...

TA Unilever, AEX, Unibail, Alibaba en meer

10 juli 2021, 08:23 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Zeven grafieken voor de pri­js van…Tsja, u betaalt niets voor mijn analy­ses, dus de pri­js is nul. Met uitzicht op de natu­ur en een zon­net­je begin ik aan de col­umn van van­daag. Er zijn weer ver­zoeken en ik doe er zelf ook enkele eigen grafieken bij. We gaan van start.


Ik open met een korte update van de AEX.

Dat is de enige index van de zeven grafieken van van­daag. De uit­braak van afgelopen woens­dag kun­nen we nu (terugk­ijk­end) kwal­i­fi­ceren als een false move. Een false move komt wel vak­er voor en is eigen­lijk heel gewoon. Zie de koers­be­weg­ing onder de rode pijl.

De AEX bli­jft dus gevan­gen tussen de twee hor­i­zon­tale lij­nen en beweegt nu ook onder de sti­j­gende trendli­jn door de forse stap terug op don­derdag. Het slot van gis­teren was tegen die trendli­jn aan, zie de blauwe pijl. Die trendli­jn doet nu dienst als weerstand.

Ik zie nog steeds geen over­tu­igend bewi­js dat de AEX geen hogere top meer zou kun­nen neerzetten. 

Hier zien we de (sterke) grafiek van Wolters-Kluw­er. Veel beleg­gers proberen elders par­elt­jes” te ont­dekken, ter­wi­jl men het gewoon op de eigen beurs kan ver­di­enen. Kijk maar eens wat voor een sti­jging Wokkels achter de rug heeft.

Kan dit nog hoger? Ja, waarschi­jn­lijk wel. Er luidt één bel­let­je en dat is de negatieve diver­gen­tie bij de RSI. Ok, en de laat­ste drie can­dles zijn niet sterk. Dus zit u long in Wolters, dan is dat goed. Het vol­staat naar uw stop te kijken.

Veel lij­nen en trend­kanalen op de grafiek van Unilever. Het enige echt belan­grijke is het sti­j­gende trend­kanaal waarbin­nen Unilever nu beweegt. U mag daar­na ook naar de zwarte lijn kijken. Eigen­lijk wordt deze te vaak als weer­stand en ste­un door­bro­ken, dus houden we het trend­kanaal over. Zit u long dan zit u goed en heeft u een heel week­end om naar uw stop te kijken.

Uni­bail-Rodam­co-West­field doet het ook best goed. Grote uit­sla­gen, maar hogere bodems en hogere top­pen wis­se­len elka­ar af. Er zijn nog geen duidelijke teke­nen dat dat pro­ces op zijn eind lijkt te lopen. Nu beweegt de koers zich boven de groene sti­j­gende trendli­jn en de rode dal­ende trendli­jn. Waarschi­jn­lijk kan het per sal­do hoger. Geef uw stop even aandacht.

Dan is het tijd gewor­den voor de ver­zoeken. Die komen allen van lez­er Mis­ter bluesky, inmid­dels een goede bek­ende. Heeft u nu ook een ver­zoek, laat het dan even weten!

We wer­pen een korte blik op Pro­sus, die is immers de laat­ste tijd wel vak­er voor­bij gekomen. Het koersver­loop ken­merkt zich door een serie lagere top­pen en lagere bodems. Ik denk dat de paarse hor­i­zon­tale lijn slechts tijdelijk de vol­gende lagere bodem voorkomt. Mocht dat gebeuren, een neer­waartse door­braak, dan zal de groene hor­i­zon­tale lijn de eerste tar­get worden.

Hier­boven zien we de grafiek van Aliba­ba met ook een mooie serie lagere top­pen en lagere bodems. Geen aan­deel om in de porte­feuille te hebben. Don­derdag viel het aan­deel met een gap weg en brak en pas­sant de rode hor­i­zon­tale ste­un­li­jn. Die laat­ste doet dus nu dienst als weer­stand. Gis­teren vol­gde direct een test van de rode lijn, nu dus als weer­stand. U ziet de laat­ste can­dle sluiten op, onder, boven, tegen die weerstand. 

Ik loop al te lang mee om uit te sluiten dat Aliba­ba omhoog zou kun­nen, maar op moment van schri­jven zie ik niets op de grafiek wat mij zou doen besluiten dit aan­deel aan te kopen. Ik zou eerder naar trig­gers kijken om short te gaan.

Lez­er Mis­ter bluesky weet alti­jd met aan­de­len te komen waar ik nog nooit van heb geho­ord, leuk! Baidu is de vol­gende in het rijt­je, wie kan mij vertellen wat dit bedri­jf doet?

Niet gehin­derd door enige ken­nis van dit aan­deel kan ik er natu­urlijk tech­nisch wel iets over schri­jven! Sinds feb­ru­ari dit jaar laat Baidu lagere top­pen en lagere bodems zien. Dat is dan door­gaans geen geen goede peri­ode het aan­deel in porte­feuille te hebben.

De lagere bodems zal ik wat moeten nuanceren, want na de bodem in maart hebben we geen lagere bodems meer gezien. De bodems liggen op een min of meer gelijk niveau. Als u overi­gens het ver­g­root­glas erbij pakt, dan ziet u dat de koers afgelopen don­derdag toch even lager ging. Dat was een test. Waarschi­jn­lijk uit­gelokt door diege­nen die de koers kun­nen manip­uleren, even kijken of daar extra omzet was te draaien.

Op moment van schri­jven is voorzichtigheid gebo­den, ondanks de waarschi­jn­lijk zijwaartse beweg­ing tussen bei­de hor­i­zon­tale lij­nen. Het kan absolu­ut geen kwaad het niveau van uw stop te bepalen. 

+++++ + + + +

Doe als lez­er Mis­ter bluesky en vraag hieron­der bij de reac­ties ook uw favori­ete aan­deel aan! 

+++++ + + + +

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

3 comments

12 juli 2021, 00:07

kunnen we eens een blik werpen op de koers en correlatie olie versus rds.

(0)
11 juli 2021, 18:26

Met de eerste kwartaalcijfers die in aantocht zijn misschien nog eens just eat takeway ?

(0)
10 juli 2021, 19:42

Bedankt voor de analyses Marcel. Baidu is zowat het Chinese Google. Dus met een groot potentieel maar de Chinese overheid werkt de Tech giganten actueel tegen.
Traditioneel is de zomervakantie goed voor het goud en zilver. Zijn er daar ook technisch argumenten voor ?

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.