...

TA Walmart, Nasdaq, DAX, DSM en BESI

21 mei 2022, 00:59 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

Wal­mart. Ik liep langs enkele grafieken tot­dat ik Wal­mart tegenkwam. Ik dacht die moet ik even lat­en zien in de col­umn. Daar­naast kijk ik met u naar de Nas­daq, de DAX en in Ned­er­land naar DSM en BESI. U ligt waarschi­jn­lijk al op één oor, bij mij is het net acht uur geweest. Lat­en we van­daag in Duit­s­land begin­nen met de 

DAX:

Diegene die met een ver­g­root­glas de paarse dal­ende trendli­jn bek­ijkt ziet dat de lijn niet per­fect over alle pun­ten loopt. Ik maak me daar per­soon­lijk niet zo druk over, het gaat wat mij betre­ft over de trend. En die is dal­end sinds de top van begin dit jaar. Hoe je de lijn ook trekt, daar kan m.i. geen mis­ver­stand over bestaan. 

Van­daag reik­te het high van de dag wederom tot aan de paarse lijn, deze werd dus weer als weer­stand getest. We moeten er dus vanu­it gaan dat het nog lager kan. Bez­it u geen long­posi­tie, houd dat dan zo tot­dat de koers uit­breekt. Zit u short, bli­jf dan zek­er zit­ten en kijk waar uw stop komt.

Nas­daq:

Direct maar door met de tweede index van van­daag: de Amerikaanse Nas­daq. Sinds het dubbele top­je eind maart, begin april bevin­dt de index zich in een dal­end trend­kanaal. OK, u heeft gelijk als u opmerkt dat de koers er even aan de onderkant uitviel. Dat kan als een moment van extra zwak­te wor­den aange­merkt. Over dat laag­ste punt heb ik het groene lijn­t­je getek­end en het is inter­es­sant om te zien dat de koers daar van­daag, op het laag­ste punt van de dag, ste­un zocht.

Ben ik nu gerust gesteld? Hebben we het laag­ste punt gezien en gaan we omhoog? Ik zit er graag naast maar ik denk het niet. Ik zie (nog) geen bodemvorm­ing en mijn verwacht­ing is dat we door de groene ste­un kun­nen breken.

BESI:

Moest u eind maart nog meer dan 84 euro voor één aan­deelt­je BESI neer­leggen, onlangs kon u aankopen voor onder de 48 euro. Ik kan u wel aangeven waar ik liev­er had gekocht en ik heb een donker­bru­in ver­moe­den dat u het wel met me eens zult zijn. Van­daag is het aan­deel boven de 53 euro ges­loten, dus dat gaat de goede kant op. Maar is dat wel zo?

Ik heb de recente koerssti­jging bin­nen het sti­j­gende trend­kanaalt­je gevan­gen en die beweg­ing doet mij ver­moe­den dat de dal­ing nog hele­maal niet over is. Sterk­er, deze beweg­ing gaat waarschi­jn­lijk nóg lagere koersen oplev­eren. En dan praat ik niet over één euroot­je, maar vele euro’s lager. Zit u long dan adviseer ik u dit week­end eens heel goed naar uw stop­niveau te kijken.

Bedankt voor uw bij­drage lez­eres Dman­tione. En u heeft gelijk, het div­i­den­dren­de­ment van een aan­deel inter­esseert me hele­maal niets. Een tech­nisch anal­ist gaat er van uit dat alles in de koers is ver­w­erkt, dus ook het div­i­den­dren­de­ment. Zoals ik zo vaak schri­jf is het goed dat beleg­gers anders kijken en redeneren dan ik, anders zou de koers niet van zijn plaats afkomen en heeft plaat­jeskijken geen enkele zin!

DSM:

Net als BESI moest de koers van DSM aardig terug. Kijkt u voor de gein eens naar het niveau van eind 2021 en waar we nu staan. Er viel weinig lol aan te beleven. Ten­z­ij u de verkoopsig­nalen op basis van TA goed wist te bespe­len en/​of op basis van TA in ieder geval niet long ging.

Wat nu? Zit er een bodem­p­je aan te komen? Again, ik zit er heel graag naast en gun iedereen een koerssti­jging, maar ik denk dat de dal­ing nog even­t­jes niet over is. Ik verwacht de komende beur­sweek alweer nieuwe lows te zien.

Wal­mart:

Ja, die moest ik echt even lat­en zien deze grafiek. Als een braaf jonget­je was Wal­mart net­jes bin­nen de lijn­t­jes bezig een dal­end trend­kanaal te vor­men. En toen kwa­men de cijfers. Wel, u ziet wat het gevolg was. Het aan­deel daalde van ongeveer 146 dol­lar met 2 en bij­na zelfs 3 gaps naar onder de 120 dol­lar. Deze kan de the­o­rieboek­jes is als een sprek­end voor­beeld van Nev­er Catch a Falling Knife!”

Een val­lend mes opvan­gen kán goed aflopen, bijvoor­beeld als u zeer goed getraind bent of over een flinke dosis geluk beschikt. Zo niet….dan is het beter om het mes niet te willen van­gen en het eerst maar eens even te lat­en stu­iteren. Ver­taald: niet kopen, laat maar even kletteren.

Mocht u voor de col­umn van aanstaande dins­dag nog wensen hebben dan lees ik dat hieron­der bij de reac­ties wel. 

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

24 mei 2022, 16:48

graag AMG. AEX BEL CAC DAX Dank!

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.