...

TA Nasdaq, DAX, AEX, RD, Philips en Unilever

7 augustus 2021, 08:34 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 7 / 12 | (0)

Er waren de afgelopen peri­ode geen ver­zoeken en dat geeft mij de ruimte om naar drie indices te kijken en daar drie aan­de­len aan toe te voe­gen. De aan­de­len zijn Konin­klijke Olie, Unilever en Philips.


Zie hier de AEX. We ken­nen het sti­j­gende trend­kanaal en ik heb een extra, feller sti­j­gend trend­kanaal getek­end. Dit laat­ste feller sti­j­gende trend­kanaal bracht de koers opwaarts uit het al langer bestaande trendkanaal.

De koer­son­twik­kel­ing ziet er goed uit, maar de vraag is wel of de AEX dit vol gaat houden. Bij de RSI zie ik een duidelijke negatieve diver­gen­tie. Ik houd er stiekem een beet­je reken­ing mee dat de AEX komende week uit het trend­kanaal gaat vallen en dan de bovenkant van het min­der fel sti­j­gende trend­kanaal als ste­un gaat testen. Niets veron­trustend in mijn ogen, het kan wellicht zelfs een koop­mo­ment opleveren.

Na een uit­stap­je onder de 16 euro en de test van de paarse hor­i­zon­tale lijn als ste­un is de koers van RD weer opgelopen. De koers is zo ver opgelopen dat de koers nu op een haar na is aan­be­land bij de rode hor­i­zon­tale lijn. Die laat­ste lijn doet dienst als weerstand.

Bij RD is geen sprake van een sti­j­gende of dal­ende trend, we gaan eerder zijwaarts. Vergelijken we de recente top­pen met de top uit maart dit jaar dan staan er wel gewoon lagere top­pen. Olies zal dus nog iets meer zijn best moeten doen. Bij een opwaartse door­braak van de rode lijn zal er een klein koopsig­naalt­je wor­den afgegeven.

Dan de DAX. Laatst zagen we al dat de index uit het sti­j­gende trend­kanaal was gevallen. Toch bli­jft deze index aspi­raties houden hoger te komen, maar de rode hor­i­zon­tale lijn gooit vooral­snog roet in het eten. Bij het meest rechtse rode pijlt­je is de koers er weer aanbeland.

Zou de DAX in staat kun­nen zijn de rode weer­stand­sli­jn opwaarts te door­breken? Ondanks dat het al diverse keren niet is gelukt denk ik dat het toch wel gaat gebeuren. Miss­chien al bin­nenko­rt als het de index lukt boven de groene sti­j­gende trendli­jn te bli­jven. Miss­chien gaan we het komende beur­sweek al meemaken.

Ja en dan Philips dat ziet er niet goed uit. Sterk­er, ik durf de grafiek slecht te noe­men. Al sinds de top in april zet de koers lagere top­pen en lagere bodems neer. De trend is duidelijk dal­end en ik ben niet jalo­ers op beleg­gers met dit aan­deel in de portefeuille.

Afgelopen week is met de neer­waartse door­braak van de oran­je lijn verder gegaan met het pro­ces van lagere bodems. Wat er ook gebeurt, er staat weer een lagere bodem, ook als de koers nu onver­hoopt gaat stijgen.

Kan ik nog iets posi­tiefs melden? Jawel, meestal lukt dat wel en ook bij deze grafiek. Daar­voor moet ik wel uitwijken naar de RSI, want de grafiek zelf is dra­ma. De RSI laat een posi­tieve diver­gen­tie zien. Dat is voor mij nog geen reden om maandag bij open­ing Philips aan te kopen. Ik wil meer zien, meer bel­let­jes horen.

Het is niet nodig een tech­nisch anal­ist te zijn om te zien dat de grafiek van de Nas­daq er beter uitzi­et dan die van Philips. Bin­nen het sti­j­gende trend­kanaal is de groene hor­i­zon­tale lijn, die dienst doet als weer­stand, opwaarts uitgenomen.

Bin­nen dat sti­j­gende trend­kanaal is nu de rode weer­stand­sli­jn even een sta in de weg. Op een andere manier dan bij de DAX, maar toch iets om reken­ing mee te houden.

Voor­lop­ig denk ik dat de Nas­daq wel bin­nen het sti­j­gende trend­kanaal zal bli­jven en daarmee uitein­delijk de rode weer­stand opwaarts zal uitnemen.

De laat­ste grafiek voor van­daag is die van Unilever. De beleg­ger wordt hier regel­matig op het ver­keerde been gezet. Het belan­grijk­ste is hier dat de koers uit het sti­j­gende trend­kanaal is gevallen en ook direct door de blauwe lijn die dienst deed als ste­un. De koers van Unilever tra­cht te her­stellen maar bij de oran­je pijl ziet u dat diezelfde blauwe lijn nu zijn werk als weer­stand doet.

Zon­der dit aan­deel in porte­feuille heb ik op basis van tech­nis­che analyse geen enkele reden Unil­ver in dit sta­di­um toe te voe­gen. Zon­der echt ent­hou­si­ast te wor­den zou een opwaartse uit­name van de blauwe weer­stand­sli­jn enige ver­be­ter­ing brengen.

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

7 augustus 2021, 14:13

Beste Marcel, nu het zo rustig is met verzoeken durf ik er wel een aantal te vragen: dat is Plug Power en Anavex Life Sciences Corp (AVXL). Met vriendelijke groet, Look

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.