...

TA Shell, AEX, Arcelor, BESI en AMG

1 mei 2022, 00:33 | Marcel Bronner | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Wat in het vat zit verzu­urt niet. Een twee­t­al lez­ers had nog een aan­tal grafieken tegoed en die ga ik dit week­end ver­zor­gen. Dan kom ik op vier grafieken en daar heb ik zelf Shell nog aan toegevoegd. 


AEX op ver­zoek van lez­eres lda:

Dames gaan voor, ik begin dus met het ver­zoek van deze lez­eres. Ze had hem nog tegoed. 

Het is toch eigen­lijk wel heel mooi hoe het geheugen van de markt werkt. Neem nou de grafiek van de AEX met het dal­ende trend­kanaal. Je zou zeggen, de index is opwaarts uit­ge­bro­ken, dus Mar­cel, haal weg dat trend­kanaal, want het is niet meer van waarde. Maar kijk dan toch eens naar wat er gebeurde na de uit­braak: de index zakt weg en waar vond de koers tot twee maal ste­un? Juist, op de bovenkant van dat oude trend­kanaal dat geen waarde meer zou hebben. Zie de twee groene pijltjes.

Van­daag bot­ste de koers intra­day tegen het oran­je weer­stand­sli­jn­t­je aan, zie onder de rode pijl. Daar kwa­men verkop­ers in de markt die ervoor zorgden dat de koers duidelijk onder die oran­je lijn zijn (haar?) slot vond. Die laat­ste can­dle ver­raadt” dat het aanstaande week waarschi­jn­lijk iets lager gaat. 

Arcelor Mit­tal op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky:

Ja, ik kan schri­jven dat Arcelor Mit­tal zich boven de paarse sti­j­gende trendli­jn bevin­dt. Ik kan daar ook nog aan toevoe­gen dat de koers zich bin­nen het groe­nachtige blok­je beweegt. Dan kun­nen we zelfs nog dis­cus­siëren of dat blok­je niet blauwachtig is. Maar dan houdt het op voor mij. Meer zin­nige woor­den kri­jg ik niet op papi­er. Bij het scan­nen van mijn grafieken denk ik dan: Vol­gende!΅

AMG op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky:

Gelukkig kan ik iets duidelijk zijn bij AMG dan bij Mit­tal. AMG heeft een zeer mooie driedubbele top neergezet, en door de neklijn/​ste­un­li­jn gevallen, heeft het te bereke­nen koers­doel (neer­waarts) en zelfs meer gehaald en is nu wat aan het stijgen.

Onder de rode lijn ziet u een gap en dat sti­j­gen beperkt zich tot nu toe tot het tra­cht­en van het dicht­en van de gap. Lat­en we zeggen dat het met het bereiken van de high van de dag gelukt is! Dan kan het zijn dat het kruit ver­schoten is en dat we komende week weer omlaag gaan. Of het kan zijn dat de rode weer­stand­sli­jn opwaarts wordt uitgenomen en dat AMG hoger gaat. Op moment van schri­jven durf ik geen richt­ing aan te geven. Zit u long, bli­jft u dan gewoon zit­ten en kijk wel serieus naar uw stop.

BESI op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky:

BESI geeft kort­ing. Bij­na iedere dag dat u langer wacht kunt u dit aan­deel met een grotere dis­count kopen. U raadt het al, BESI ligt er tech­nisch niet al te best bij.

Ik begreep van lez­er Mister bluesky dat de kwartaal­ci­jfers zijn geweest en de markt was daar blijk­baar niet al te blij mee. De koers zak­te aardig weg, zie de meest rechtse can­dle. Ja, die onder de oran­je lijn.

Ik heb twee groene ste­un­li­j­nen getrokken, waar­bij de boven­ste door­gaans mijn favori­et is. Maar omdat die van­daag met de slotko­ers neer­waarts is door­bro­ken heb ik de tweede lagere getrokken. Intra­day werd dat tweede niveau overi­gens aangetikt. BESI zal hier ste­un moeten vin­den om te voorkomen dat u bin­nenko­rt het aan­deel met nóg meer kort­ing aan kunt kopen. Ik ben nog niet over­tu­igd van deze ste­un­niveau’s…

Shell:

Shell is uit het rode sti­j­gende trend­kanaal gevallen. Maar niet getreurd, de koers bevin­dt zich nog wel bin­nen het grotere blauwe sti­j­gende trend­kanaal. Om daar dan weer bin­nen te bli­jven is het m.i. vrij belan­grijk dat de paarse dal­ende trendli­jn de komende beur­sweek opwaarts wordt uitgenomen. Zo niet, dan gaat het waarschi­jn­lijk aankomen op een test van de onderz­i­jde van het trend­kanaal. Vinger aan de pols.

Ik begroet u graag dins­dag weer, dan zit­ten we alweer in de maand mei.

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.