...

TA "Short": DAX en Bel-20

11 juni 2024, 12:38 | Marcel Bronner | leestijd: 2 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (2)

Er staan nog twee ver­zoeken open. Die kan ik mooi in een Short” gieten. We gaan de charts van de Bel-20 en DAX bekijken.Bel-20 op ver­zoek van lda:

Op het eerste gezicht is het een sti­j­gende trend bij de Bel­gis­che index. We ken­nen alle­maal The Trend is Your Friend. Daar kan je achter schri­jven Unless it’s about to end. Is dat het geval bij de Bel-20?

Ik zie voor nu twee kleine dingetjes:

1. het rode dal­ende trend­kanaalt­je en
2. de neer­waartse door­braak van de rode trendlijn.

Op zich niet heel ern­stig, maar het zou wel wat ern­stiger wor­den als ook de groene sti­j­gende trendli­jn zou breken tegelijk­er­ti­jd met de hor­i­zon­tale oran­je lijn. Zover is het niet, maar de index klopt wel intra­day op de deur. Vinger aan de pols dus!

Bericht van Guy Boscart:

Voor wie graag een tijd­je één van onze sig­naal­dien­sten wil vol­gen kan nu gebruik mak­en van onze aan­bied­ing. U kunt dan een abon­nement proberen tot 1 AUGUS­TUS 2024. Sys­teem Trad­ing voor €35, Guy Trad­ing voor €40, Polleke Trad­ing voor €45 en COM­BI-Trad­ing voor €75. Kijk nu een tijd­je met ons mee en beslis daar­na of een sig­naal­dienst bij u past … Schri­jf u in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​trade…

DAX op ver­zoek van lda:

Ook bij de DAX zien we een sti­j­gende trend. Maar rechts op de grafiek zien we toch enkele zak­en waar we even bij stil moeten staan. Het begon met de negatieve diver­gen­tie bij de RSI. Kijkt u maar naar de oran­je lij­nen. Een hogere top in de koers­grafiek die geen­szins werd beves­tigd door de RSI.

Daar­na zien we achtereenvolgens:

- de neer­waartse door­braak van de rode trendli­jn
- het dal­ende trend­kanaalt­je en
- van­daag de neer­waartse door­braak van de paarse trendlijn.

Bij het laat­ste punt moet ik aan­teke­nen dat het tot nu toe intra­day is, we moeten de slotko­ers dus even afwacht­en. Iemand die long zit zou hier toch even goede nota van moeten nemen.

+++++
Dat waren alle ver­zoeken. Wie vraagt er nieuwe grafieken aan?
+++++

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren.
Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

16 juni 2024, 22:23

Beste Marcel,
Graag een analyse van ASML en Just Eat Takeaway.
Mvg, Petra

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.