...

TA Philips, Randstad, AEX, Kering, KKR & Co en Stratasys

11 december 2021, 00:18 | Marcel Bronner | leestijd: 7 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

Met vijf ver­zoeken en één aan­deel uit eigen kok­er hebben we denk ik weer een mooi rijt­je. De ver­zoeken komen van lez­ers Eveline50?, kwak en Mis­ter bluesky. Wilt u ook een ver­zoek indi­enen, ik nodig u bij deze uit. Vooral lez­ers die nog nooit een ver­zoek hebben gedaan.

We gaan van start met de col­umn van zaterdag!


Ker­ing op ver­zoek van lez­eres Eveline50?

Welkom bij de col­umn waar iedereen welkom is, met of zon­der pas. Zelfs min­is­ter Hugo de Jonge.

Ja, hoe moeten we nu naar Ker­ing kijken? Als we van links naar rechts op de grafiek kijken dan zien we toch wel iets van een sti­j­gende trend…per sal­do. Kijken we daar­ente­gen naar het­geen er onder de blauwe dal­ende trendli­jn gebeurde dan zien we duidelijk lagere top­pen en lagere bodems. Tot nu toe was het niet veel meer dan een correctie.

Kijken we nu naar het­geen er boven de groene sti­j­gende trendli­jn aan de hand is dan zien we hogere bodems en hogere top­pen. Het is niet makke­lijk te zien wat Ker­ing, terug te vin­den op de beurs van Par­i­js, wil. Mocht de huidi­ge trend voortzetten dan komt het uitein­delijk aan bij de top van augus­tus. Een eerste sta-in-de-weg is de negatieve diver­gen­tie bij de RSI, zie de hogere top onder de oran­je lijn in de grafiek en de lagere top bij de RSI onder de oran­je lijn bij de indicator.

Bli­jf bij bez­it van Ker­ing zit­ten en kijk in het week­end op uw gemak waar uw stop komt.

Strata­sys op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky

Een duidelijke piek in feb­ru­ari van dit jaar en recent werd het nog eens overgedaan. Niet zo ent­hou­si­ast als in feb­ru­ari maar toch heel mooi. Boven de groene, licht sti­j­gende trendli­jn wordt er steeds, zij het voorzichtig, een hoger bodem­p­je neergezet. De laat­ste maan­den trekt de koers de stoute schoe­nen aan en probeert het boven het blauwe sti­j­gende trendli­jn­t­je een iets fellere” helling­shoek neer te zetten.

Redelijk posi­tief is ook dat de koers opwaarts door de oran­je dal­ende trendli­jn is gebro­ken. Ik durf op geen enkele wijze te schri­jven dat er een long trade moet wor­den ingenomen, maar als u in het aan­deel zit dan zou ik zeggen bli­jft u zit­ten. Neem ook hier het week­end de tijd om te kijken op welk niveau u uw stop legt.

KKR & Co op ver­zoek van lez­er kwak

U ziet dat ik hier erg zuinig ben geweest met het trekken van lijn­t­jes. Er staan er slechts twee. De groene, niet zo heel erg belan­grijke sti­j­gende trendli­jn en de blauwe, ook niet erg indruk­wekkende dal­ende trendli­jn. Ik had het bij­na zon­der lijn­t­jes af gekund! 

Boven de groene trendli­jn probeert KKR verder te bouwen aan de (naar het grotere plaat­je kijk­end) sti­j­gende ten­dens en de opwaartse uit­braak door de blauwe trendli­jn helpt daarbij.

Wel, u raadt het al bij­na! Bli­jf vooral zit­ten en bepaal waar u stop komt. Hoogst­waarschi­jn­lijk zal dat een prof­it stop zijn, maar cor­rigeer me maar als dat niet zo is.

Rand­stad op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky

Ik merk dat ik vanavond (hier is het nog avond i.p.v. mid­den in de nacht) heel erg zuinig ben met het trekken van lijn­t­jes. Het lijkt wel of het geld kost! Maar ik ben voor­stander van hoe min­der lijn­t­jes, hoe beter. KISS. Keep It Sim­ple, Stupid.

Rand­stad is na een mooie beweg­ing naar boven sinds de top van juli dit jaar wat aan het cor­rigeren. De koers lev­ert per sal­do in en heeft al wat lagere top­pen en lagere bodems neergezet. 

Boven de hor­i­zon­tale rode lijn zien we al een gap­je en direct onder diezelfde lijn zien we ook een duidelijke gap. De afgelopen beur­sweek probeerde Rand­stad aan een her­s­tel te werken en het luk­te kop­ers de koers tot in de gap, tot aan de bovenkant van de gap zelfs, te tillen. Dat kostte even iets teveel kracht en verkop­ers bracht­en de koers tot aan de onderz­i­jde van de gap.

Wil de koers verder omhoog dan zal het met twee weer­standen, de oran­je en daar­na de rode, moeten afreke­nen. Ik vraag me op moment van schri­jven hardop af of dat wel gaat lukken. U proeft het, ik ben voorzichtig met Randstad.

Zelf wilde ik Philips (al een tijd­je) lat­en zien, maar door de vele ver­zoeken (ga vooral zo door!) kwam ik daar niet aan toe. Van­daag is het zover.

De hoog­ste koers op het getoonde gedeelte van de chart is euro 50,98. De laag­ste koers daar­na vin­den we terug op.…afgelopen vri­jdag: euro 29,80. Van hoog naar laag, van april tot decem­ber, heeft Philips 21 euro 18 ingeleverd. In pro­cen­ten meer dan 41%. Dat is redelijk fors.
Is de dal­ing nu ten einde? Lat­en we hopen van wel, maar ik ben er tech­nisch nog niet zo zek­er van. Het blauwe lijn­t­je houdt de broek op, maar bij een neer­waartse door­braak wordt het te bereke­nen koers­doel euro 28,30. En zelfs dan kan ik niet beloven dat de dal­ing over is.

Zit u (nog) in Philips en kijkt u tech­nisch, krabt u zich dan eens achter de oren en stel uzelf de vraag waarom. Fun­da­menteel ok, strate­gisch wellicht, maar tech­nisch née, dan is er iets mis­ge­gaan. Het rode lijn­t­je is een mogelijke toekom­stige koers­be­weg­ing en wilt u die meemaken?

De AEX op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky

Als laat­ste kijk ik met u naar onze index. U weet dat ik voorzichtig ben en bli­jf met de AEX.

Ik heb twee sce­nar­i­o’s geschetst, de groene opwaarts met hogere bodems en hogere top­pen. De rode met het voortzetten van lagere top­pen en lagere bodems. Als u nu zegt, ja maar Mar­cel, dat kan ik zelf ook wel.…klopt! Ik heb nooit beweerd dat TA extreem moeil­ijk is. Dit zijn twee mogelijke toekom­stige ontwik­kelin­gen bij de index. 

Een stap­je moeil­ijk­er is hoe dat u ermee omgaat. Plaatst u een trade, laat u dat gepaard gaan met een stop, past u de stop kei­hard en con­se­quent toe of past u hem aan (in de ver­keerde richt­ing)? Kijk, daar zit de moeilijkheidsgraad. 

Ik wil niet negatief overkomen, maar ik schat het rode sce­nario iets hoger in dan het groene sce­nario. Wederom, lat­en we hopen dat ik geen gelijk krijg.

+++++ + + + + +
Alle ver­zoeken zijn weer behan­deld, schi­et u dus maar! Lief­st niet met scherp, maar geef uw favori­et en/​of hoofd­pi­jn­dossier maar door en u kri­jgt een niet door andere menin­gen en/​of belan­gen beïn­vloede tech­nis­che analyse!
+++++ + + + + +

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Markets. 

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

3 comments

12 december 2021, 10:12

Goedemorgen Marcel. Graag een keer SBM offshore. Waar zou de omkeer van het dalende kanaal kunnen plaatsvinden?

(0)
11 december 2021, 21:32

Alfen en Adyen lijken ook interessant om nog eens technisch te bekijken. Bedankt.

(0)
11 december 2021, 15:45

Graag nog eens Arcelor mittal . Bedankt.

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.