...

Zijwaarts verloop AEX vraagt om alternatieven

9 juni 2017, 10:38 | Daïm Boscart | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 10 / 12 | (0)

De zijwaartse beweg­in­gen bin­nen de AEX begin­nen langza­am maar zek­er een heus con­sol­i­datiepa­troon te vor­men. Een hor­i­zon­tale beweg­ing die vaak uit­mond in een aanzien­lijke beweg­ing. Bij US Mar­kets houden we deze beweg­in­gen natu­urlijk nauwlet­tend in de gat­en, het ver­lat­en van de huidi­ge zijwaartse trad­in­grange gaat namelijk gepaard met mooie han­del­skansen voor een ieder die een plan heeft klaarliggen. De aan­de­len bin­nen de AEX ver­schuiv­en in rap tem­po van waarde. wat het natu­urlijk inter­es­sant voor ons maakt om naar te kijken. Zo zien we bin­nen de AEX dat sterk­houd­ers van het eerste kwartaal van 2017 zoals Gala­pa­gos en Wolters Kluw­er enorm hebben moeten inboeten. Dit alles ter­wi­jl de, in Q1 zwak presterende finan­cials zoals ING en NN Group, een mooie her­stel­be­weg­ing hebben opgezet. Zo blijkt dat nog niets zek­er is bin­nen de huidi­ge zijwaartse markt die nu al even aan­houdt. In twee maan­den tijd zijn we slechts” ander­half pro­cent opgeschoten bin­nen de AEX maar in diezelfde peri­ode hebben we al wel 12 fond­sen bin­nen de AEX gezien die een beweg­ing van tussen de 7%-18% hebben gemaakt.


Wellicht dat u zich wilt verdiepen in het han­de­len in zow­el aan­de­len als indices. Een mooie sprei­d­ing waar­bij u ook in een zijwaartse markt als de afgelopen weken kunt inspe­len op grotere koerss­chom­melin­gen. Hier­voor hebben we momenteel een mooie aan­bied­ing lopen met onze TA Trad­ing ser­vice waar­bij we spec­i­fiek han­de­len op aan­de­len en indices. Voor slechts 29,- ont­vangt u KOOP- en VERKOOP sig­nalen op aan­de­len en index­en tot 1 augus­tus (nor­maal €45,- per maand). Inschri­jven kan via de vol­gende link:
De ver­schuivin­gen van de indices zijn de afgelopen peri­ode dus min­i­maal gebleken. Waar de kop­ers en verkop­ers op de markt er maar niet uitkomen bli­jven de indices zich kalm houden. In de tussen­ti­jd is het wellicht inter­es­sant om naar de aan­de­len te kijken. Deze zijn namelijk gericht op veel meer andere aspecten dan de aspecten die voor indices gelden waar­door de volatiliteit en het vol­ume in losse fond­sen aantrekke­lijk bli­jft. Voor u heb ik het een en ander op een rijt­je gezet dat u helpt begri­jpen wat de rol van aan­de­len bin­nen een index zijn en hoe deze ver­schillen van de koers­be­weg­in­gen die de indices zelf aan­houden.

Per­for­mance AEX Aan­de­len 2017

Zoals u kunt zien in boven­staande grafiek bli­jven de ver­schuivin­gen van aan­de­len bin­nen een korts tijds­bestek nog steeds aantrekke­lijk. Twaalf fond­sen hebben een sprong of dal­ing van meer dan 7% gemaakt na medio april ter­wi­jl de AEX index slechts 1.7% is opgeschoten. Verder zien we een andere opmerke­lijke ver­schuiv­ing, het aan­tal DALERS op jaar­ba­sis is toegenomen (van 7 naar 9 fond­sen) ter­wi­jl de index zelf in waarde is geste­gen. Dit heeft met name te mak­en met de samen­stelling van de index die gewogen is wat betekent dat elk fonds een andere bij­drage heeft aan de koersver­schillen. Zwaar wegende fond­sen als Unilever, ING, Heineken & Philips hebben de afgelopen twee maan­den meer dan 7% aan koer­winst weten te realis­eren ter­wi­jl de wat kleinere fond­sen als Gala­pa­gos, Boskalis & SBM Off­shore flink hebben moeten inlev­eren. Per sal­do dus een kleine plus bin­nen de index maar nog­maals, deze verte­gen­wo­ordigt zek­er niet de grote ver­schuiv­ing die we bij de aan­de­len hebben gezien.

Mijn devies voor het moment is dan ook om u ook eens te verdiepen in aan­de­len. Het leuke van fond­sen is dat er een veel grot­er aan­bod is dan voor enkel de indices en met de juiste strate­gie en goed Mon­ey Man­age­ment kunt u leuk inspe­len op koers­be­weg­in­gen van aan­de­len. Bij US Mar­kets kun­nen wij u voorzien in deze en kunt u aan de hand van COACH­ING en Sig­nalen van onze Traders mee­doen op de aan­de­len­markt. Schri­jf u dus snel in voor onze TA Trad­ing ser­vice en wij helpen u graag verder.

https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​/​a​b​o​n​n​e​m​e​n​t​/​t​a​-​t​r​a​d​i​n​g​.html

Met vrien­delijke groet,


Daïm Boscart | US Markets

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Koersen

Name Last Change %
AEX 582.08 6.08 1.06%
AEX Fut 580.1 7.75 1.35%
DAX 12490.74 201.34 1.64%
DAX Fut 12518 3.25 0.03%
DOW 27349.19 177.29 0.65%
DOW 30 Future 27307 0 0%
DJ Transp. 10717.6 94.68 0.89%
SP500 3005.47 20.44 0.68%
SP Fut 3003.5 0.75 0.02%
NSDQ 8251.4 47.27 0.58%
NSDQ100 7954.56 49.45 0.63%
NSDQ Fut 7948.25 6.75 0.09%
BEL20 3723.58 43.1 1.17%
CAC40 5618.16 51.15 0.92%
FTSE 100 7556.86 41.93 0.56%
SMI 9965.15 42.78 0.43%
SEMISOXX 1573.27 19.18 1.23%
RSL2000 1555.32 11.06 0.72%
Name Last Change %
Nikkei 21620.88 204.09 0.95%
H.SENG 28466.48 95.22 0.34%
Shanghai 2899.94 12.97 0.45%
KS11 2101.45 8.11 0.39%
STI 3373.13 15.91 0.47%
TWI 10947.26 2.73 0.02%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 103704.28 -245.18 -0.24%
Merival 39203.87 473.89 1.22%
IPC Mex. 40935.34 -273.98 -0.66%
KLSE 1655.67 0.27 0.02%
Indon. 6403.81 -29.74 -0.46%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 10867.25 42.56 0.39%
Tase 1590.13 20 1.27%
Name Last Change %
Olie 57.25 0.1 0.17%
Brent 64.22 0.03 0.05%
Gas 2.29 -0.023 -0.99%
Goud 1417.45 -0.7 -0.05%
GLD Eur/Oz 1271.256 -0.628 -0.049%
GLD Eur/Kg 40871.817 -20.184 -0.049%
Zilver 16.43 0.003 0.02%
Zlv Eur/Oz 14.735 0.01 0.067%
Zlv Eur/Kg 473.755 0.087 0.067%
Koper 2.708 0.003 0.11%
Alu 1821.25 7.25 0.4%
Nikkel 14220 -17.5 -0.12%
Lood 2036.5 29.5 1.47%
Zink 2444.25 16.75 0.69%
PLT 860.35 0.05 0.01%
PLD 1523.15 1.05 0.07%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1152 0.0001 0.01%
EUR-YEN 120.68 0.03 0.02%
EUR-GBP 0.8963 0.0001 0.02%
EUR-SFR 1.0983 0.0001 0.01%
USD/Yen 108.22 0.02 0.02%
GBP-USD 1.2437 0.0003 0.02%
USD Index 97.417 0.477 0.49%
TREAS10 2.078 0.035 1.7%
TREAS30 2.616 0.046 1.81%
Bitcoin 10121 -222 -2.15%
Bitcoin Cash 303.87 -4.94098 -1.6%
Ethereum (US$) 215.86 -0.5627 -0.26%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 92.831 -1.98158 -2.09%
Name Last Change %
VIX 12.61 -0.92 -6.8%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  23:45 Ja dus, zie ook NSDQ FUT na 22 uur
 • ...
  23:40 ...
 • ...
  23:25 Van de buurman ; Apple is in gesprek met Intel over de overname van...
 • ...
  23:10 Justitie VS start groot onderzoek tech sector. Bron: IEX . Zou dit...
 • ...
  22:18 Nouw meer geluk met mijn snap long dan Netflix netjes kan gerust...
 • ...
  22:08 Dacht het echter wel te zien in de vrijdag sessie
 • ...
  22:08 Fijne avond tot morgen
 • ...
  22:07 Heb ik het over 567/557 Zal wel een keer, nu niet.
 • ...
  22:07 Momentum is alles...
 • ...
  22:06 Morgenochtend nog ff een setje van 10 puts erbij 😜

Twitter @usmarkets