...

TA welke 6 grafieken heb ik gekozen?

14 augustus 2021, 09:54 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Eigen­lijk moet de titel van deze col­umn zijn welke 4 grafieken ik heb gekozen. Het is namelijk zo dan een lez­er 2 ver­zoeken heeft en ik heb er dan 4 zelf gekozen. Op ver­zoek komen goud en Bar­rick Gold voor­bij en ook de AEX maakt onderdeel uit van deze col­umn. We gaan snel kijken! 


Zou het nu werke­lijk zo zijn dat de AEX pre­cies gaat doen wat ik al een tijd­je schri­jf? Stap 1 hebben we achter ons liggen, want vri­jdag viel de index uit het (feller) sti­j­gende trendkanaal.

Stap 2 zou zijn een rit­je naar bene­den richt­ing de bovenkant van het gematigder sti­j­gende trend­kanaal. Daar (bij de oran­je pijl) zou de index dan ste­un moeten ondervin­den om ver­vol­gens (stap 3) weer te gaan sti­j­gen. We gaan het zien, wellicht al komende week.

Als we kijken waar goud maandag stond, zie de lange shad­ow” aan de onderkant die tot zelfs onder de blauwe ste­un­li­jn reikt, en de slotko­ers van vri­jdag dan kun­nen we van een aanzien­lijke sti­jging spreken. Maar nu ga ik die sti­jging in per­spec­tief plaat­sen. Deze grafiek is overi­gens op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky.

U ziet het sti­j­gende trend­kanaal en de val daaruit. Onder de rode dal­ende trendli­jn ziet u lagere top­pen en lagere bodems. Met de (mooie) sti­jging van afgelopen week is er op geen enkele manier een einde aan het pro­ces van lagere top­pen en lagere bodems gekomen. Ik zou niet blij zijn goud in mijn porte­feuille te hebben. Op moment van schri­jven zou ik op basis van boven­staande grafiek geen enkele reden hebben goud aan te kopen.

Bar­rick Gold hebben we dankz­ij lez­er Mis­ter bluesky al vak­er voor­bij zien komen, een korte update dus. Ook Bar­rick Gold laat lagere top­pen en lagere bodems zien. Onder de rode hor­i­zon­tale lijn rechts op de grafiek ziet u de nieuw­ste lagere bodem. Bij het rode pijlt­je probeerde de koers iets terug te komen maar tot nu toe zon­der veel suc­ces. De koers noteert nog steeds onder of, in het meest gun­stig­ste sce­nario, op die rode lijn.

Op moment van schri­jven wil ik Bar­rick Gold niet in mijn portefeuille.

===== = = = = =

Heeft u ook een ver­zoek? Laat het me weten.
Heeft u op- of aan­merkin­gen? Laat het me dan ook weten!
Bent u te spreken over mijn columns? Laat het een ander weten. Stu­ur bijvoor­beeld een link naar een col­le­ga, vriend of buur­man van u. Dank u!

===== = = = = =

Ik was zelf benieuwd hoe de grafiek van Air France-KLM erbij zou liggen. Aan de ene kant min­der inkom­sten en aan de andere kant wat hulp mid­dels een paar van uw en mijn belastingcentjes.

Wel, u ziet het hier­boven. Bin­nen het dal­ende trend­kanaal zien we lagere top­pen en lagere bodems. De koers is de laat­ste weken wat opgelopen richt­ing de bovenkant van het trend­kanaal. We zouden ons dus voorzichtig voor moeten gaan berei­den op een mogelijk nieuwe top gevol­gd door een mogelijk nieuwe lagere bodem.

Dan een korte update van Konin­klijke Olie. Ligt dit aan­deel er dan gun­stig bij?

Alhoewel er niet echt sprake is van een pro­ces van lagere top­pen en lagere bodems houdt het ook niet over. We zouden kun­nen spreken van een zijwaartse beweg­ing. Zijwaarts bin­nen de rode lijn aan de boven­z­i­jde en de paarse lijn aan de onderz­i­jde. Ik heb een rood sti­j­gend trendli­jn­t­je getek­end en daar is de koers onder gedo­ken. Dat rode trendli­jn­t­je is niet zo heel erg belan­grijk maar de neer­waartse door­braak kan wel de weg vri­j­mak­en richt­ing de paarse lijn. Als ik RD in porte­feuille zou hebben, dan zou ik goed kijken waar mijn stop komt te liggen.

Is er dan van­daag hele­maal geen mooie grafiek te vin­den? Jawel hoor, ik vind de AEX best redelijk, maar wat dacht u van DSM?!

Hogere bodems, hogere top­pen, de mooie sti­jging boven het blauwe trendli­jn­t­je, een uptrend, het kan niet op! Dit zijn klink­ende wapen­feit­en. Als ik dan echt per sé iets negatiefs zou moeten noe­men, onder dwang, dan zou het de negatieve diver­gen­tie bij de onderliggende RSI zijn. 

Dit aan­deel zou ik dus wel in porte­feuille willen hebben. Ook nu nog, na de enorme sti­jging. Ik zou dan wel een stop in gedacht­en nemen, dat zou zomaar een trail­ing stop kun­nen zijn.

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

2 comments

15 augustus 2021, 16:41

Indien mogelijk ook nog eens Alibaba. Bedankt

(0)
14 augustus 2021, 23:13

Graag nog een eens Alfen. Een goede sector maar is er kans technisch dan op terugval?

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.