...

TA op verzoek: KBC en Unilever

7 juli 2020, 08:12 | Marcel Bronner | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Op de analyse van afgelopen zondag over BAM en Boskalis kwa­men de nodi­ge reac­ties, onder andere om eens naar Arcelor Mit­tal, Unilever, KBC en Berk­shire Hathaway‑B te kijken. Graag vol­doe ik aan alle ver­zoeken, maar daar heb ik helaas niet vol­doende ruimte voor in een enkele col­umn. Ik moest een keuze mak­en en op deze dins­dag zijn het KBC en Unilever geworden.


De KBC Groep is een grote Bel­gis­che bank in de Bel­gis­che beurs­graad­me­ter de Bel-20. De heer of mevrouw Rokr ver­zocht naar deze bank te kijken. Wel­nu, lat­en we maar direct de week­grafiek erbij pakken.

De week­grafiek van KBC heb ik vanaf eind 2016, begin 2017 weergegeven. Elke can­dle­stick verte­gen­wo­ordigt een beur­sweek. De top van begin 2020 reik­te niet tot aan de top van begin 2018 en toen sloeg Coro­na toe. Daar­na ziet u dat de grafiek bodem vormt op een spe­ciale manier bin­nen de twee rode lij­nen. Die beweg­ing bin­nen de twee rode lij­nen lijkt een beet­je op een con­tin­u­atiepa­troon en dat zou niet veel goeds voor­spellen voor de koers van de bank.

De dag­grafiek ziet er vooral­snog niet onheil­spel­lend uit. De rode en licht­groene lij­nen zijn nu de rode lij­nen van de week­grafiek en de beweg­ing bin­nen bei­de lij­nen baart niet veel zor­gen. Zit KBC in een porte­feuille, dan mag die wat mij betre­ft op moment van schri­jven bli­jven zit­ten. Omge­keerd, ik zie geen enkele reden om KBC op te nemen als ik het niet in bez­it zou hebben. Bin­nenko­rt gaat KBC een klein beet­je kleur beken­nen als het óf door de blauwe lijn zakt óf opwaarts door de oran­je lijn weet te breken.

= = =

De heer of mevrouw Bak­ste­nen merkt op dat hij mij niet terug vin­dt bij usmar​kets​.nl/zoek. Ik heb dit direct aan Guy Boscart doorge­speeld en die heeft het ook al doorgeschoten aan de web­site­be­heerder. Er wordt dus aan gew­erkt! U voegt daaraan toe dat u daarom niet kan zien of ik een bepaald aan­deel al heb bespro­ken. Dit roept bij mij enkele vra­gen op en ik wil u ver­zoeken e.e.a. toe te licht­en. Dank u bij voorbaat!

= = =

Ik ga door met een analyse van Unilever op ver­zoek van Hele­na.

U ziet Unilever vanaf eind 2016 begin 2017 hogere bodems en hogere top­pen neerzetten tot aan de top in 2019. De top (eind 2019) vóóŕ het virus was al lager dan die van mid­den 2019. Na de rit naar het Zuiden als gevolg op Covid-19 probeert Unilever zich nu bin­nen een sti­j­gend trend­kanaal te her­pakken. Op naar de daggrafiek.

Het sti­j­gend trend­kanaal op de dag­grafiek ziet er op zich goed uit. In de komende weken gaan er twee kracht­en tegen elka­ar inwerken en welke zal sterk­er blijken te zijn, de weer­stand door de elke dag verder dal­ende rode weer­stand­sli­jn of het sti­j­gend trend­kanaal? Iemand die Unilever in bez­it heeft zal er op dit moment niet veel van moeten verwacht­en, maar kan wel bli­jven zit­ten van­wege het sti­j­gende trend­kanaal. Die per­soon zal al iets voorzichtiger moeten wor­den als Unilever door de licht­groene ste­un­li­jn zakt, maar dan is er alti­jd nog de onderkant van het sti­j­gende trend­kanaal als vangnet. 

Een kleine beves­tig­ing om in Unil­ver te bli­jven zit­ten zou komen als het de koers lukt door opwaarts door de rode dal­ende trendli­jn te breken.

Con­clusie:

Van zow­el KBC als Unilever wordt ik op moment van schri­jven niet super ent­hou­si­ast, ik kom niet verder dan een houden”.

= = =

U ziet, waar mogelijk probeer ik aan uw ver­zoeken te vol­doen. Ik zou dus zeggen als u een aan­deel of index geanaly­seerd wilt zien.…geef het hieron­der bij de reac­ties door en wie weet ziet u uw favori­et bin­nenko­rt in mijn col­umn terug!!!

= = =

Tech­nisch anal­ist voor US Mar­kets

Mar­cel Bron­ner is zelf­s­tandig tech­nisch analist. 

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. Hij heeft geen posi­tie in de indi­vidu­ele aan­de­len die hij bespreekt.

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

4 comments

8 juli 2020, 13:11

Goedemiddag Marcel,
Ik zou graag de edelmetalen behandeld willen zien. Alvast bedankt.

(0)
7 juli 2020, 20:24

Marcel,
het is een man,. maar ik zag dat je nu netjes in het rijtje staat,als je hierboven, naast de weekcontest klikt, zie je een scherm, waar je kan invullen of het aandeel al besproken is, maar de site beheerder heeft die netjes gedaan zo.
Keep on the good work

(0)
7 juli 2020, 12:04

Wel bedankt!

(1)
7 juli 2020, 10:04

Graag een technische analyse van de Dow.

(1)