Beursdagboek Polleke 15 september 2019, 09:39

...

VideoBlog Technisch Polleke 15/09

15 september 2019, 09:39 | Polleke | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 6 / 12 | (10)

Inzicht in AEX-mark­t­struc­tu­ur (dus ook DAX en DOW).

Voor de DAX en DOW gelden dezelfde regels.

Belan­grijk moment voor het GOUD maandag en dins­dag. Doet Goud een tuimel ?


In de reg­uliere Zondag­Blog vanavond kijk ik vooruit naar AEX 2020

> Her­haal­pa­troon:

= trend [breuk]
= ruimte: eerste Tar­get, tweede Tar­get, derde Tar­get
= spel van weer­stand & ste­un.

! Geen voor­spellin­gen
! wel plan van breuk-lij­nen (wel — niet)

Rij­den zon­der plan = avontuurlijk
effi­ciënt beslissin­gen nemen = saai

U kan de VideoBlog over AEX en GOUD hier bekijken.


Enjoin !

Polleke


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »