...

Zijwaarts verloop AEX vraagt om alternatieven

9 juni 2017, 10:38 | Daïm Boscart | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 10 / 12 | (0)

De zijwaartse beweg­in­gen bin­nen de AEX begin­nen langza­am maar zek­er een heus con­sol­i­datiepa­troon te vor­men. Een hor­i­zon­tale beweg­ing die vaak uit­mond in een aanzien­lijke beweg­ing. Bij US Mar­kets houden we deze beweg­in­gen natu­urlijk nauwlet­tend in de gat­en, het ver­lat­en van de huidi­ge zijwaartse trad­in­grange gaat namelijk gepaard met mooie han­del­skansen voor een ieder die een plan heeft klaarliggen. De aan­de­len bin­nen de AEX ver­schuiv­en in rap tem­po van waarde. wat het natu­urlijk inter­es­sant voor ons maakt om naar te kijken. Zo zien we bin­nen de AEX dat sterk­houd­ers van het eerste kwartaal van 2017 zoals Gala­pa­gos en Wolters Kluw­er enorm hebben moeten inboeten. Dit alles ter­wi­jl de, in Q1 zwak presterende finan­cials zoals ING en NN Group, een mooie her­stel­be­weg­ing hebben opgezet. Zo blijkt dat nog niets zek­er is bin­nen de huidi­ge zijwaartse markt die nu al even aan­houdt. In twee maan­den tijd zijn we slechts” ander­half pro­cent opgeschoten bin­nen de AEX maar in diezelfde peri­ode hebben we al wel 12 fond­sen bin­nen de AEX gezien die een beweg­ing van tussen de 7%-18% hebben gemaakt.


Wellicht dat u zich wilt verdiepen in het han­de­len in zow­el aan­de­len als indices. Een mooie sprei­d­ing waar­bij u ook in een zijwaartse markt als de afgelopen weken kunt inspe­len op grotere koerss­chom­melin­gen. Hier­voor hebben we momenteel een mooie aan­bied­ing lopen met onze TA Trad­ing ser­vice waar­bij we spec­i­fiek han­de­len op aan­de­len en indices. Voor slechts 29,- ont­vangt u KOOP- en VERKOOP sig­nalen op aan­de­len en index­en tot 1 augus­tus (nor­maal €45,- per maand). Inschri­jven kan via de vol­gende link:
De ver­schuivin­gen van de indices zijn de afgelopen peri­ode dus min­i­maal gebleken. Waar de kop­ers en verkop­ers op de markt er maar niet uitkomen bli­jven de indices zich kalm houden. In de tussen­ti­jd is het wellicht inter­es­sant om naar de aan­de­len te kijken. Deze zijn namelijk gericht op veel meer andere aspecten dan de aspecten die voor indices gelden waar­door de volatiliteit en het vol­ume in losse fond­sen aantrekke­lijk bli­jft. Voor u heb ik het een en ander op een rijt­je gezet dat u helpt begri­jpen wat de rol van aan­de­len bin­nen een index zijn en hoe deze ver­schillen van de koers­be­weg­in­gen die de indices zelf aan­houden.

Per­for­mance AEX Aan­de­len 2017

Zoals u kunt zien in boven­staande grafiek bli­jven de ver­schuivin­gen van aan­de­len bin­nen een korts tijds­bestek nog steeds aantrekke­lijk. Twaalf fond­sen hebben een sprong of dal­ing van meer dan 7% gemaakt na medio april ter­wi­jl de AEX index slechts 1.7% is opgeschoten. Verder zien we een andere opmerke­lijke ver­schuiv­ing, het aan­tal DALERS op jaar­ba­sis is toegenomen (van 7 naar 9 fond­sen) ter­wi­jl de index zelf in waarde is geste­gen. Dit heeft met name te mak­en met de samen­stelling van de index die gewogen is wat betekent dat elk fonds een andere bij­drage heeft aan de koersver­schillen. Zwaar wegende fond­sen als Unilever, ING, Heineken & Philips hebben de afgelopen twee maan­den meer dan 7% aan koer­winst weten te realis­eren ter­wi­jl de wat kleinere fond­sen als Gala­pa­gos, Boskalis & SBM Off­shore flink hebben moeten inlev­eren. Per sal­do dus een kleine plus bin­nen de index maar nog­maals, deze verte­gen­wo­ordigt zek­er niet de grote ver­schuiv­ing die we bij de aan­de­len hebben gezien.

Mijn devies voor het moment is dan ook om u ook eens te verdiepen in aan­de­len. Het leuke van fond­sen is dat er een veel grot­er aan­bod is dan voor enkel de indices en met de juiste strate­gie en goed Mon­ey Man­age­ment kunt u leuk inspe­len op koers­be­weg­in­gen van aan­de­len. Bij US Mar­kets kun­nen wij u voorzien in deze en kunt u aan de hand van COACH­ING en Sig­nalen van onze Traders mee­doen op de aan­de­len­markt. Schri­jf u dus snel in voor onze TA Trad­ing ser­vice en wij helpen u graag verder.

https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​/​a​b​o​n​n​e​m​e​n​t​/​t​a​-​t​r​a​d​i​n​g​.html

Met vrien­delijke groet,


Daïm Boscart | US Markets

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Koersen

Name Last Change %
AEX 599.1 -0.83 -0.14%
AEX Fut 599.1 -0.75 -0.13%
DAX 13089.65 18.93 0.14%
DAX Fut 13090 21 0.16%
DOW 27881.72 -27.88 -0.1%
DOW 30 Future 27903.5 -17.5 -0.06%
DJ Transp. 10629.87 -46.64 -0.44%
SP500 3132.52 -3.44 -0.11%
SP Fut 3135.5 -0.5 -0.02%
NSDQ 8616.18 -5.64 -0.07%
NSDQ100 8354.29 -8.45 -0.1%
NSDQ Fut 8367 3.25 0.04%
BEL20 3922.6 -5.03 -0.13%
CAC40 5849.22 1.19 0.02%
FTSE 100 7231.38 17.62 0.24%
SMI 10375 -15.53 -0.15%
SEMISOXX 1720.9 5.92 0.35%
RSL2000 1631.5 -0.24 -0.01%
Name Last Change %
Nikkei 23378 -32.19 -0.14%
H.SENG 26612 175.38 0.66%
Shanghai 2924.42 7.11 0.24%
KS11 2105.62 7.62 0.36%
STI 3162.89 -16.93 -0.53%
TWI 11700.77 72.93 0.63%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 110672.01 -305.22 -0.28%
Merival 34657.44 -1751.63 -4.81%
IPC Mex. 42633.43 681.84 1.63%
KLSE 1563.9 2.11 0.14%
Indon. 6183.18 -0.32 -0.01%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 11291.96 7.74 0.07%
Tase 1685.86 -2.03 -0.12%
Name Last Change %
Olie 58.91 -0.33 -0.56%
Brent 64 -0.34 -0.53%
Gas 2.276 0.012 0.53%
Goud 1469.5 1.4 0.1%
GLD Eur/Oz 1326.024 1.263 0.095%
GLD Eur/Kg 42632.667 40.616 0.095%
Zilver 16.703 0.001 0.01%
Zlv Eur/Oz 15.072 0.001 0.006%
Zlv Eur/Kg 484.582 0.029 0.006%
Koper 2.777 0.011 0.42%
Alu 1758.25 4.75 0.27%
Nikkel 13440 20 0.15%
Lood 1928.75 14 0.73%
Zink 2226.5 2.5 0.11%
PLT 920.55 -2.05 -0.22%
PLD 1871.6 2.5 0.13%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1082 -0.0008 -0.07%
EUR-YEN 120.47 -0.07 -0.05%
EUR-GBP 0.8449 0.0021 0.24%
EUR-SFR 1.0911 -0.0002 -0.02%
USD/Yen 108.72 0.04 0.03%
GBP-USD 1.3115 -0.0039 -0.29%
USD Index 97.545 0.16 0.16%
TREAS10 1.828 -0.003 -0.18%
TREAS30 2.251 -0.001 -0.04%
Bitcoin 7249.6 -133.7 -1.81%
Bitcoin Cash 207.54 -1.42093 -0.68%
Ethereum (US$) 145.97 -1.75796 -1.19%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 44.237 -0.24018 -0.54%
Name Last Change %
VIX 15.68 -0.18 -1.13%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  09:03 Je bent dus geen familie van het konijn ?
 • ...
  08:58 Ter geruststelling: ik eet geen gras, geen geperst konijnenvoer, maar...
 • ...
  08:56 Liever 3x een enkele espresso. En nee, geen Caffe corretto op deze...
 • ...
  08:54 Een 3 dubbele koffie ?
 • ...
  08:51 MOODY'S SAYS OUTLOOK FOR EUROPEAN BANKS HAS CHANGED TO NEGATIVE FROM...
 • ...
  08:50 Ik ben geenen BIO man......ik drink 3 glaazen waater op mijnen...
 • ...
  08:49 Nieuwe beursblog van Trader Guy: Dubbele beweging op geruchten...
 • ...
  08:48 Water, melk en vers geperste sinaasappelsap staan ook regelmatig op...
 • ...
  08:45 Drinkt ge soms......vaker iets anders 's morgens....??.......drink...
 • ...
  08:42 Goedemorgen allemaal, eerst maar eens wat koffie ;)

Twitter @usmarkets