Beursdagboek Trader Guy 17 januari 2019, 08:41


...

De intentie om door te stoten is er bij de AEX en de DAX

17 januari 2019, 17:05 | Trader Guy | leestijd: 2 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)


Europa begon de sessie zwak­jes met een terug­val tot de 495 (AEX) en de 10.800 (DAX), via de futures was het ook zo dat Wall Street een stap­je terug zou gaan doen, de S&P en de Nas­daq futures ston­den tot rond de open­ing van Wall Street (15:30) ook nog in het rood. Na de open­ing kwa­men er meteen weer kop­ers de markt op zodat alles in de plus weet te ger­ak­en rond 17:00, de AEX valt weer duidelijk de 500 pun­ten aan, eens zien of de index er van­daag boven kan bli­jven om zo toch te bouwen aan een verdere sti­jging richt­ing de 509 – 510 pun­ten. Het­zelfde wat betre­ft de DAX, de index moet wel nog boven de 11.000 pun­ten zien te sluiten en liev­er nog boven de 11.050 pun­ten. Op zich ziet het er pri­ma uit momenteel, nu nog wacht­en op de beves­tig­ing. Voor de leden werd er van­daag winst genomen op de short posi­ties, we hebben alweer wat nieuws lopen na de open­ing van Wall Street en dat is ook een posi­tie met kansen.

Ook Wall Street doet het goed, er staat weer een plus, de Nas­daq trekt weer door en wil boven de 7000 pun­ten bli­jven. De Dow Jonnes moet nog door de belan­grijke 24.200 pun­ten ger­ak­en, dan ligt de weg open richt­ing eerst de 24.600 en lat­er de 24.870 pun­ten. Er zit weinig ver­val meer in de markt, dat wil zeggen dat de DIPS weer goed wor­den opgekocht … Toch een waarne­m­ing die belan­grijk is voor het vervolg …

Trad­ing:
Er komen weer wat kansen aan waar we met posi­ties voor de leden mogelijk wat kun­nen doen, u kunt ook mee­doen door lid te wor­den. Dat kan nu via de NIEUWE aan­bied­ing tot 1 APRIL voor €39 … Schri­jf u in via de vol­gende link en dan staat u meteen op de verzendli­jst … https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​.html

AEX:

DAX:

Dow Jones:

Nas­daq:


Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart...

Wall Street door Goldman hoger, Europa rond weerstand

17 januari 2019, 08:41 | Trader Guy | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)


Wall Street lag er gis­teren wat verdeeld bij, de Dow Jones en de S&P 500 wis­ten er nog een redelijke plus uit te slepen maar de Nas­daq bleef achter met een min­i­male plus ter­wi­jl de Nas­daq 100 zelfs een pun­t­je lager afs­loot. Eerder ston­den de Nas­daq en de Nas­daq 100 nog bij­na 1% in de plus. Het was vooral Gold­man Sachs dat de Dow Jones en de S&P 500 hoger stu­urde, het bedri­jf werd beloond na de cijfers die door de markt goed wer­den ont­van­gen. Gold­man Sachs zelf won gis­teren $17,5 ofwel 9,5% en was de motor achter de 141 pun­ten winst bij de Dow Jones. Buiten dat om was het een vrij rustige dag wat betre­ft de rest van de aan­de­len, we zien amper ver­schillen, de Dow en de S&P 500 sluiten enkel in de plus door dat Gold­man Sachs best zwaar mee­weegt bin­nen deze indices en zo trok het aan­deel de gehele finan­cieële sec­tor mee omhoog. Dat was eigen­lijk het ver­haal van gis­teren, alle andere zak­en deden er weinig toe want we weten in feite nog niks meer dan de dagen ervoor. De Brex­it bli­jft maar aanslepen, de Shut­down duurt voort en over de onder­han­delin­gen tussen de VS en Chi­na horen we amper iets. De Shut­down zorgt er ook voor dat veel economis­che data niet wor­den bek­end gemaakt, de ambtenaren zit­ten thuis zon­der werk waar­door bijvoor­beeld de economis­che groei (GDP) niet kon wor­den gep­re­sen­teerd. En er zullen nog cijfers achter­wege bli­jven waar­door beleg­gers een beet­je blind moeten varen in deze markt. Het is te gek voor woor­den dat het alle­maal kan in een land als de VS … 

Europa:
Europa liet gis­teren wederom twi­jfels zien die vooral kwa­men door de onzek­er­heid ron­dom de Brex­it, men ger­aakt er niet uit en men moet weer onder­han­de­len. Dat kan nog wel een tijd­je aanslepen, de markt weet er zich ook geen raad mee voor­lop­ig. Wel is het zo dat zow­el de AEX als de DAX niet boven de weer­stand ger­ak­en, dat zijn de 500 (AEX) en de 11.000 (DAX). Zolang er geen duidelijke uit­braak komt bli­jft het zoeken naar richt­ing, op een gegeven moment zal de markt een keuze moeten mak­en. De vraag is nu of het erop of eron­der wordt, mijn idee is dat de markt best een pro­cent of 2 – 3 terug kan om nieuwe kop­ers te vin­den, daar­na kan er een nieuwe aan­val komen. We wacht­en af en zetten op de verwacht­ing wat posi­ties in voor de leden, die lopen al …

Vergeet u ook zek­er niet in te schri­jven voor onze gratis nieuws­brief die we min­i­maal 1 keer per week ver­s­turen met veel info … https://​www​.usmar​kets​.nl/​n​i​e​u​w​s​b​r​i​e​f​.html

Hieron­der de TA niveau’s van de belan­grijke indices en de grafieken onder­aan deze update:

AEX:
Ste­un 1: 498 — Ste­un 2: 495 — Ste­un 3: 491
Weer­stand 1: 501 — Weer­stand 2: 505 — Weer­stand 3: 508
DAX:
Ste­un 1: 10.750 — Ste­un 2: 10.650 — Ste­un 3: 10.500
Weer­stand 1: 10.950 — Weer­stand 2: 11.050 — Weer­stand 3: 11.150
Dow Jones:
Ste­un 1: 24.000 — Ste­un 2: 23.750 — Ste­un 3: 23.500
Weer­stand 1: 24.200 — Weer­stand 2: 24.350 — Weer­stand 3: 24.500
S&P 500:
Ste­un 1: 2560 — Ste­un 2: 2525 — Ste­un 3: 2475
Weer­stand 1: 2625 — Weer­stand 2: 2675 — Weer­stand 3: 2750
Nas­daq:
Ste­un 1: 7000 — Ste­un 2: 6850 — Ste­un 3: 6750
Weer­stand 1: 7050 — Weer­stand 2: 7150 — Weer­stand 3: 7250
Brent olie:
Ste­un 1: 60 — Ste­un 2: 58 — Ste­un 3: 56
Weer­stand 1: 62 — Weer­stand 2: 63,5 — Weer­stand 365

US Mar­kets Trad­ing korte ter­mi­jn:
Vorige week heb ik voorzichtig wat kun­nen proberen maar nog zon­der resul­taat, we win­nen niet en we ver­liezen niet op de posi­ties. Een belan­grijk sleutel­mo­ment zal er wel mid­den deze week komen, dan moeten we erbij zijn in ieder geval met posi­ties. Ik zal die rustig uitkiezen en de leden voorzien van de details. Er kan een redelijk grote beweg­ing op gang komen dus, en daar wil ik bij proberen te zijn.

De abon­nementen lat­en een mooie score na in 2018, zo kwam Sys­teem Trad­ing uit op tot €4385 ofwel een score van +292%. Ook de andere abon­nementen lat­en een mooie winst zien over 2018. Met 2019 zijn we op zich nog niet echt begonnen, zoals ik al aan­gaf staan we nog vlak maar vol­gende week komt er wel een mooie kans voor­bij zoals ik het inschat. U kunt nu mee­doen door lid te wor­den via de aan­bied­ing die nu loopt tot 1 maart voor €39 … Inschri­jven? https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​.html

Resul­taat 2018:

AEX:

DAX:

Dow Jones:

Nas­daq:

S&P 500:

Brent Olie:

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Week 03

Zo

Koersen

Name Last Change %
AEX 582.08 6.08 1.06%
AEX Fut 580.1 7.75 1.35%
DAX 12490.74 201.34 1.64%
DAX Fut 12519 4.25 0.03%
DOW 27349.19 177.29 0.65%
DOW 30 Future 27308 1 0%
DJ Transp. 10717.6 94.68 0.89%
SP500 3005.47 20.44 0.68%
SP Fut 3004 1 0.03%
NSDQ 8251.4 47.27 0.58%
NSDQ100 7954.56 49.45 0.63%
NSDQ Fut 7950.25 8.75 0.11%
BEL20 3723.58 43.1 1.17%
CAC40 5618.16 51.15 0.92%
FTSE 100 7556.86 41.93 0.56%
SMI 9965.15 42.78 0.43%
SEMISOXX 1573.27 19.18 1.23%
RSL2000 1555.32 11.06 0.72%
Name Last Change %
Nikkei 21620.88 204.09 0.95%
H.SENG 28466.48 95.22 0.34%
Shanghai 2899.94 12.97 0.45%
KS11 2101.45 8.11 0.39%
STI 3373.13 15.91 0.47%
TWI 10947.26 2.73 0.02%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 103704.28 -245.18 -0.24%
Merival 39203.87 473.89 1.22%
IPC Mex. 40935.34 -273.98 -0.66%
KLSE 1655.67 0.27 0.02%
Indon. 6403.81 -29.74 -0.46%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 10889.31 22.06 0.2%
Tase 1590.13 20 1.27%
Name Last Change %
Olie 57.12 -0.03 -0.05%
Brent 64.22 0.03 0.05%
Gas 2.292 0.003 0.13%
Goud 1417.35 -0.8 -0.06%
GLD Eur/Oz 1271.052 -0.717 -0.056%
GLD Eur/Kg 40865.268 -23.066 -0.056%
Zilver 16.392 -0.035 -0.21%
Zlv Eur/Oz 14.7 -0.031 -0.214%
Zlv Eur/Kg 472.617 -1.009 -0.214%
Koper 2.706 0.001 0.04%
Alu 1821.25 7.25 0.4%
Nikkel 14220 -17.5 -0.12%
Lood 2036.5 29.5 1.47%
Zink 2444.25 16.75 0.69%
PLT 859 -1.3 -0.15%
PLD 1521.5 -0.6 -0.04%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1151 0.0001 0.01%
EUR-YEN 120.65 0.01 %
EUR-GBP 0.8963 0.0001 0.02%
EUR-SFR 1.0985 0.0002 0.02%
USD/Yen 108.22 0.03 0.02%
GBP-USD 1.2437 0.0003 0.02%
USD Index 97.417 0.477 0.49%
TREAS10 2.078 0.035 1.7%
TREAS30 2.616 0.046 1.81%
Bitcoin 10063 -259 -2.51%
Bitcoin Cash 304.01 -5.54096 -1.79%
Ethereum (US$) 215.35 -0.77806 -0.36%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 92.422 -2.2048 -2.33%
Name Last Change %
VIX 12.61 -0.92 -6.8%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  23:45 Ja dus, zie ook NSDQ FUT na 22 uur
 • ...
  23:40 ...
 • ...
  23:25 Van de buurman ; Apple is in gesprek met Intel over de overname van...
 • ...
  23:10 Justitie VS start groot onderzoek tech sector. Bron: IEX . Zou dit...
 • ...
  22:18 Nouw meer geluk met mijn snap long dan Netflix netjes kan gerust...
 • ...
  22:08 Dacht het echter wel te zien in de vrijdag sessie
 • ...
  22:08 Fijne avond tot morgen
 • ...
  22:07 Heb ik het over 567/557 Zal wel een keer, nu niet.
 • ...
  22:07 Momentum is alles...
 • ...
  22:06 Morgenochtend nog ff een setje van 10 puts erbij 😜

Twitter @usmarkets