...

TA GE, ASML, Alfen, Thales, AEX en Shell

22 maart 2024, 20:18 | Marcel Bronner | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

Drie ver­zoeken en de andere drie zijn van mij”. Zon­der dralen gaan we direct naar de eerste grafiek.Alfen op ver­zoek van Mis­ter bluesky:

Bij Alfen zie ik op dit moment twee scenario’s:

- of de koers gaat het groene lijn­t­je van de dal­para­bool volgen 

- of de koers zakt alsnog naar de target…de onderz­i­jde van het oran­je blokje.

Op moment van schri­jven acht ik het eerste sce­nario waarschi­jn­lijk­er. Ik wil Alfen niet in mijn porte­feuille, maar als ik hem zou hebben dan zou ik bli­jven zitten.

AEX:

Gelukkig is mijn taak niet om te doen alsof ik mark­t­be­weg­in­gen begri­jp. Bij de AEX zou ik dan in hele grote prob­le­men komen!

Na een voorzichtige opwaartse uit­name van de rode dal­ende trendli­jn is de koers (weer!) geëx­plodeerd. De All-time-highs vliegen je om de oren. Vraag niet hoe het kan maar geni­et ervan. 

Ik bli­jf wijzen op de negatieve diver­gen­tie bij de RSI. Natu­urlijk moeten we wel even kijken waar de aanstaande top van de RSI komt. 

Ik bli­jf heel voorzichtig…

Shell op ver­zoek van Mis­ter bluesky:

Na de opwaartse uit­name van het rode dal­ende trend­kanaalt­je lijkt er bij Shell geen dag voor­bij te gaan zon­der een hogere koers. ik vind dat alti­jd indruk­wekkend zo’n plaat­je met elke dag hogere koersen.

Bli­jf (long) zit­ten, maar ga er de komende beur­sweek eens goed voor zit­ten om te kijken wat het oude Roy­al Dutch met de rode hor­i­zon­tale weer­stand gaat doen.

Gen­er­al Elec­tric:

Ik schri­jf wel eens dat ik in mooie grafieken geen lijn­t­jes wil trekken. Dat u hier geen lij­nen o.i.d. ziet zegt dus genoeg.

Ja maar die rode lijn dan bij de RSI? Zek­ers, toch een lijn­t­je, niet in de koers­grafiek maar bij de RSI. Dat is om aan te geven dat er een negatieve diver­gen­tie staat.

Wat mij betre­ft kunt u long bli­jven zit­ten, met een losse of strakke trailingstop.

Bericht van Guy Boscart:

Voor wie graag een tijd­je één van onze sig­naal­dien­sten wil vol­gen kan nu gebruik mak­en van onze proe­faan­bied­ing. U kunt dan een abon­nement proberen tot 1 JUNI 2024. Sys­teem Trad­ing voor €35, Guy Trad­ing voor €40, Polleke Trad­ing voor €45 en COM­BI-Trad­ing voor €75. Kijk vooral even een tijd­je met ons mee en beslis daar­na of het bij u past … Schri­jf u in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​trade… Er lopen sinds afgelopen don­derdag weer wat posi­ties, die kunt u nog opne­men door lid te worden …

Thales op ver­zoek van Mis­ter bluesky:

Net als bij Shell gaat de koers van het inter­es­sante Franse aan­deel Thales de laat­ste weken bij­na dagelijks hoger. Het begon alle­maal met de mooie opwaartse uit­name van de groene dal­ende trendli­jn. Dat gebeurde met een gap. Sta ook nog even stil bij de mooie test van de groene lijn. Zet maar in de the­o­rieboek­jes onder het kop­je throw back”.

Wel, duidelijk toch? Bli­jf vooral zit­ten als u long zit, met een trail­ing stop. Los­jes of strak, dat mag u zelf kiezen!

++++
Ik lees net een leuk bericht­je over de FDA:
De FDA moet de hek­sen­jacht tegen iver­mec­tine ver­plicht stak­en. U weet wel, het medici­jn dat vol­gens de FDA niet zou werken tegen Covid. Dat ver­bo­den was te gebruiken. Waarop baseerde de FDA dat ver­bod, blijk­baar niet op gede­gen onder­zoek. De FDA moet niet op waarheid berus­tende tek­sten van haar web­site halen.

Onze eigen­ste min­is­ter De Jonge heeft ook de eerste recht­sza­k­en al verloren.

Zo zien we hoe betrouw­baar” instanties en over­he­den zijn.
++++

ASML:

Je zou maar hebben meegedaan. Daarmee doel ik op de werke­lijk schit­terende sti­jging van ASML. Ik heb een sti­j­gend trend­kanaal getek­end. Née, niet de mooiste, maar het kan ermee door.

De negatieve diver­gen­tie bij de RSI maakt me bang. Nou ja, bang, dat is een heel groot woord. Laat ik dan spreken van SUPERalert.

Toch ga ik schri­jven te bli­jven zit­ten in het geval van een long posi­tie. Doe dat wel in com­bi­natie met een stop, stop loss of trail­ing stop.

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

3 comments

26 maart 2024, 12:05

Graag korte update prosus. Ik zie deze boven de dertig gaan. Bedankt.

(0)
23 maart 2024, 15:37

Hoi Marcel
Indien mogelijk Acceleron, Arytza, Azelis en Bekaert een nader bekijken
Alvast hartelijk dan en vriendelijke groeten Ruud Q3

(0)
22 maart 2024, 21:55

Hallo Marcel, graag zou ik analyses willen zien van de Dax, Nasdaq-100, Cac, Microsoft en de Brent.
Bedankt.

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.