Beursdagboek Trader Guy 10 maart 2019, 12:00


...

Rente, nieuws deal China-VS en kansen om te handelen

10 maart 2019, 12:00 | Trader Guy | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 8 / 12 | (2)

Op dit moment kun­nen beleg­gers zich richt­en op een mogelijke deal tussen de VS en Chi­na, we komen steeds dichter­bij dat moment in ieder geval, verder zal men zich realis­eren dat een nieuwe rentev­er­hoging plots verder weg ligt na de cijfers over de arbei­ds­markt van afgelopen vrijdag.


En de beurzen hebben een DIP lat­en zien waar­door men die weer op kan kopen om zo richt­ing de top­pen van dit jaar toe te kruipen want zo ver zit­ten we daar in feit­en niet vanaf (1,52%). We kun­nen daar zek­er wat mee gaan doen de komende peri­ode wat betre­ft trad­ing en u kunt mee­doen door lid te wor­den via de aan­bied­ing waar­door u tot 1 MEI mee kunt doen met onze posi­ties of via de coach­ing die ik de leden bezorg via updates en com­mu­ni­catie via de afges­loten box op de site.

Overzicht:
Sys­teem Trad­ing staat dit jaar op €1094 winst (+73%), Index Trad­ing op €1752 (+88%), Guy Trad­ing op €1944 (+49%), TA Aan­de­len en Indices op €2212 (+55%) en Polleke Trad­ing op €2059 (+51%). Dat hebben we tot nu toe alle­maal kun­nen behalen met redelijk kleine posi­ties, we kun­nen in deze markt nog niet volle bak gaan wat betre­ft de aan­tallen, dus niet tot de max­i­maal €1000 per posi­tie die we aankopen, dat komt vooral door het Mon­ey Man­age­ment dat ik toepas. Alle resul­tat­en klop­pen, dat kunt u gerust navra­gen op onze site op het FORUM ofwel de Beursbox.

Strate­gie:
Naar mijn verwachtin­gen kun­nen we gewoon door­gaan op deze manier en lat­er indi­en de marken het toe­lat­en kun­nen we zelfs een ver­snelling hoger schake­len. Daar­door kan deze maand en vooral de maand april nog wat beter kun­nen uit­pakken wat betre­ft de resul­tat­en. In ieder geval zal ik zo goed mogelijk te werk gaan voor de leden wat betre­ft coach­ing en dus het verzen­den van de sig­nalen.. De afgelopen weken hebben we nog moeten han­de­len met redelijk kleine posi­ties, we kun­nen in deze markt nog niet volle bak gaan wat betre­ft de aan­tallen, dus niet tot €1000 per posi­tie die we aankopen door het Mon­ey Man­age­ment dat ik toepas, voorzichtig han­de­len met suc­ces. Alle resul­tat­en klop­pen, dat kunt u gerust navra­gen op onze site op het FORUM ofwel de Beurs­box. Een reden om lid te wor­den tot 1 MEI voor €39

US Mar­kets abon­nementen en Trad­ing:
U kunt zich dus inschri­jven voor een abon­nement waar we sig­nalen ver­s­turen naar de leden op de ver­schil­lende indices, wilt u mee met de posi­ties? Wordt dan meteen lid zodat u de komende weken niets hoeft te mis­sen. Na uw inschri­jv­ing komt u dan meteen op de leden­li­jst en kri­jgt u de updates, kri­jgt u toe­gang tot de leden­pag­i­na en beurs­box (afges­loten en alleen voor leden) en de sig­nalen per mail en SMS tot 1 MEI.

Mee­doen tot 1 mei voor €39?

Ga naar https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop of kies meteen voor …

Voor €49 kunt u gebruik mak­en van het abon­nement Polleke Trad­ing
Voor €49 kunt u gebruik mak­en van het Com­bi-Abon­nement (Polleke & Guy Trad­ing samen)


Resul­taat 2019

Resul­taat deze maand (maart 2019)


Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart

US Mar­kets Trading


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Week 10

Koersen

Name Last Change %
AEX 557.69 -0.22 -0.04%
AEX Fut 556.65 0.95 0.17%
DAX 12222.75 -16.19 -0.13%
DAX Fut 12218.5 -28.5 -0.23%
DOW 25764 -98.68 -0.38%
DOW 30 Future 25852.5 72.5 0.28%
DJ Transp. 10491.85 -113.76 -1.07%
SP500 2859.53 -16.79 -0.58%
SP Fut 2869.5 7.5 0.27%
NSDQ 7816.29 -81.76 -1.04%
NSDQ100 7503.68 -76.46 -1.01%
NSDQ Fut 7531.25 19.75 0.26%
BEL20 3506.3 -5.16 -0.15%
CAC40 5429.58 -8.65 -0.16%
FTSE 100 7349.44 0.82 0.01%
SMI 9660.5 1.42 0.01%
SEMISOXX 1402.01 -28.1 -1.96%
RSL2000 1537.3 -19.94 -1.28%
Name Last Change %
Nikkei 21301.73 51.64 0.24%
H.SENG 27798 -148.46 -0.53%
Shanghai 2870.6 -11.69 -0.41%
KS11 2055.71 -0.09 -0.02%
STI 3205.46 -24.8 -0.77%
TWI 10398.41 14.3 0.14%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 89992.73 -31.74 -0.04%
Merival 33315.7 -576.47 -1.7%
IPC Mex. 43445.62 3.13 0.01%
KLSE 1605.36 6.17 0.39%
Indon. 5909.09 82.22 1.41%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 10234.15 53.35 0.52%
Tase 1576.47 4.01 0.26%
Name Last Change %
Olie 63.42 0.5 0.79%
Brent 72.75 0.54 0.75%
Gas 2.663 0.032 1.22%
Goud 1275.35 -0.35 -0.03%
GLD Eur/Oz 1142.582 -0.314 -0.027%
GLD Eur/Kg 36734.863 -10.081 -0.027%
Zilver 14.387 -0.001 -0.01%
Zlv Eur/Oz 12.889 -0.001 -0.007%
Zlv Eur/Kg 414.4 -0.029 -0.007%
Koper 2.736 -0.003 -0.09%
Alu 1830.25 0.5 0.03%
Nikkel 11947.5 -57.5 -0.48%
Lood 1826 4.5 0.25%
Zink 2576 -20.75 -0.8%
PLT 823.05 2.75 0.34%
PLD 1317.5 11.7 0.9%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1162 0.0008 0.07%
EUR-YEN 122.9 0.39 0.32%
EUR-GBP 0.8749 -0.0018 -0.2%
EUR-SFR 1.1278 0.0008 0.07%
USD/Yen 110.11 0.06 0.05%
GBP-USD 1.2753 0.0037 0.29%
USD Index 97.782 -0.042 -0.04%
TREAS10 2.412 0.019 0.8%
TREAS30 2.835 0.011 0.4%
Bitcoin 7871.8 -62.6 -0.79%
Bitcoin Cash 404.6 5.31055 1.33%
Ethereum (US$) 248.49 -6.11041 -2.4%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 91.047 -2.14338 -2.3%
Name Last Change %
VIX 15.72 -0.24 -1.5%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  10:32 Ik heb ze.. dec serie
 • ...
  10:29 Shs asml
 • ...
  10:24 Misschien ben je dan liever op je werk dan thuis. Zo erg is dat niet.
 • ...
  10:21 Allemaal fake news weer
 • ...
  10:21 Voorlopig enkel fondsen om wat boosters op Aex te handelen... Zit...
 • ...
  10:21 Is een mooi verdienmodel op te bedenken. In de Lonely Planet opnemen...
 • ...
  10:20 Doe je best vandaag was je daar heel hard het schip mee in gegaan.
 • ...
  10:18 Mooi om putten te schrijven die ING...
 • ...
  10:17 Niet normaal he.. maar zou de uitdaging wel eens willen aangaan om zo...
 • ...
  10:17 ING al op 10,16, wie zit er ING te kopen, dank u, loop binnen...

Twitter @usmarkets