...

TA Tesla, AEX, Shell, Akzo, ASR en IMCD

28 mei 2024, 12:35 | Marcel Bronner | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (1)

Het is weer zover, ik ga zes grafieken met u bekijken.

Wilt u in de vol­gende col­umn uw favori­et behan­deld zien, laat me het dan even weten.Tes­la:

Wat natu­urlijk direct opvalt is het rode dal­ende trend­kanaal. Alhoewel het zek­er geen per­fect trend­kanaal is geeft het toch wel mooi de dal­ende ten­dens weer bij Tesla.

Dan heb ik ook nog twee trendli­j­nen getek­end. De rode dal­ende trendli­jn en de groene sti­j­gende trendli­jn. Gezien het hele plaat­je zou je zeggen dan het groene sti­j­gende trendli­jn­t­je het als eerste zou moeten begeven. Op dit moment kom ik niet verder dan een magere houden voor Tesla.

Bericht van Guy Boscart:

Voor wie graag een tijd­je één van onze sig­naal­dien­sten wil vol­gen kan nu gebruik mak­en van onze aan­bied­ing. U kunt dan een abon­nement proberen tot 1 AUGUS­TUS 2024. Sys­teem Trad­ing voor €35, Guy Trad­ing voor €40, Polleke Trad­ing voor €45 en COM­BI-Trad­ing voor €75. Kijk nu een tijd­je met ons mee en beslis daar­na of een sig­naal­dienst bij u past … Schri­jf u in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​trade…

ASR:

Dat UBS haar advies van Kopen naar Neu­traal heeft gezet zien we van­daag duidelijk op de grafiek terug. Er staat sinds de open­ing een kleine neer­waartse gap en de rode can­dle zegt veel.

Met enige fan­tasie kan je de twee recente top­jes als een dubbele top labe­len en dan gaat het bij­na zek­er op een test van de oran­je hor­i­zon­tale ste­un­li­jn aankomen. Woens­dag of don­derdag zorgt de blauwe sti­j­gende trendli­jn ervoor dat er dan een dubbele ste­un ligt. Het wordt dus reuze span­nend wat ASR met die dubbele ste­un gaat doen.

Akzo:

Na een sti­j­gend trend­kanaal vin­den we Akzo nu terug bin­nen een dal­end trend­kanaal. En née, het dal­ende trend­kanaal gaat de the­o­rieboek­jes op dit moment niet halen. Wel geeft het rode trend­kanaal de dal­ende teneur bij Akzo goed weer.

Op moment van schri­jven zou ik Akzo tech­nisch op een Verkopen zetten.

+++++
Ik kwam een uit­spraak tegen van Elon Musk:
Mark my words. AI is far more dan­ger­ous than nukes.”
+++++

Shell:

Stel nu eens dat we de beweg­ing bin­nen de twee hor­i­zon­tale lijn­t­jes als een dubbele top zien. In dat geval is de koers neer­waarts door de nek­li­jn gevallen. Ook in dat geval zou de dal­ing niet ophouden waar de koers nu ste­un vin­dt: op de lange groene hor­i­zon­tale ste­un­li­jn. De koers zou dan nog een extra 50 cent tot een euro moeten dalen.

Als dat gebeuren gaat, wat dan? Want dan komen we dus onder die groene lijn. Dat zou weer beteke­nen dat we nog verder zouden kun­nen dalen. 

Wel, voor nu houdt de ste­un het, maar het is wel goed uw als… dan… sce­nario klaar te hebben.

AEX:

Nieuw op de grafiek is de rode band­breedte rechts op de grafiek. Na alle hec­tiek zoekt de AEX daar nu nieuw even­wicht. Iedereen die mij — of beter de beurs — al een tijd­je vol­gt weet dat dit slechts tijdelijk zal zijn. Soms probeert de koers u in slaap te sussen. Meestal heeft dit als gevolg dat u de aanstaande beweg­ing mist of dat deze u geld gaat kosten.

Aan uw de taak niet in slaap te dom­me­len en alert te zijn op een ontsnap­ping uit het rode blokje.

=====
Geef uw aandeel/​index maar aan mij door en grote kans dat uw ver­zoek in de vol­gende col­umn wordt behan­deld.
=====

IMCD:

Eerst even terug naar het verleden. ziet u de mooie negatieve diver­gen­tie bij de RSI en welke impact dat tot nu toe heeft op de grafiek van IMCD?

Onder de rode dal­ende trendli­jn ziet u dat de koers de lagere top­pen en lagere bodems aaneen rijgt. Van­daag en gis­teren bumpt de koers tegen de rode trendli­jn aan.

De groene dal­ende lijn is een mooie intra­chart lijn. De lijn begon als weer­stand en de laat­ste maand doet de lijn dienst als steun. 

Er is absolu­ut geen studie tech­nis­che analyse voor nodig om te bere­deneren dat op zeer korte ter­mi­jn óf de rode óf de groene lijn gebro­ken gaat wor­den. Maak u ook hier op voor een als … dan … scenario

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.