...

TA Signify, Nasdaq, AEX, ASM int., AEX en Bel-20

11 september 2021, 20:34 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (2)

De zater­dag zit er al bij­na op, dat is, in Ned­er­land. Hier in het mid­dag en ik vind het nu tijd wor­den voor de col­umn van dit week­end. U weet het, als ik in Brazil­ië ben dan ver­schi­j­nen de columns onregelmatig(er)! Van­daag twee aan­de­len op ver­zoek van een lez­er en de rest heb ik erbij gekozen.


Ik begin met de AEX:

Daar ik de AEX zeer regel­matig voor­bij laat komen een korte update. We had­den al gezien dat de AEX had ingeleverd en bij de groene pijl de onderkant van het sti­j­gende trend­kanaal had opge­zocht. Zo plaats je de dal­ing dus in per­spec­tief. Tot nu toe is het niet meer dan een gezond stuk­je inlev­eren om daar­na weer te kun­nen sti­j­gen. U mag dus reken­ing houden met een sti­jging en mocht dat onver­hoopt niet gebeuren: daar is de stop voor uit­gevon­den. Pas de dan s.v.p. ook toe!

Beweegt de AEX nog net­jes bin­nen het sti­j­gende trend­kanaal, bij de Bel-20 kun­nen we dat niet meer zeggen. Onder de rode lijn wer­den al twee lagere top­pen neergezet en met een gap opende de index van onze Zuider­bu­ren onder de ste­un van het sti­j­gende trend­kanaal. In dezelfde sessie ging het nóg lager en brak de Bel-20 door de groene hor­i­zon­tale ste­un­li­jn. A bad day at the office!

Kijken naar de laat­ste twee can­dles is het redelijk waarschi­jn­lijk dat het even over is met de dal­ing. Er staat namelijk een last engulf­ing pat­tern. Dat laat­ste mag u direct ver­geten, maar het kan een omkeersig­naalt­je zijn. Vaar daar echter niet blind op, bli­jf kri­tisch kijken naar de koersontwikkeling. 

We gaan naar ASM International:

Deze grafiek had ik deze week al lat­en zien in het kad­er van wat dan een mooiere grafiek was. Dat was een vraag van een lezer.

Kijk naar het sti­j­gende trend­kanaalt­je bin­nen het grotere sti­j­gende trend­kanaal. De koers van ASMI schoot afgelopen vri­jdag met een gap uit bei­de! Opwaarts, dat voeg ik voor de zek­er­heid maar even toe. Bij de analyse die ik afgelopen week maak­te kon ik dit niet ver­moe­den dat dit aan­deel zo sterk uit de hoek zou komen! Ja, wat nu? Wel, als u ASM Inter­na­tion­al hebt dan zou ik lekker bli­jven zit­ten. Het enige waar u dan de rest van het week­end tot maandag 9.00 uur over na zou moeten denken is waar u uw stop legt. Dat kan bij­na niet anders dan een prof­it stop zijn.

De vol­gende twee aan­de­len zijn op ver­zoek van lez­er ted.hulsman. Uni­bail-Rodam­co en ik begin met Sig­ni­fy. Lange tijd is Sig­ni­fy een favori­et van mij geweest maar dat is al een tijd­je over. Wat er namelijk gebeurd?

Onder de rode dal­ende trendli­jn werd een lagere top neergezet gevol­gd door een val uit de rode hor­i­zon­tale trad­in­grange. De koers testte de onderz­i­jde van die trad­in­grange als weer­stand en viel daar­na met een gap weg. We gaan door met bel­let­jes tellen: bin­nen de blauwe hor­i­zon­tale trad­in­grange stuitte de koers ander­maal op de rode dal­ende trendli­jn en inmid­dels is de koers ook uit die blauwe range gevallen. Dat laat­ste ging niet zachtzin­nig getu­ige de lange rode candle.

Afgelopen vri­jdag zocht (en vond) de koers ste­un op de oran­je hor­i­zon­tale ste­un­li­jn. De grote vraag is nu of die ste­un het gaat houden en of we zijwaarts of zelfs opwaarts kun­nen. Ik zet er pre­cies 0 euro op in. Eerst zien, dan geloven en dat ter­wi­jl ik best wel van het eerst geloven, dan zien ben.

Kor­tom, pas heel erg op met Sig­ni­fy en gebruik het week­end om het niveau van uw stop de bepalen. 

Net als Sig­ni­fy zocht het vol­gende aan­deel ste­un op een hor­i­zon­tale lijn. We hebben het hier over Unibail-Rodamco-Westfield. 

Kijk eerst hoe mooi de rode sti­j­gende trendli­jn is. Eerst deed deze dienst als ste­un en daar­na, bij de rode pijl, als weer­stand. Ik heb een dal­end trend­kanaal getek­end en daarbin­nen zijn we een mil­lime­ter ver­wi­jderd van de vol­gende verzwakking op de grafiek. Met andere woor­den, de oran­je lijn houdt de broek op van dit aan­deel. Ik heb het aan­deel niet en ik zie daar­naast niets op de grafiek waarom ik het aan­deel zou willen kopen. Kopen op het niveau van de oran­je lijn in de verwacht­ing dat die ste­un het gaat houden vind ik te spec­u­latief. Gelieve ook hier uw week­end te gebruiken over waar u uw stop gaat leggen.

Ik sluit dit week­end af met een blik op de Nas­daq. Deze index beweegt per sal­do opwaarts bin­nen het sti­j­gende trend­kanaal, maar maakt wel aanstal­ten (verder) in te lev­eren. Als dat inlev­eren een aan­tal dagen aan­houdt dan komt er een dubbele ste­un aan. Kijk maar eens naar de onderz­i­jde van het sti­j­gende trend­kanaal en het groene hor­i­zon­tale lijn­t­je. Dus laat de Nas­daq maar een gezond stap­je terug mak­en en dan wellicht ste­un zoeken op dat dubbele steunniveau.

Ik wens u een pret­tige voortzetting van uw weekend.

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

4 comments

14 september 2021, 07:27

Kan RD en prosus nog eens de revue passeren ? BEDANKT

(0)
14 september 2021, 07:27

Kan RD en prosus nog eens de revue passeren ? BEDANKT

(0)
12 september 2021, 10:17

Zou je jouw mening willen geven over de grafieken van Wereldhave, Ordina en Accsys? Heb ze zelf ook onder de loep genomen, maar ben benieuwd of ik er hetzelfde tegenaan kijk als jij doet. Allen dalende trend, koers dicht tegen die weerstandslijnen aan, maar ook steunen dichtbij; koers moet dus kiezen en de tijd zal het leren! Als anticiperende koper wellicht interessant koopmoment met stops net onder de steunen, als trendbelegger natuurlijk afwachtend welke van de 2 scenario's het gaat worden en op basis daarvan handelen.

(0)
12 september 2021, 10:08

Dank voor je bespiegelingen! Je analyses zijn alleen vanuit koers oogpunt? Ik lees niet dat je de RSI meeneemt in je analyse. Bij bv Unibail staat de RSI op OS, dus zou een rebound precies vanaf het steunlijntje op 66,40 ook niet onaannemelijk zijn, toch? Het grote, langdurige plaatje is inderdaad negatief, maar met "hit & run" zou je in een dalende trend ook met een koersstijging winst kunnen maken.

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.