...

TA Tesla, Philips, ASML, Unilever, AEX en Vopak

5 mei 2022, 19:34 | Marcel Bronner | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (1)

Daar ben ik met de eerste col­umn in mei. Beloofde ik in april nog dat ik afgelopen dins­dag u weer zou zien, is mijn bun­del op. Was ik afgesne­den van inter­net en had ik alleen What­sapp nog. Maar we zijn er weer en ik loop met u langs een aan­tel plaatjes. Tes­la:

Ja, je kan van Tes­la vin­den wat je wilt, saai is het in ieder geval niet. De activiteit­en van het bedri­jf niet en Elon Musk niet, maar ook de koers­be­weg­in­gen niet. Als je op het juiste moment de juiste aan- en verkopen doet kan je rijk wor­den, heel rijk. Maar ja, daar ligt nu net het prob­leem. We gaan eens even naar het plaat­je kijken, of we er choco­lade van kun­nen maken.

Ik kan geen mooi dal­end trend­kanaal teke­nen, maar dat de koers per sal­do aan het inlev­eren is sinds de top van begin april dat is wel duidelijk. De rode pijlen wijzen naar de top­pen, de lagere top­pen wel te ver­staan. De groene pijlen wijzen naar de lagere bodems. De derde groene pijl staat er al wel, maar vergezeld van een vraagteken­t­je. De vraag is of de koers van Tes­la daar gaat komen. Ik denk het wel, ik schat de kans in ieder geval hoger in dan 50%. Mocht u aankoop­plan­nen hebben, dan is het wellicht de moeite waard nog even te wacht­en. Miss­chien kri­jgt u kort­ing binnenkort.

Vopak:

Over kort­ing gespro­ken, bij Vopak lijkt het zo te zijn dat hoe langer u wacht hoe meer kort­ing u kri­jgt. De koers bli­jft maar dalen. Eerst net­jes bin­nen de lijn­t­jes van het dal­ende trend­kanaal, daar­na iets bru­taler met (korte) uit­stap­jes. Maar de koers bli­jft con­tinu inlev­eren, per sal­do dan hè?

Ik zie nog geen aankoop­mo­menten in de grafiek, maar natu­urlijk houd ik de oran­je hor­i­zon­tale lijn in de gat­en. Miss­chien dat dat een ste­un gaat wor­den. Voor nu laat ik het aan­deel links liggen.

ASML:

Wel, ook bij ASML kri­jgt u heel veel kort­ing als u het aan­deel nog niet in uw bood­schap­pen­mand­je had gedaan. Het is niet zo’n klein beet­je kort­ing, née, het zijn tien­tallen euro’s.

Recent lijkt ASML bin­nen het blok­je iets tot rust te komen. De blauwe hor­i­zon­tale lijn speelt een belan­grijke rol als ste­un. Het zou geen goed nieuws zijn als ASML door dat niveau zou zakken. Van­daag werd met de hoog­ste intra­dayko­ers de rode dal­ende trendli­jn getest en dat leek het sein voor een verkoopgolf. 

AEX:

Weet u nog dat ik verwachtte dat er een samenkomst van twee min­der belan­grijke ste­un­t­jes zou komen, die dan samen iets belan­grijk­er zouden wor­den? De twee ste­un­t­jes waren de bovenkant van het dal­ende trend­kanaal en de blauwe hor­i­zon­tale lijn. Kijkt u nu eens naar de mid­del­ste van de twee groene pijlen en de meest rechtse. Mooi toch?

De can­dle van van­daag doet mij ver­moe­den dat de blauwe lijn bin­nenko­rt en wellicht mor­gen al weer getest gaat wor­den. Nu is het echter zo dat het blauwe lijn­t­je er alleen voor staat om de klap op te van­gen. Als dat maar goed gaat.

Unilever:

Voor Unilever moet u sinds de bodem in maart juist meer op tafel leggen, niets kort­ing. Ja, of u moet het met de top­pen van juni/​juli vergelijken, dan heeft u nog steeds korting.

Unil­ver bevin­dt zich bin­nen het sti­j­gende trend­kanaalt­je, dat niet het aller­mooste trend­kanaal is dat ik in mijn lange car­rière” heb getek­end. De koers zou wat terug kun­nen vallen en dan is er hier ook een dubbele ste­un. De onderz­i­jde van het sti­j­gende trend­kanaal en de oran­je hor­i­zon­tale lijn.

Philips:

En ja, dit is weer een aan­deel met kort­ing. Hoe langer u wacht, hoe meer kort­ing. Natu­urlijk brandt het geld in de zakken om Philips in uw winkel­wa­gen­t­je te gooien, maar het wacht­en loont. 

Zie ik al aankoopsig­nalen op de grafiek, een zwaluw, een draai? Née, helaas nog niet of…of het moet de RSI zijn die de aller­licht­ste vorm van posi­tieve diver­gen­tie neerzet. Voor mij per­soon­lijk NUL reden om Fli­ip­pen aan te kopen, liev­er bek­ijk ik de grafiek mor­gen” weer. 

Zou het veilig zijn als ik zeg dat ik u mor­gen weer zie voor een nieuwe column? 

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.