...

TA Tesla, Adyen, AEX, USD/JPY, Philips en W. Kluwer

13 november 2023, 13:28 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 4 / 12 | (0)

Er is een ver­zoek bin­nengekomen en die gaan we natu­urlijk behan­de­len. Ik heb er zelf vijf grafieken bij gezocht. Ik hoop dat ze in de smaak vallen.


Philips:

Als ik tijd zou hebben om actief te traden dan zou ik zeer geïn­ter­esseerd zijn in Philips. Ik zou nadenken wat ik totaal zou willen investeren en miss­chien al een gedeelte daar­van aankopen. Bij beves­tig­ing zou ik de rest inleggen.

Wat is er bij Philips aan de hand? We hebben Flip­pen door de dal­ende blauwe trendli­jn zien breken en direct daar­na door de oran­je weer­stand­sli­jn. Die laat­ste lijn doet nu dienst als ste­un en wordt als zodanig getest. De kans is groot dat de test gaat sla­gen en dat we een rit omhoog tege­moet mogen zien. Kijk maar wat u hier­mee doet.

Tes­la:

Tes­la laat een heel ander ver­haal zien dan Philips. Ook Tes­la is een ste­un aan het testen, de ste­un­balk, maar ligt er tech­nisch min­der floris­sant bij. Bij Tes­la kijk ik niet omhoog maar eerder omlaag. Ik vrees dat de koers door die ste­un­balk kan zakken en het vorige bodem­p­je op gaat zoeken. Als dat gebeurt dan gaat het waarschi­jn­lijk zelfs nóg lager.

USD/ JPY op ver­zoek van Trader­Pi­et:

Het kan zijn dat ik er com­pleet naast zit, maar dit is vol­gens mij de eerste keer dat ik de USD/ JPY mag behan­de­len. Geen prob­leem, voor alles is een eerste keer dus een leuk verzoek!

Van okto­ber 2022 tot ergens in de tweede week van dit jaar leverde de Amerikaanse Dol­lar aardig in t.o.v. de Japanse Yen. Sinds­di­en is de dol­lar aan een indruk­wekkende opmars bezig. Die opmars bracht de dol­lar recent en nu voor de tweede keer duidelijk boven de top die we links zien, die van okto­ber 2022.

Het kan zijn dat een mogelijke negatieve diver­gen­tie bij de RSI een spel­brek­er gaat zijn, maar ik verwacht dat als de koers in het rode blok­je weet bin­nen te drin­gen, dat de boven­z­i­jde van dat rode blok­je de tar­get kan wor­den. Denk dan aan 154,2.

AEX:

Ik werp een korte blik op de inge­zoomde chart van de AEX. We wis­ten al dat de koers opwaarts door de paarse voor­ma­lig nek­li­jn is gestoten. Ik had ook al aangegeven dat het niveau waar de blauwe pijl naar wijst mijn tar­get is. De tar­get van de index van Klein Chi­na ligt zo rond 760.
Deze week gaan we in Ned­er­land naar de stem­bus. Zou het onze laat­ste keer zijn dat we een hok­je rood mogen kleuren?

Bericht van Guy Boscart:

Voor wie een tijd­je een sig­naal­dienst wil vol­gen dan kunt u nu gebruik mak­en van de proef aan­bied­ing. Er loopt nu een aan­bied­ing om een abon­nement uit te proberen tot 1 JAN­U­ARI 2024 ofwel tot het einde van dit jaar voor slechts €35 !! Polleke Trad­ing wordt dan €45 en COM­BI-Trad­ing kan nu voor €75 !! Kijk vooral even een tijd­je met ons mee en beslis daar­na of het bij u past … Schri­jf u in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop en dan staat u snel op onze lijst met leden … Wat zit­ten met wat posi­ties in de markt nu, u kunt deze nog opne­men. Verder verwacht­en we nog veel mogelijkhe­den om op te han­de­len richt­ing het einde van het jaar.

Adyen:

De gap van afgelopen week was niet mis. Kijk even mee naar de slotkoersen.

Slotko­ers 8 novem­ber: euro 695.70.
Slotko­ers 9 novem­ber: euro 958.80.

Als ik dit schri­jf moet ik even drie keer check­en of ik dat wel goed zie. We spreken namelijk over een sti­jging van euro 263 en een dubbelt­je. Op één dag! Het ver­schil is nóg grot­er als ik naar het low en high van bei­de dagen kijk.
Ook leuk, in pro­cen­ten: 37,8%!

De sti­jging klapte door de top (links op de grafiek) van feb­ru­ari 2020. De oran­je lijn over die top doet vanaf nu dienst als ste­un. Tsja, moeil­ijk te geloven maar dit zou zelfs nog hoger kunnen.

Wolters Kluw­er:

De eerste de beste die op- en aan­merkin­gen heeft over de rode en groene trendli­j­nen mag.….…..née, niet ophoe­pe­len. Née, die heeft gelijk. Bei­de lij­nen geven de grote lij­nen” aan zullen we maar zeggen. Bei­de lij­nen zijn op moment van schri­jven ook totaal niet belan­grijk. De blauwe hor­i­zon­tale lijn is van veel grotere importantie.

De blauwe lijn ligt over een top van april dit jaar. Rechts op de grafiek zien we dat de koers daar opwaarts door is gebro­ken en al twee slotko­ersen daar­boven heeft neergezet. Twee pun­ten van aan­dacht voor de super ent­hou­si­astelin­gen die direct willen kopen:

1. de RSI doet niet mee en
2. de koers test intra­day de lijn.

Voor de duidelijkheid: de blauwe lijn doet nu dienst als ste­un. Again, als ik tijd heb actief te traden dan zou Wokkels zek­er op mijn watch­list staan.

+++++
Vond u het maar niets de grafiekkeuze van van­daag? Wacht dan niet langer en geef uw favori­et aan mij door!
+++++

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

13 november 2023, 15:20

Beste Marcel, Ik wil even terugkomen op de grafiek van Philips .
In jouw grafiek wordt de rsi os ( < 30 ) , bij het herstel daarna wordt de rsi 70 niet gehaald.
Ik zou hier niet long op gaan. ( maar dat is mijn gedachte ) .
Mvg.
Serpa.

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.