Beursdagboek Trader Guy 1 maart 2019, 08:46


...

AEX kan winst niet vasthouden, Wall Street twijfet

1 maart 2019, 17:05 | Trader Guy | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 7 / 12 | (0)

De start op Wall Street zag er veelbelovend uit maar na de cijfers van 16:00 kwam er wel een snelle draai omlaag, de Dow Jones bereikte net de top van eerder deze week. Het is nu de vraag of de markt dan toch nog niet door wel trekken omhoog of is het zo dat er weer een DIP komt die volgende week koopbaar wordt?


Marktoverzicht:
Op Wall Street starten de indices vanmiddag sterk maar we zien meteen verkoopdruk ontstaan na de cijfers van 16:00 die tegenvielen. Zo raakt de Dow Jones een groot deel van de winst na de start kwijt, ook de S&P 500 en de Nasdaq moeten inleveren na 16:00. Net voor 16:00 zag ik de kans wat te ondernemen voor de leden via kleine posities. Het zal ook de komende dagen kwakkelen blijven zo te zien binnen een range van 1 a 2% door onzekerheden. Slechte economische date, onzekerheid rondom de VS en China, de mislukte top tussen de VS en N-Korea en de ver opgelopen indices de afgelopen weken. Daarom blijft het zoeken naar de krenten in de pap die ik gelukkig kan vinden en om daar op korte termijn wat mee te doen (tussen de 1 a 3 dagen in de markt met posities in beide richtingen). Nu maar eens zien hoe de markt de week uit zal gaan, de eerste dag van de maand zag er vanmorgen beter uit dan hoe het er nu uitziet.

Europa:
In Europa deed vooral de DAX het goed, de index kon even doorstoten tot rond de 11.650 punten weerstand. De AEX die al ver voorliep op de DAX de afgelopen weken kent vandaag een mindere dag, eerst nog in de plus maar nadien een groot gedeelte van de dag in het verlies. De AEX staat nu weer onder de 540 punten. Ook bij de AEX en vooral bij de DAX kan er wat vanaf de komende sessies, nadien zien we verder. Waar het kan zal ik natuurlijk zoeken naar kansen, het gaat prima tot nu toe met het handelen. Er komen denk ik nog veel mooie kansen de komende periode waar ook u aan mee kunt doen ...

Vergeet u ook zeker niet in te schrijven voor onze gratis nieuwsbrief die we minimaal 1 keer per week versturen met veel info ... https://www.usmarkets.nl/nieuwsbrief.html

Hieronder de TA niveau's van de belangrijke indices en de grafieken onderaan deze update:

AEX:
Steun 1: 538 - Steun 2: 535 - Steun 3: 532
Weerstand 1: 542 - Weerstand 2: 545 - Weerstand 3: 548
DAX:
Steun 1: 11.400 - Steun 2: 11.300 - Steun 3: 11.150
Weerstand 1: 11.650 - Weerstand 2: 11.850 - Weerstand 3: 12.000
Dow Jones:
Steun 1: 25.700 - Steun 2: 25.500 - Steun 3: 25.350
Weerstand 1: 26.200 - Weerstand 2: 26.400 - Weerstand 3: 26.600
S&P 500:
Steun 1: 2775 - Steun 2: 2690 - Steun 3: 2640
Weerstand 1: 2815 - Weerstand 2: 2875 - Weerstand 3: 2940
Nasdaq:
Steun 1: 7450 - Steun 2: 7350 - Steun 3: 7200
Weerstand 1: 7600 - Weerstand 2: 7700 - Weerstand 3: 7825
Brent olie:
Steun 1: 64 - Steun 2: 62 - Steun 3: 60
Weerstand 1: 67,5 - Weerstand 2: 70 - Weerstand 3: 72

US Markets Trading korte termijn:

De long posities die we deze week (woensdag) op de DIP hebben aangekocht werden vandaag gesloten toen de indices richting hun eerste weerstand oplopen, er werd een mooie winst behaald en dat samen met de posities van vorige week vrijdag (LONG), die van dinsdag (SHORT) en dus vandaag (LONG) zorgen we ervoor dat de maand februari zeer verdienstelijk werd afgerond. Systeem Trading staat zo dit jaar op €815 winst (+54%), Index Trading op €1403 (+70%), Guy Trading op €1588 (+40%), TA Aandelen en Indices op €1856 (+46%) en Polleke Trading op €1662 (+42%). Dat hebben we nog moeten doen met redelijk kleine posities, we kunnen in deze markt nog niet volle bak gaan met de aantallen, dus niet tot €1000 per positie die we aankopen, dat door het Money Management dat ik toepas, voorzichtig handelen met succes dus. Alle resultaten kloppen, dat kunt u gerust navragen op onze site op het FORUM ofwel de Beursbox.

Naar mijn verwachtingen kunnen we nog doorgaan op deze manier en zelfs als bekend wordt gemaakt hoe het zit tussen de VS en China (onderhandelingen) kunnen we een versnelling hoger schakelen. Daardoor zouden de maanden maart en zeker april wel wat beter kunnen uitpakken wat betreft de resultaten. In ieder geval zal ik zo goed als mogelijk te werk gaan voor de leden wat betreft coaching en dus het verzenden van de signalen. Een reden om lid te worden tot 1 MEI en verder dit jaar want ik heb volop zin en moed om er een goed jaar van te maken ...

Er komen nog voldoende kansen, belangrijk is om de markt voorzichtig en geduldig te benaderen voor de leden. Inschrijven? https://www.usmarkets.nl/tradershop.html

Resultaat over het jaar 2019:

Met vriendelijke groet,
Guy Boscart...

Winst genomen op de AEX en DAX

1 maart 2019, 10:22 | Trader Guy | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 8 / 12 | (0)

Van­daag opnieuw winst genomen op wat posi­ties, we bewe­gen met de markt mee en met suc­ces, er komen weer nieuwe kansen aan begin vol­gende week waar ik zek­er wat mee zal doen waar mogelijk …


Beste beleg­gers,

De long posi­ties die we deze week (woens­dag) op de DIP hebben aangekocht wer­den van­daag ges­loten toen de indices richt­ing hun eerste weer­stand oplopen, er werd een mooie winst behaald en dat samen met de posi­ties van vorige week vri­jdag (LONG), die van dins­dag (SHORT) en dus van­daag (LONG) zor­gen we ervoor dat de maand feb­ru­ari zeer ver­di­en­stelijk werd afgerond. Sys­teem Trad­ing staat zo dit jaar op €815 winst (+54%), Index Trad­ing op €1403 (+70%), Guy Trad­ing op €1588 (+40%), TA Aan­de­len en Indices op €1856 (+46%) en Polleke Trad­ing op €1662 (+42%). Dat hebben we nog moeten doen met redelijk kleine posi­ties, we kun­nen in deze markt nog niet volle bak gaan met de aan­tallen, dus niet tot €1000 per posi­tie die we aankopen, dat door het Mon­ey Man­age­ment dat ik toepas, voorzichtig han­de­len met suc­ces dus. Alle resul­tat­en klop­pen, dat kunt u gerust navra­gen op onze site op het FORUM ofwel de Beursbox. 

Naar mijn verwachtin­gen kun­nen we nog door­gaan op deze manier en zelfs als bek­end wordt gemaakt hoe het zit tussen de VS en Chi­na (onder­han­delin­gen) kun­nen we een ver­snelling hoger schake­len. Daar­door zouden de maan­den maart en zek­er april wel wat beter kun­nen uit­pakken wat betre­ft de resul­tat­en. In ieder geval zal ik zo goed als mogelijk te werk gaan voor de leden wat betre­ft coach­ing en dus het verzen­den van de sig­nalen. Een reden om lid te wor­den tot 1 MEI en verder dit jaar want ik heb volop zin en moed om er een goed jaar van te maken …

US Mar­kets abon­nementen en Trad­ing:
Dan nog de tabel met de resul­tat­en en een aan­bied­ing tot 1 MEI voor €39, u kunt zich dus inschri­jven voor een abon­nement waar we sig­nalen ver­s­turen naar de leden op ver­schil­lende indices en ik heb plan­nen klaarliggen om weer wat leuks te doen bij zow­el de AEX, de DAX, de Dow Jones en/​of de Nas­daq. De mark­ten naderen een punt waar er nieuwe en dus mooie kansen wacht­en, na wat rust en lagere omzetten in een op sen­ti­ment gedreven markt denk ik dat er een grote beweg­ing op komst is zow­el hier in Europa als op Wall Street. Belan­grijk is dan om mee te zit­ten in de goeie richt­ing en ik voorzie dus dat ik daarop zal kun­nen han­de­len met nog steeds posi­ties die ver­ant­wo­ord zijn. Wilt u mee met de posi­ties die eraan komen? Wordt dan meteen lid zodat u niets hoeft te missen. 

Na uw inschri­jv­ing komt u dan meteen op de leden­li­jst en kri­jgt u de updates, kri­jgt u toe­gang tot de leden­pag­i­na en beurs­box (afges­loten en alleen voor leden) en de sig­nalen per mail en SMS tot 1 MEI. Mis vooral de komende weken niet want zoals ik al aan­gaf komt er een besliss­ing over het han­delscon­flict en kan de markt mogelijk een dubbele beweg­ing inzetten. Door het nadi­en weg­vallen van de dagelijkse updates ron­dom deze kwest­ie kun­nen we mogelijk een totaal andere mark­t­si­t­u­atie verwacht­en waarop ik dan beter op kan anticiperen met posi­ties die kansen bieden en waar we dan wat langer kun­nen bli­jven zitten.

Mee­doen tot 1 mei voor €39?

Ga naar https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​.html of kies meteen voor …

Voor 49,- kunt u gebruik mak­en van het abon­nement Polleke Trad­ing
Voor 79,- kunt u gebruik mak­en van het Com­bi-Abon­nement (Polleke & Guy Trad­ing samen)

Resul­taat 2019

Met vrien­delijke groet,

Guy Boscart

US Mar­kets Trading...

Winst genomen op de AEX en DAX

1 maart 2019, 10:22 | Trader Guy | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 8 / 12 | (1)

Van­daag opnieuw winst genomen op wat posi­ties, we bewe­gen met de markt mee en met suc­ces, er komen weer nieuwe kansen aan begin vol­gende week waar ik zek­er wat mee zal doen waar mogelijk …


Beste beleg­gers,

De long posi­ties die we deze week (woens­dag) op de DIP hebben aangekocht wer­den van­daag ges­loten toen de indices richt­ing hun eerste weer­stand oplopen, er werd een mooie winst behaald en dat samen met de posi­ties van vorige week vri­jdag (LONG), die van dins­dag (SHORT) en dus van­daag (LONG) zor­gen we ervoor dat de maand feb­ru­ari zeer ver­di­en­stelijk werd afgerond. Sys­teem Trad­ing staat zo dit jaar op €815 winst (+54%), Index Trad­ing op €1403 (+70%), Guy Trad­ing op €1588 (+40%), TA Aan­de­len en Indices op €1856 (+46%) en Polleke Trad­ing op €1662 (+42%). Dat hebben we nog moeten doen met redelijk kleine posi­ties, we kun­nen in deze markt nog niet volle bak gaan met de aan­tallen, dus niet tot €1000 per posi­tie die we aankopen, dat door het Mon­ey Man­age­ment dat ik toepas, voorzichtig han­de­len met suc­ces dus. Alle resul­tat­en klop­pen, dat kunt u gerust navra­gen op onze site op het FORUM ofwel de Beursbox. 

Naar mijn verwachtin­gen kun­nen we nog door­gaan op deze manier en zelfs als bek­end wordt gemaakt hoe het zit tussen de VS en Chi­na (onder­han­delin­gen) kun­nen we een ver­snelling hoger schake­len. Daar­door zouden de maan­den maart en zek­er april wel wat beter kun­nen uit­pakken wat betre­ft de resul­tat­en. In ieder geval zal ik zo goed als mogelijk te werk gaan voor de leden wat betre­ft coach­ing en dus het verzen­den van de sig­nalen. Een reden om lid te wor­den tot 1 MEI en verder dit jaar want ik heb volop zin en moed om er een goed jaar van te maken …

US Mar­kets abon­nementen en Trad­ing:
Dan nog de tabel met de resul­tat­en en een aan­bied­ing tot 1 MEI voor €39, u kunt zich dus inschri­jven voor een abon­nement waar we sig­nalen ver­s­turen naar de leden op ver­schil­lende indices en ik heb plan­nen klaarliggen om weer wat leuks te doen bij zow­el de AEX, de DAX, de Dow Jones en/​of de Nas­daq. De mark­ten naderen een punt waar er nieuwe en dus mooie kansen wacht­en, na wat rust en lagere omzetten in een op sen­ti­ment gedreven markt denk ik dat er een grote beweg­ing op komst is zow­el hier in Europa als op Wall Street. Belan­grijk is dan om mee te zit­ten in de goeie richt­ing en ik voorzie dus dat ik daarop zal kun­nen han­de­len met nog steeds posi­ties die ver­ant­wo­ord zijn. Wilt u mee met de posi­ties die eraan komen? Wordt dan meteen lid zodat u niets hoeft te missen. 

Na uw inschri­jv­ing komt u dan meteen op de leden­li­jst en kri­jgt u de updates, kri­jgt u toe­gang tot de leden­pag­i­na en beurs­box (afges­loten en alleen voor leden) en de sig­nalen per mail en SMS tot 1 MEI. Mis vooral de komende weken niet want zoals ik al aan­gaf komt er een besliss­ing over het han­delscon­flict en kan de markt mogelijk een dubbele beweg­ing inzetten. Door het nadi­en weg­vallen van de dagelijkse updates ron­dom deze kwest­ie kun­nen we mogelijk een totaal andere mark­t­si­t­u­atie verwacht­en waarop ik dan beter op kan anticiperen met posi­ties die kansen bieden en waar we dan wat langer kun­nen bli­jven zitten.

Mee­doen tot 1 mei voor €39?

Ga naar https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​.html of kies meteen voor …

Voor 49,- kunt u gebruik mak­en van het abon­nement Polleke Trad­ing
Voor 79,- kunt u gebruik mak­en van het Com­bi-Abon­nement (Polleke & Guy Trad­ing samen)

Resul­taat 2019

Met vrien­delijke groet,

Guy Boscart

US Mar­kets Trading...

Beurzen na terugval weer omhoog

1 maart 2019, 08:46 | Trader Guy | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

Het ziet er zo naar uit dat de DIP van gisteren en woensdag weer werd opgekocht naar de normen van beurs 4.0 ofwel het nieuwe handelen op de beurs. Wall Street sloot nog wel met een klein verlies maar via de futures vanmorgen zien we dat de opening vandaag hoger zal zijn. Azië kent ook een sterke dag en sluit de week sterk af ...


Marktoverzicht:
Op Wall Street gisteren nog wat verlies maar het ziet er naar uit dat de DIP weer zal worden opgekocht, de cijfers over de industriële productie uit China vielen mee vanmorgen vroeg zodat we via een reactie op de futures meteen al zien dat er een hogere opening zou komen hier in Europa en straks waarschijnlijk ook op Wall Street. Azië sluit al met een stevige plus vanmorgen waardoor er een soort "groene golf" komt op de beurzen, het start dan in het Oosten en dat gaat door tot in de avond bij het slot op Wall Street. Deze golf wordt zelden onderbroken dus het ziet er goed uit voor vandaag al moeten we altijd een slag om de arm houden natuurlijk. De Dow Jones kan zo weer boven de 26.000 punten geraken, de S&P 500 mogelijk boven de 2800 punten. We blijven voorlopig bullish op Wall Street ...

Europa:
Europa wist zich gisteren te herpakken richting het slot en sluit in tegenstelling tot Wall Street in de plus. De AEX was al sterk, de DAX is met de inhaalrace bezig door dat de index een behoorlijke achterstand had opgelopen de afgelopen weken. De DAX wil ook snel richting het 200-daags gemiddelde nu, dat komt uit op ongeveer 11.860 punten en dat zakt nog elke dag iets terug. Bij de AEX ronden we mogelijk een consolidatie af en kan de index opnieuw richting de 545 om later door te trekken richting de 548 en hoger, maar eerst die 545 zien te doorbreken. Een duidelijke steun zien we in de buurt van de 538 punten. Bij de DAX ligt er een mooie steun rond de 11.400 punten. Europa ligt er dus goed bij momenteel, de flow blijft bullish momenteel. We zitten dan ook met posities gekocht rond de bodem in de AEX en de DAX, de leden staan op een mooie winst hierdoor ...

Vergeet u ook zeker niet in te schrijven voor onze gratis nieuwsbrief die we minimaal 1 keer per week versturen met veel info ... https://www.usmarkets.nl/nieuwsbrief.html

Hieronder de TA niveau's van de belangrijke indices en de grafieken onderaan deze update:

AEX:
Steun 1: 542 - Steun 2: 538 - Steun 3: 536,5
Weerstand 1: 545 - Weerstand 2: 548 - Weerstand 3: 552
DAX:
Steun 1: 11.400 - Steun 2: 11.300 - Steun 3: 11.150
Weerstand 1: 11.650 - Weerstand 2: 11.850 - Weerstand 3: 12.000
Dow Jones:
Steun 1: 25.700 - Steun 2: 25.500 - Steun 3: 25.350
Weerstand 1: 26.200 - Weerstand 2: 26.400 - Weerstand 3: 26.600
S&P 500:
Steun 1: 2775 - Steun 2: 2690 - Steun 3: 2640
Weerstand 1: 2815 - Weerstand 2: 2875 - Weerstand 3: 2940
Nasdaq:
Steun 1: 7450 - Steun 2: 7350 - Steun 3: 7200
Weerstand 1: 7550 - Weerstand 2: 7700 - Weerstand 3: 7825
Brent olie:
Steun 1: 65 - Steun 2: 64 - Steun 3: 62
Weerstand 1: 67,5 - Weerstand 2: 70 - Weerstand 3: 72

US Markets Trading korte termijn:
Vorige week vrijdag werd er winst genomen op de LONG posities en dinsdag werd er winst genomen op de SHORT posities die maandag rond de top werden aangekocht. Sinds woensdag zitten we long in de markt en ook deze posities lopen nu heel goed en mogelijk kunnen we daar ook weer winst op nemen zodat het resultaat weer wat hoger uitkomt voor 2019 zoals u kunt zien in de overzichten hieronder. De komende weken voorzie ik zeker weer hele mooie en duidelijke kansen op de indices, dus wordt lid via de nieuwe aanbieding zodat u niets hoeft te missen.

Via onze aanbieding bent u dan lid tot 1 MEI voor €39. Er komen nog voldoende kansen, belangrijk is om de markt voorzichtig en geduldig te benaderen voor de leden. Inschrijven? https://www.usmarkets.nl/tradershop.html

De afgelopen 5 maanden scoren we iedere maand positief bij de abonnementen, dat is een hele mooie en lange reeks die ik graag vol wil houden de komende tijd, bij Systeem Trading waar we met €1500 behalen we de laatste 5 maanden een winst van maar liefst €4732, bij TA aandelen en indices waar we met €4000 werken komt de winst uit op €8433 ... U kunt nu meedoen door lid te worden via de aanbieding die nu loopt tot 1 MEI voor €39 ... Inschrijven? https://www.usmarkets.nl/tradershop.html

Resultaat deze maand en over het jaar 2019:

AEX:


DAX:

Dow Jones:

Nasdaq:


S&P 500:


Brent olie:


Met vriendelijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Week 09

Zo

Koersen

Name Last Change %
AEX 541.94 7.1 1.33%
AEX Fut 542.1 7.3 1.37%
DAX 11562.74 150.07 1.31%
DAX Fut 11574 164 1.44%
DOW 25886.01 306.62 1.2%
DOW 30 Future 25914.5 339.5 1.33%
DJ Transp. 9967.32 202.83 2.08%
SP500 2888.68 41.08 1.44%
SP Fut 2891.5 43 1.51%
NSDQ 7895.99 129.38 1.67%
NSDQ100 7604.11 119.22 1.59%
NSDQ Fut 7611.25 115 1.53%
BEL20 3498.39 55.06 1.6%
CAC40 5300.79 63.87 1.22%
FTSE 100 7117.15 50.14 0.71%
SMI 9728.39 122.13 1.27%
SEMISOXX 1479.25 39.96 2.78%
RSL2000 1492.55 29.93 2.05%
Name Last Change %
Nikkei 20368.85 -36.8 -0.18%
H.SENG 25734.22 238.76 0.94%
Shanghai 2823.82 8.03 0.29%
KS11 1927.17 -11.2 -0.58%
STI 3115.03 -11.06 -0.35%
TWI 10420.89 93.76 0.91%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 99805.78 748.87 0.76%
Merival 30406.65 -632.66 -2.04%
IPC Mex. 39339.55 765.37 1.98%
KLSE 1599.22 -1.07 -0.07%
Indon. 6286.66 29.07 0.46%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 10655.36 -48.75 -0.46%
Tase 1569.4 16.19 1.04%
Name Last Change %
Olie 54.92 0.45 0.83%
Brent 58.69 0.46 0.79%
Gas 2.205 -0.027 -1.21%
Goud 1523.8 -7.4 -0.48%
GLD Eur/Oz 1374.031 -6.673 -0.486%
GLD Eur/Kg 44176.111 -214.532 -0.486%
Zilver 17.087 -0.127 -0.74%
Zlv Eur/Oz 15.408 -0.115 -0.743%
Zlv Eur/Kg 495.365 -3.682 -0.743%
Koper 2.587 -0.008 -0.31%
Alu 1796 11.5 0.64%
Nikkel 16172.5 -17.5 -0.11%
Lood 2035 -23.5 -1.14%
Zink 2266.5 3.75 0.17%
PLT 851.4 9.4 1.12%
PLD 1441.2 2.6 0.18%
Name Last Change %
EUR-USD 1.109 -0.0015 -0.14%
EUR-YEN 117.94 0.14 0.12%
EUR-GBP 0.9126 -0.0057 -0.65%
EUR-SFR 1.0847 0.0008 0.07%
USD/Yen 106.36 0.27 0.25%
GBP-USD 1.2149 0.0066 0.55%
USD Index 98.062 0.057 0.06%
TREAS10 1.562 0.035 2.31%
TREAS30 2.044 0.064 3.25%
Bitcoin 10141 -244.5 -2.35%
Bitcoin Cash 305.4 -3.20954 -1.04%
Ethereum (US$) 184.38 0.33129 0.18%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 72.572 -1.51886 -2.05%
Name Last Change %
VIX 18.47 -2.71 -12.8%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  09:45 ...
 • ...
  08:49 Veel geschoten ?
 • ...
  23:46 Indicatieve koersen waarop gehandeld kan worden.
 • ...
  23:27 Deze..
 • ...
  22:49 Welke dan ? beurs is gesloten ?
 • ...
  21:55 Oud nieuws.. ik dacht opnieuw verlenging
 • ...
  21:53 Hij is volgens mij aan den dunne bloemist
 • ...
  21:52 Trump delays EU, Japan auto tariffs for six...
 • ...
  21:26 Succes met de jacht Luna
 • ...
  21:11 Https://at.law.com/wwur9J?cmp=share_twitter

Twitter @usmarkets