Beursdagboek Trader Guy 7 februari 2019, 08:46


...

AEX tot 200-MA, Nasdaq en SP 500 haperen rond 200-MA

7 februari 2019, 08:46 | Trader Guy | leestijd: 6 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)


Wall Street kende gis­teren een vrij kalme sessie met telkens weer­stand rond het slot van dins­dag, logisch wat bij zow­el de Nas­daq al de S&P 500 komen we rond het 200-MA (200-daags) gemid­delde terecht wat nor­maal gezien voor weer­stand zou moeten zor­gen. Maar wie de update van gis­teren heeft gelezen (na de mid­dag) weet dat we tegen­wo­ordig te mak­en hebben met beurs 4.0, ofwel een nieuw soort markt, waar veel tools van vroeger totaal niet meer lei­dend zijn ook ste­un en weer­stand, en de MA’s zoals het 200-MA waar we nu terecht zijn gekomen. Als u kijkt naar de Dow Jones, die index is er wel al door en toonde geen enkel respect voor deze grens. Zo ziet u dat we daar ter ken­nis­mak­ing wat mee kun­nen maar in de prak­tijk stelt het niet zoveel meer voor tegen­wo­ordig. We staan met de Nas­daq en de S&P 500 nu net onder dat 200-MA, we gaan de komende sessies zien wat er daarmee zal gebeuren, of er wat cor­rec­tie komt op die test of gaan ook deze 2 indices er meteen door.

Europa:
Europa laat wederom verdel­ing zien, de DAX omlaag ter­wi­jl de AEX vooral door ASML en ING wederom sterk voor de dag kwam om 4 pun­ten hoger af te sluiten. Zo komt de AEX nu net onder de 538 weer­stand terecht, de index test dus een zware weer­stand want net zoals bij de S&P 500 en de Nas­daq tikt de index het 200-MA aan waar we vol­gens de wet­ten van beurs 3.0 een behoor­lijke weer­stand zouden moeten ondervin­den. Maar zoals u weet zit­ten we met beurs 4.0 waar steeds duidelijk­er wordt dat er andere wet­ten gelden. Velen zeggen of denken dat ik onzin ver­tel maar let er zelf maar even op of ga even de charts op een rustige dag analy­seren, dan zult u zien dat er nogal wat is veran­derd ten opzichte van vroeger, maar we moeten ermee leren omgaan, dat doe ik dan ook voor mezelf en de leden. De DAX komt wel nog alti­jd min­der goed voor de dag en staat nog zo’n 700 pun­ten onder het 200-MA, de AEX er dus op. Van­daag maar eens zien of de AEX hier in ieder geval wat terug kan, er zal een keer een reac­tie moeten komen op de cijfers na de ral­ly van de afgelopen 2 – 3 weken …

Onder­tussen bli­jf ik rustig zoeken naar kansen waar we met kleine posi­ties in de markt kun­nen, door de volatiliteit die snel kan oplopen kan ik niet het risi­co nemen om te grof (te zwaar) in de markt te zit­ten, de leden weten exact hoe ik te werk ga bij de huidi­ge mark­tom­standighe­den. Dat wat betre­ft de han­del op de korte ter­mi­jn han­del. Mee­doen kan voor €39 tot 1 APRIL.

Vergeet u ook zek­er niet in te schri­jven voor onze gratis nieuws­brief die we min­i­maal 1 keer per week ver­s­turen met veel info … https://​www​.usmar​kets​.nl/​n​i​e​u​w​s​b​r​i​e​f​.html

Hieron­der de TA niveau’s van de belan­grijke indices en de grafieken onder­aan deze update:

AEX:
Ste­un 1: 534 — Ste­un 2: 528 — Ste­un 3: 525
Weer­stand 1: 538 — Weer­stand 2: 545 — Weer­stand 3: 552
DAX:
Ste­un 1: 11.250 — Ste­un 2: 11.150 — Ste­un 3: 11.050
Weer­stand 1: 11.400 — Weer­stand 2: 11.600 — Weer­stand 3: 11.850
Dow Jones:
Ste­un 1: 25.200 — Ste­un 2: 25.000 — Ste­un 3: 24.870
Weer­stand 1: 25.400 — Weer­stand 2: 25.600 — Weer­stand 3: 25.800
S&P 500:
Ste­un 1: 2690 — Ste­un 2: 2640 — Ste­un 3: 2585
Weer­stand 1: 2740 — Weer­stand 2: 2770 — Weer­stand 3: 2820
Nas­daq:
Ste­un 1: 7350 — Ste­un 2: 7260 — Ste­un 3: 7200
Weer­stand 1: 7450 — Weer­stand 2: 7550 — Weer­stand 3: 7700
Brent olie:
Ste­un 1: 60 — Ste­un 2: 58 — Ste­un 3: 56,5
Weer­stand 1: 63,5 — Weer­stand 2: 65 — Weer­stand 367

US Mar­kets Trad­ing korte ter­mi­jn:
Via wat kleine posi­ties zon­der grote risi­co’s werd de maand jan­u­ari met winst afgesolten, daar­bij presteerde Index Trad­ing het best met 27% winst, de andere abon­nementen lat­en ook een plus zien behalve Guy Trad­ing met 1% ver­lies. We starten vol goede moed de maand feb­ru­ari op met nieuwe kansen die er snel aankomen, ik denk zelfs mor­gen al. U kunt mee­doen via de nieuwe aan­bied­ing mee­doen, die loopt tot 1 APRIL voor €39. Er komen kansen en ik bli­jft de markt voorzichtig en strak benaderen voor de leden.

Aan­bied­ing en resul­taat 2018:
De abon­nementen lat­en een mooie score na in 2018, zo kwam Sys­teem Trad­ing uit op tot €4385 ofwel een score van +292%. Ook de andere abon­nementen lat­en een mooie winst zien over 2018. Met 2019 zijn we op zich nog niet echt begonnen, zoals ik al aan­gaf staan we nog vlak maar vol­gende week komt er wel een mooie kans voor­bij zoals ik het inschat. U kunt nu mee­doen door lid te wor­den via de aan­bied­ing die nu loopt tot 1 APRIL voor €39 … Inschri­jven? https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​.html

Resul­taat 2018:

Tussen­stand aan­de­len porte­feuille:
Onze aan­de­len porte­feuille staat op een plus van 8,7% van­mor­gen bij de open­ing van de beurs, de posi­ties staan nog open. We werken met aan­de­len (tot €2500 per posi­tie), met Tur­bo’s met een lage hef­boom (tot €2500 per posi­tie), met lan­glopende opties (tot €1000 per posi­tie) en waar het kan nemen we een short posi­tie via een Tur­bo of Boost­er met een lage hef­boom (tot €2000 per posi­tie). We zijn eind novem­ber begonnen, de aangegeven doel­stelling is om met die €25.000 zo’n 10 tot 15% te behalen op jaar­ba­sis, we zijn dus al heel goed onder­weg. Alles wat meer is nemen we mee uiteraard.

Er komen mogelijk weer wat nieuwe posi­ties aan eind vol­gende week ofwel begin feb­ru­ari, het zal van de markt afhangen waar we gaan schake­len en dan kunt u mee. Er zijn nu ook nog posi­ties waar u in kunt stap­pen. Alles doe ik voor­beurs, de posi­ties lopen op mid­lange ter­mi­jn (weken tot maan­den), alles dus per mail voor­beurs om het voor iedereen mogelijk te mak­en gelijk­ti­jdig in te stap­pen of het order voor­beurs in te leggen. Doe nu dus mee met een proe­fabon­nement en schri­jf u nu in voor slechts €19 tot 1 APRIL. Dat kan via de site of de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​/​a​b​o​n​n​e​m​e​n​t​/​a​a​n​d​e​l​e​n​-​p​o​r​t​f​o​l​i​o​.html

AEX:

DAX:

Dow Jones:

Nas­daq:

S&P 500:

Brent olie:

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Week 06

Zo

Koersen

Name Last Change %
AEX 599.1 -0.83 -0.14%
AEX Fut 599.1 -0.75 -0.13%
DAX 13089.65 18.93 0.14%
DAX Fut 13090 21 0.16%
DOW 27881.72 -27.88 -0.1%
DOW 30 Future 27903.5 -17.5 -0.06%
DJ Transp. 10629.87 -46.64 -0.44%
SP500 3132.52 -3.44 -0.11%
SP Fut 3135.5 -0.5 -0.02%
NSDQ 8616.18 -5.64 -0.07%
NSDQ100 8354.29 -8.45 -0.1%
NSDQ Fut 8367 3.25 0.04%
BEL20 3922.6 -5.03 -0.13%
CAC40 5849.22 1.19 0.02%
FTSE 100 7231.38 17.62 0.24%
SMI 10375 -15.53 -0.15%
SEMISOXX 1720.9 5.92 0.35%
RSL2000 1631.5 -0.24 -0.01%
Name Last Change %
Nikkei 23378 -32.19 -0.14%
H.SENG 26612 175.38 0.66%
Shanghai 2924.42 7.11 0.24%
KS11 2105.62 7.62 0.36%
STI 3162.89 -16.93 -0.53%
TWI 11700.77 72.93 0.63%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 110672.01 -305.22 -0.28%
Merival 34657.44 -1751.63 -4.81%
IPC Mex. 42633.43 681.84 1.63%
KLSE 1563.9 2.11 0.14%
Indon. 6183.18 -0.32 -0.01%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 11291.96 7.74 0.07%
Tase 1685.86 -2.03 -0.12%
Name Last Change %
Olie 58.91 -0.33 -0.56%
Brent 64 -0.34 -0.53%
Gas 2.276 0.012 0.53%
Goud 1469.5 1.4 0.1%
GLD Eur/Oz 1326.024 1.263 0.095%
GLD Eur/Kg 42632.667 40.616 0.095%
Zilver 16.703 0.001 0.01%
Zlv Eur/Oz 15.072 0.001 0.006%
Zlv Eur/Kg 484.582 0.029 0.006%
Koper 2.777 0.011 0.42%
Alu 1758.25 4.75 0.27%
Nikkel 13440 20 0.15%
Lood 1928.75 14 0.73%
Zink 2226.5 2.5 0.11%
PLT 920.55 -2.05 -0.22%
PLD 1871.6 2.5 0.13%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1082 -0.0008 -0.07%
EUR-YEN 120.47 -0.07 -0.05%
EUR-GBP 0.8449 0.0021 0.24%
EUR-SFR 1.0911 -0.0002 -0.02%
USD/Yen 108.72 0.04 0.03%
GBP-USD 1.3115 -0.0039 -0.29%
USD Index 97.545 0.16 0.16%
TREAS10 1.828 -0.003 -0.18%
TREAS30 2.251 -0.001 -0.04%
Bitcoin 7249.6 -133.7 -1.81%
Bitcoin Cash 207.54 -1.42093 -0.68%
Ethereum (US$) 145.97 -1.75796 -1.19%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 44.237 -0.24018 -0.54%
Name Last Change %
VIX 15.68 -0.18 -1.13%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  09:03 Je bent dus geen familie van het konijn ?
 • ...
  08:58 Ter geruststelling: ik eet geen gras, geen geperst konijnenvoer, maar...
 • ...
  08:56 Liever 3x een enkele espresso. En nee, geen Caffe corretto op deze...
 • ...
  08:54 Een 3 dubbele koffie ?
 • ...
  08:51 MOODY'S SAYS OUTLOOK FOR EUROPEAN BANKS HAS CHANGED TO NEGATIVE FROM...
 • ...
  08:50 Ik ben geenen BIO man......ik drink 3 glaazen waater op mijnen...
 • ...
  08:49 Nieuwe beursblog van Trader Guy: Dubbele beweging op geruchten...
 • ...
  08:48 Water, melk en vers geperste sinaasappelsap staan ook regelmatig op...
 • ...
  08:45 Drinkt ge soms......vaker iets anders 's morgens....??.......drink...
 • ...
  08:42 Goedemorgen allemaal, eerst maar eens wat koffie ;)

Twitter @usmarkets