Beursdagboek Trader Guy 17 januari 2019, 17:05


...

De intentie om door te stoten is er bij de AEX en de DAX

17 januari 2019, 17:05 | Trader Guy | leestijd: 2 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)


Europa begon de sessie zwak­jes met een terug­val tot de 495 (AEX) en de 10.800 (DAX), via de futures was het ook zo dat Wall Street een stap­je terug zou gaan doen, de S&P en de Nas­daq futures ston­den tot rond de open­ing van Wall Street (15:30) ook nog in het rood. Na de open­ing kwa­men er meteen weer kop­ers de markt op zodat alles in de plus weet te ger­ak­en rond 17:00, de AEX valt weer duidelijk de 500 pun­ten aan, eens zien of de index er van­daag boven kan bli­jven om zo toch te bouwen aan een verdere sti­jging richt­ing de 509 – 510 pun­ten. Het­zelfde wat betre­ft de DAX, de index moet wel nog boven de 11.000 pun­ten zien te sluiten en liev­er nog boven de 11.050 pun­ten. Op zich ziet het er pri­ma uit momenteel, nu nog wacht­en op de beves­tig­ing. Voor de leden werd er van­daag winst genomen op de short posi­ties, we hebben alweer wat nieuws lopen na de open­ing van Wall Street en dat is ook een posi­tie met kansen.

Ook Wall Street doet het goed, er staat weer een plus, de Nas­daq trekt weer door en wil boven de 7000 pun­ten bli­jven. De Dow Jonnes moet nog door de belan­grijke 24.200 pun­ten ger­ak­en, dan ligt de weg open richt­ing eerst de 24.600 en lat­er de 24.870 pun­ten. Er zit weinig ver­val meer in de markt, dat wil zeggen dat de DIPS weer goed wor­den opgekocht … Toch een waarne­m­ing die belan­grijk is voor het vervolg …

Trad­ing:
Er komen weer wat kansen aan waar we met posi­ties voor de leden mogelijk wat kun­nen doen, u kunt ook mee­doen door lid te wor­den. Dat kan nu via de NIEUWE aan­bied­ing tot 1 APRIL voor €39 … Schri­jf u in via de vol­gende link en dan staat u meteen op de verzendli­jst … https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​.html

AEX:

DAX:

Dow Jones:

Nas­daq:


Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart...

Wall Street door Goldman hoger, Europa rond weerstand

17 januari 2019, 08:41 | Trader Guy | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)


Wall Street lag er gis­teren wat verdeeld bij, de Dow Jones en de S&P 500 wis­ten er nog een redelijke plus uit te slepen maar de Nas­daq bleef achter met een min­i­male plus ter­wi­jl de Nas­daq 100 zelfs een pun­t­je lager afs­loot. Eerder ston­den de Nas­daq en de Nas­daq 100 nog bij­na 1% in de plus. Het was vooral Gold­man Sachs dat de Dow Jones en de S&P 500 hoger stu­urde, het bedri­jf werd beloond na de cijfers die door de markt goed wer­den ont­van­gen. Gold­man Sachs zelf won gis­teren $17,5 ofwel 9,5% en was de motor achter de 141 pun­ten winst bij de Dow Jones. Buiten dat om was het een vrij rustige dag wat betre­ft de rest van de aan­de­len, we zien amper ver­schillen, de Dow en de S&P 500 sluiten enkel in de plus door dat Gold­man Sachs best zwaar mee­weegt bin­nen deze indices en zo trok het aan­deel de gehele finan­cieële sec­tor mee omhoog. Dat was eigen­lijk het ver­haal van gis­teren, alle andere zak­en deden er weinig toe want we weten in feite nog niks meer dan de dagen ervoor. De Brex­it bli­jft maar aanslepen, de Shut­down duurt voort en over de onder­han­delin­gen tussen de VS en Chi­na horen we amper iets. De Shut­down zorgt er ook voor dat veel economis­che data niet wor­den bek­end gemaakt, de ambtenaren zit­ten thuis zon­der werk waar­door bijvoor­beeld de economis­che groei (GDP) niet kon wor­den gep­re­sen­teerd. En er zullen nog cijfers achter­wege bli­jven waar­door beleg­gers een beet­je blind moeten varen in deze markt. Het is te gek voor woor­den dat het alle­maal kan in een land als de VS … 

Europa:
Europa liet gis­teren wederom twi­jfels zien die vooral kwa­men door de onzek­er­heid ron­dom de Brex­it, men ger­aakt er niet uit en men moet weer onder­han­de­len. Dat kan nog wel een tijd­je aanslepen, de markt weet er zich ook geen raad mee voor­lop­ig. Wel is het zo dat zow­el de AEX als de DAX niet boven de weer­stand ger­ak­en, dat zijn de 500 (AEX) en de 11.000 (DAX). Zolang er geen duidelijke uit­braak komt bli­jft het zoeken naar richt­ing, op een gegeven moment zal de markt een keuze moeten mak­en. De vraag is nu of het erop of eron­der wordt, mijn idee is dat de markt best een pro­cent of 2 – 3 terug kan om nieuwe kop­ers te vin­den, daar­na kan er een nieuwe aan­val komen. We wacht­en af en zetten op de verwacht­ing wat posi­ties in voor de leden, die lopen al …

Vergeet u ook zek­er niet in te schri­jven voor onze gratis nieuws­brief die we min­i­maal 1 keer per week ver­s­turen met veel info … https://​www​.usmar​kets​.nl/​n​i​e​u​w​s​b​r​i​e​f​.html

Hieron­der de TA niveau’s van de belan­grijke indices en de grafieken onder­aan deze update:

AEX:
Ste­un 1: 498 — Ste­un 2: 495 — Ste­un 3: 491
Weer­stand 1: 501 — Weer­stand 2: 505 — Weer­stand 3: 508
DAX:
Ste­un 1: 10.750 — Ste­un 2: 10.650 — Ste­un 3: 10.500
Weer­stand 1: 10.950 — Weer­stand 2: 11.050 — Weer­stand 3: 11.150
Dow Jones:
Ste­un 1: 24.000 — Ste­un 2: 23.750 — Ste­un 3: 23.500
Weer­stand 1: 24.200 — Weer­stand 2: 24.350 — Weer­stand 3: 24.500
S&P 500:
Ste­un 1: 2560 — Ste­un 2: 2525 — Ste­un 3: 2475
Weer­stand 1: 2625 — Weer­stand 2: 2675 — Weer­stand 3: 2750
Nas­daq:
Ste­un 1: 7000 — Ste­un 2: 6850 — Ste­un 3: 6750
Weer­stand 1: 7050 — Weer­stand 2: 7150 — Weer­stand 3: 7250
Brent olie:
Ste­un 1: 60 — Ste­un 2: 58 — Ste­un 3: 56
Weer­stand 1: 62 — Weer­stand 2: 63,5 — Weer­stand 365

US Mar­kets Trad­ing korte ter­mi­jn:
Vorige week heb ik voorzichtig wat kun­nen proberen maar nog zon­der resul­taat, we win­nen niet en we ver­liezen niet op de posi­ties. Een belan­grijk sleutel­mo­ment zal er wel mid­den deze week komen, dan moeten we erbij zijn in ieder geval met posi­ties. Ik zal die rustig uitkiezen en de leden voorzien van de details. Er kan een redelijk grote beweg­ing op gang komen dus, en daar wil ik bij proberen te zijn.

De abon­nementen lat­en een mooie score na in 2018, zo kwam Sys­teem Trad­ing uit op tot €4385 ofwel een score van +292%. Ook de andere abon­nementen lat­en een mooie winst zien over 2018. Met 2019 zijn we op zich nog niet echt begonnen, zoals ik al aan­gaf staan we nog vlak maar vol­gende week komt er wel een mooie kans voor­bij zoals ik het inschat. U kunt nu mee­doen door lid te wor­den via de aan­bied­ing die nu loopt tot 1 maart voor €39 … Inschri­jven? https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​.html

Resul­taat 2018:

AEX:

DAX:

Dow Jones:

Nas­daq:

S&P 500:

Brent Olie:

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Week 03

Zo

Koersen

Name Last Change %
AEX 597.79 -2.14 -0.36%
AEX Fut 597.65 -2.15 -0.36%
DAX 13073.2 2.48 0.02%
DAX Fut 13070.5 1.5 0.01%
DOW 27881.72 -27.88 -0.1%
DOW 30 Future 27893 -28 -0.1%
DJ Transp. 10629.87 -46.64 -0.44%
SP500 3132.52 -3.44 -0.11%
SP Fut 3134.5 -1.5 -0.05%
NSDQ 8616.18 -5.64 -0.07%
NSDQ100 8354.29 -8.45 -0.1%
NSDQ Fut 8364.5 0.75 0.01%
BEL20 3914.2 -13.43 -0.34%
CAC40 5834.01 -14.02 -0.24%
FTSE 100 7214.45 0.69 0.01%
SMI 10362.5 -28.03 -0.27%
SEMISOXX 1720.9 5.92 0.35%
RSL2000 1631.5 -0.24 -0.01%
Name Last Change %
Nikkei 23378 -32.19 -0.14%
H.SENG 26645.43 208.81 0.79%
Shanghai 2924.42 7.11 0.24%
KS11 2105.62 7.62 0.36%
STI 3177.03 14.14 0.45%
TWI 11700.77 72.93 0.63%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 110672.01 -305.22 -0.28%
Merival 34657.44 -1751.63 -4.81%
IPC Mex. 42633.43 681.84 1.63%
KLSE 1563.19 1.4 0.09%
Indon. 6180.1 -3.41 -0.06%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 11291.96 7.74 0.07%
Tase 1687.55 -0.34 -0.02%
Name Last Change %
Olie 58.97 -0.27 -0.46%
Brent 64.02 -0.32 -0.5%
Gas 2.278 0.014 0.62%
Goud 1470.55 2.45 0.17%
GLD Eur/Oz 1326.852 2.211 0.167%
GLD Eur/Kg 42659.28 71.072 0.167%
Zilver 16.723 0.021 0.13%
Zlv Eur/Oz 15.089 0.019 0.126%
Zlv Eur/Kg 485.119 0.609 0.126%
Koper 2.776 0.011 0.38%
Alu 1753.25 -0.25 -0.01%
Nikkel 13452.5 32.5 0.24%
Lood 1922.75 8 0.42%
Zink 2229.25 5.25 0.24%
PLT 921.05 -1.55 -0.17%
PLD 1871.1 2 0.11%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1083 -0.0008 -0.07%
EUR-YEN 120.46 -0.08 -0.07%
EUR-GBP 0.8432 0.0004 0.05%
EUR-SFR 1.0916 %
USD/Yen 108.7 0.01 0.01%
GBP-USD 1.3138 -0.0014 -0.1%
USD Index 97.5 0.115 0.12%
TREAS10 1.821 -0.01 -0.56%
TREAS30 2.243 -0.009 -0.39%
Bitcoin 7265.9 -68.6 -0.94%
Bitcoin Cash 207.86 0.02078 0.01%
Ethereum (US$) 146.39 -0.97259 -0.66%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 44.342 0.07083 0.16%
Name Last Change %
VIX 15.79 0.11 0.7%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  10:18 Call 599 a11
 • ...
  10:17 Wel altijd opletten voor het ontwaken van the donald lol
 • ...
  10:17 Toch maar een kleine long dax gewaagd aangezien premarket support...
 • ...
  10:15 ...
 • ...
  10:15 Ik heb zo'n vermoeden...dat de 'rode staken'staan te dringen voor de...
 • ...
  10:14 ...
 • ...
  10:11 Hi vriend Jump....deze trampoline is echt iets voor jou business...
 • ...
  10:10 Eens kijken of de AEX nog een natrap krijgt.
 • ...
  10:08 Spx Futures uur Precies op ma20 Niets aan de hand dus
 • ...
  10:04 Varkenshouders vinden het prima, topprijzen voor hen momenteel (mag...

Twitter @usmarkets