...

TA - Tijd om uit te breken?

31 juli 2022, 14:15 | Mister Jordan | leestijd: 2 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)


Microsoft

Microsoft zit al sinds de jaar­wis­sel­ing in een down­trend ver­wikkeld. Er was zo’n 30% in rook opge­gaan toen de ste­un op 245 USD bereikt werd. Deze ste­un werd tweemaal getest waar­na de koers opveerde richt­ing de bovenkant van het trend­kanaal (zie paarse ellips). De aankomende beur­sweek zal moeten uitwi­jzen of er een uit­braak plaats kan vinden. 

De seinen staan in principe op groen. Zo zien we een posi­tieve kruis­ing van de voortschri­j­dend gemid­delden (groene pijl). Dit is vaak een startschot van een oplev­ing maar deze indi­ca­tor geeft geen garantie. Indi­en het aan­deel zich uit de down­trend ont­worsteld, kan dit een inter­es­sante instap­kans zijn.

Nike

Ook Nike heeft sinds de Coro­na top flink ingeleverd. In juni stond er zelfs ‑40% op de bor­den. Wan­neer we naar de chart van Adi­das kijken, zien we vergelijk­bare verliezen. 

In juli was er sprake van een voorzichtig her­s­tel. Er wer­den vol­gens het boek­je hogere bodems én top­pen neergezet. Ter hoogte van de groene pijl is ook een poten­tiële uit­braak gemar­keerd. Wederom een inter­es­sant aan­deel om de aankomende week in de gat­en te houden. 

Nvidia

We sluiten af met een blik op de chart van Nvidia. Ook hier zien we, zoals bij de voor­gaande 2 charts, een flinke down­trend. De schade was nog grot­er want er werd maar lief­st 57% ingeleverd. 

Ter hoogte van de eerste rode pijl was er een false break­out’ te zien. Het is nog te vroeg om te zeggen dat er ter hoogte van de tweede rode pijl geen sprake is van een false break­out’. Het is nu zaak om opzoek te gaan naar sig­nalen welke een echte break­out’ onder­s­te­unen. Aankomende week zou ik allereerst een hogere top en een posi­tieve kruis­ing van de MA-20 en MA-50 willen zien. 

Dis­claimer

De infor­matie is niet bedoeld als beleg­gingsad­vies of als aan­bevel­ing tot het doen van bepaalde beleg­gin­gen of aankopen. Indi­en u gebruik maakt van de ver­strek­te infor­matie doet u dat voor eigen reken­ing en risico.

Mis­ter Jor­dan heeft geen posi­tie in de boven­staande aandelen.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.