Beursdagboek Polleke 10 februari 2020, 07:21

...

Mooi dagelijks Trading-patroon

10 februari 2020, 07:21 | Polleke | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 10 / 12 | (0)

Deze week spe­len uw han­del­skansen zich wellicht volledig af bin­nen de getek­ende paarse VLAG-patro­nen. Gebruik de onderz­i­jde’ en boven­z­i­jde’ van het paarse VLAG-patro­nen om te handelen.


De futures starten 100% neu­traal op maandag — vlak vlakker vlakst. Dat betekent dat deze week wellicht volledig bin­nen de getek­ende paarse VLAG-patro­nen kan afspe­len. Gebruik de onderz­i­jde’ en boven­z­i­jde’ om te han­de­len op DAX, AEX en DOW. Aan de boven­z­i­jde’ kan u short, richt­ing onderz­i­jde win­st­ne­men en gaat Long. Aan de boven­z­i­jde’ win­st­ne­men Long. Ik verwacht maar weinig echte vooruit­gang deze week, in geen enkel van de bei­de richtin­gen (omhoog/​omlaag). Beleg­gers kijken uit hoe de Virus schade aan­richt in Chi­na, en alle andere pro­duc­tieket­tin­gen van Europa en Ameri­ka die afhanke­lijk zijn van China.

De DAX heeft een Long-zone bij 13300 – 13400, een verkopen­zone rond van win­st­ne­men rond de boven­z­i­jde’. De Longtrig­ger 50 pun­ten boven de paarse boven­li­jn in de videoblog; die geldt intra­day waar­na u bij het eerstvol­gende kleine terug­val­let­je Long kan richt­ing getek­ende Tar­get’ richt­ing 14000”.

De AEX heeft een Long-zone bij 613, een verkopen­zone rond de paarse boven­z­i­jde’. De Longtrig­ger zit rond 619+ intra­day waar­na u bij het eerstvol­gende kleine terug­val­let­je Long kan richt­ing getekende’Target’.

De Dol­lar en goud zijn eve­neens pri­jshoudend. De mark­ten komen tot bedaren na het suc­cesvolle V‑herstel van vorige week.

In de EXTRA Zondag Videoblog keek ik naar het schoud­er-hoofd-schoud­er patroon op de Dol­lar en het GOUD en de extra tip Arcelor Mit­tal (reg­uliere porte­feuille) van vorige zondag.

Weet van tevoren hoe de mark­t­struc­tu­ur eruit zien — aan de boven­z­i­jde’ EN aan de onderz­i­jde’. Zorg dat u zich nooit afhanke­lijk maakt van onzekere veron­der­stellin­gen. Doe enkel wat de mark­ten u vertellen.

Enjoin Polleke.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »