky graag wilde zien is Bar­rick Gold. Opwaarts door de groene dal­ende trendli­jn gebro­ken: pri­ma. Dat was overi­gens al in maart van dit jaar. Opwaarts door de weer­stand op Usd 22,05 gebro­ken: ook pri­ma. Dat gebeurde in april en deze maand. 

De neus gestoten tegen de rode weer­stand­sli­jn over de top van begin dit jaar: nog geen ramp. Geen ramp omdat Bar­rick Gold sinds de bodem eind feb­ru­ari heel mooi hogere bodems en hogere top­pen aan het neerzetten is. Bij de meest recente koersen heb ik Bodem??” geschreven, omdat daar de vraag is of er een hogere bodem gevor­md gaat wor­den. Ik durf er heel wat geld op in te zetten dat dat inder­daad het geval gaat zijn.

DSM nog een keer, omdat de grafiek zo leuk, grap­pig en bij­zon­der is met de inmid­dels vier sti­j­gende trend­kanalen. DSM bevin­dt zich nog steeds én bin­nen het laat­ste sti­j­gende trend­kanaal én boven de oran­je dal­ende trendli­jn. Op moment van schri­jven is er geen enkele reden om afscheid te nemen van dit aandeel.

Als laat­ste gaan we naar ING kijken. Dit aan­deel is aan een enorme opmars bezig en laat een nieuw wapen­feit noteren: de opwaartse uit­name van de (zoveel­ste) weer­stand. De rode hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn is opwaarts uitgenomen en zal nu dienst moeten gaan doen als ste­un. Het ziet er goed uit voor ING en in principe ligt de weg open naar de vol­gende hor­i­zon­tale weer­stand. Die is te vin­den op ongeveer euro 12,10.

Ik wens u een bij­zon­der pret­tig weekend.

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

29 mei 2021, 20:27

Wheaton Precious Metals Corp, Equinox Gold Corp en Norwegian Air Shuttle ASA
had ik graag eens laten technisch analyseren door u. Misschien kunt u ze niet alle drie analyseren maar zeker het laatste aandeel dat nogal bokkesprongen vertoont ( ongetwijfeld door kapitaalverhoging) had ik graag de revue zien passeren.
(1)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.