...

TA "Short": AEX

1 april 2024, 19:24 | Marcel Bronner | leestijd: 2 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

Op deze 1 april met ges­loten beurzen is het wellicht inter­es­sant om eens even naar de maand- en week­grafiek van de AEX te kijken. 

Alle ver­zoeken zijn als het goed is behan­deld. U mag alle­maal weer uw verzoek(en) indienen!Maand­grafiek AEX, area chart:

Weet u het nog, van eerdere analy­ses, hoe de area chart tot stand komt? Elk slot van de maand wordt als een pun­t­je neergezet op de grafiek. Ver­vol­gens wor­den al deze pun­ten met elka­ar ver­bon­den. En o ja, daaron­der kri­jgt de chart een kleurt­je, blauw in dit geval.

De grafiek gaat terug tot decem­ber 1993. Op deze manier is dus goed te zien dat de AEX deze maand op de hoog­ste koers ooit is gesloten.

Bericht van Guy Boscart:

Voor wie graag een tijd­je één van onze sig­naal­dien­sten wil vol­gen kan nu gebruik mak­en van onze proe­faan­bied­ing. U kunt dan een abon­nement proberen tot 1 JUNI 2024. Sys­teem Trad­ing voor €35, Guy Trad­ing voor €40, Polleke Trad­ing voor €45 en COM­BI-Trad­ing voor €75. Kijk vooral even een tijd­je met ons mee en beslis daar­na of het bij u past … Schri­jf u in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​trade… Er lopen sinds afgelopen don­derdag weer wat posi­ties, die kunt u nog opne­men door lid te worden …

Week­grafiek AEX, bar­chart:

Boven­staande bar­chart gaat terug tot sep­tem­ber 2019. Zo ziet u de waanzin­nige sti­jging die tot stand kwam na het uit­breken van Covid-19. Weet u het nog, die beroemde vleer­muis op de markt in China?

Om het aan­tal lijn­t­jes op de grafiek beperkt te houden heb ik slechts twee items toegevoegd. De eerste is de groene hor­i­zon­tale lijn over de top van 2021. We zien dat dat de index van Klein Chi­na daar opwaarts door is gebroken.

De tweede is het sti­j­gende trend­kanaal. Ik geef direct toe, daar kun­nen we een dis­cussie over opzetten. Dat vind ik niet zo belan­grijk. Belan­grijk­er is dat met dit trend­kanaal de koers hele­maal bovenin het trend­kanaal beweegt. Dubbele alertheid is dan vereist bij een longpositie. 

U kunt long bli­jven zit­ten en bli­jven geni­eten van het moment. Met een trail­ing stop s.v.p.

++++
Als u nu denkt: de AE X, dat vind ik maar niks, vraag dan nu UW favori­et aan!
++++

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

3 april 2024, 06:20

Alfen graag na zijn dreun omlaag.

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.