...

Geld lenen voor beleggingen

21 januari 2019, 13:12 | Redactie | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 8 / 12 | (4)

Beleggen met leen­geld is mogelijk. Denk aan een effectenkredi­et, een door­lopend kredi­et, een per­soon­lijke lening of zelfs een lening bij DUO. Geld lenen om te beleggen gaat niet zon­der risico’s. Ver­spreid daarom je geld over ver­schil­lende risic­o­cat­e­gorieën. Meer weten over de ver­schil­lende lenin­gen? Lees het hier.

Geld lenen voor beleggingen

Om te kun­nen beleggen in bijvoor­beeld aan­de­len heb je ver­mo­gen nodig. Dit ver­mo­gen kan komen uit je salaris, maar ook uit andere bron­nen zoals ren­de­menten over eerdere beleg­gin­gen of uit een erfe­nis. Als je geen of weinig geld hebt om mee te beleggen, kun je er ook voor kiezen om geld te lenen voor het kopen van bijvoor­beeld aan­de­len. Hoewel het soms goed uit kan pakken, zijn hier­aan grote risico’s verbonden.

Ren­de­ment en risico

Als je wilt gaan beleggen, ligt het voor de hand om te kiezen voor een beleg­ging die het hoog­ste ren­de­ment oplev­ert. Als de economie lekker draait, haal je met aan­de­len meestal hoge ren­de­menten van soms wel 30%. Maar naast een kans op hoge ren­de­menten bestaat ook de kans dat je een groot ver­lies maakt. Als er een beurscrash is of het bedri­jf waarin je investeert gaat fail­li­et, kun je in één klap een groot deel van virtuele ver­mo­gen zien ver­damp­en. Er is bij beleg­gin­gen alti­jd een relatie tussen het ren­de­ment van de beleg­ging en het risi­co ervan. Hoe hoger het ren­de­ment, hoe hoger het risi­co. Een spaar­reken­ing bij de bank geeft bijvoor­beeld bij­na geen rente, maar het kans op ver­lies van het geld is ook bij­na 0%.

Effectenkredi­et

Ondanks de risico’s is het mogelijk om bij banken geld te lenen om hier­mee ver­vol­gens aan­de­len te kopen. Zo’n lening wordt een effectenkredi­et genoemd. De aan­de­len die je hier­mee koopt zijn ver­vol­gens het onder­pand voor de lening. Als de aan­de­len na aankoop dalen tot onder het aankoopbedrag, moet je geld bijs­torten. Wan­neer je hier geen geld voor hebt, heeft de bank het recht om je aan­de­len over te nemen. Als deze waarde onvol­doende is om het hele kredi­et af te lossen bli­jf je met een restschuld over.

Andere leen­vor­men

Je kunt er ook voor kiezen bij een bank een per­soon­lijke lening of een door­lopend kredi­et af te sluiten en deze lening ver­vol­gens in te zetten voor beleg­gin­gen. De bank heeft bij deze leen­vor­men geen idee waar je het geld aan uit­geeft en daarom zijn de rente­per­cent­ages bij deze lenin­gen fors hoger dan bij het effectenkredi­et. Som­mige stu­den­ten kiezen ervoor om hun lening bij DUO in te zetten voor het kopen van aan­de­len. Omdat je na je studie alti­jd maar een bepaald per­cent­age van je salaris hoeft uit te geven aan afloss­ing van je stud­i­eschuld, is de kans klein dat je in finan­ciële prob­le­men raakt als de beursko­ersen dalen. Hoewel som­mige stu­den­ten dit doen, is het eigen­lijk ver­bo­den om geld van je studie­len­ing voor beleg­gin­gen in te zetten.

Risico’s

Hoewel geld lenen voor aan­de­len mogelijk is, is het ten zeer­ste af te raden. Door geleend geld in te zetten kan je bij een dal­ende beurs in finan­ciële prob­le­men rak­en. Het is daarom aan te raden om alleen met geld te beleggen wat je niet direct nodig hebt. Hoe min­der snel je iets denkt nodig te hebben, hoe meer risi­co je er mee kunt nemen. Het is daarom ver­standig je geld te ver­sprei­den over beleg­gin­gen in ver­schil­lende risic­o­cat­e­gorieën. Bijvoor­beeld een deel op de spaar­reken­ing; een deel in staat­soblig­aties (laag risi­co) en een deel in aandelen.

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Koersen

Name Last Change %
AEX 597.35 -2.58 -0.43%
AEX Fut 597.35 -2.5 -0.42%
DAX 13072.69 1.97 0.02%
DAX Fut 13072.5 3.5 0.03%
DOW 27881.72 -27.88 -0.1%
DOW 30 Future 27891.5 -29.5 -0.11%
DJ Transp. 10629.87 -46.64 -0.44%
SP500 3132.52 -3.44 -0.11%
SP Fut 3134 -2 -0.07%
NSDQ 8616.18 -5.64 -0.07%
NSDQ100 8354.29 -8.45 -0.1%
NSDQ Fut 8363.5 -0.25 0%
BEL20 3912.5 -15.13 -0.39%
CAC40 5833.64 -14.39 -0.27%
FTSE 100 7208.11 -5.65 -0.08%
SMI 10361.5 -29.03 -0.28%
SEMISOXX 1720.9 5.92 0.35%
RSL2000 1628.94 -0.68 -0.04%
Name Last Change %
Nikkei 23378 -32.19 -0.14%
H.SENG 26645.43 208.81 0.79%
Shanghai 2924.42 7.11 0.24%
KS11 2105.62 7.62 0.36%
STI 3177.03 14.14 0.45%
TWI 11700.77 72.93 0.63%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 110672.01 -305.22 -0.28%
Merival 34657.44 -1751.63 -4.81%
IPC Mex. 42633.43 681.84 1.63%
KLSE 1563.19 1.4 0.09%
Indon. 6180.1 -3.41 -0.06%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 11291.96 7.74 0.07%
Tase 1686.46 -1.43 -0.08%
Name Last Change %
Olie 58.96 -0.28 -0.47%
Brent 64 -0.34 -0.53%
Gas 2.279 0.015 0.66%
Goud 1470.75 2.65 0.18%
GLD Eur/Oz 1327.032 2.391 0.18%
GLD Eur/Kg 42665.082 76.874 0.18%
Zilver 16.727 0.025 0.15%
Zlv Eur/Oz 15.092 0.023 0.149%
Zlv Eur/Kg 485.235 0.725 0.149%
Koper 2.774 0.009 0.31%
Alu 1753.25 -0.25 -0.01%
Nikkel 13452.5 32.5 0.24%
Lood 1922 7.25 0.38%
Zink 2227.25 3.25 0.15%
PLT 921.4 -1.2 -0.13%
PLD 1870.6 1.5 0.08%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1082 -0.0008 -0.07%
EUR-YEN 120.46 -0.08 -0.07%
EUR-GBP 0.8429 0.0001 0.01%
EUR-SFR 1.0912 -0.0001 -0.01%
USD/Yen 108.69 0.01 %
GBP-USD 1.3145 -0.0007 -0.05%
USD Index 97.498 0.113 0.12%
TREAS10 1.824 -0.007 -0.37%
TREAS30 2.245 -0.007 -0.29%
Bitcoin 7272 -62.5 -0.85%
Bitcoin Cash 208.13 0.29097 0.14%
Ethereum (US$) 146.3 -1.061 -0.72%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 44.302 0.03099 0.07%
Name Last Change %
VIX 15.81 0.13 0.83%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  10:24 Tenminste ff de komende legs afwachten.
 • ...
  10:21 Ik ga nog een rondje op de pendalen staan, tot later.
 • ...
  10:18 Call 599 a11
 • ...
  10:17 Wel altijd opletten voor het ontwaken van the donald lol
 • ...
  10:17 Toch maar een kleine long dax gewaagd aangezien premarket support...
 • ...
  10:15 ...
 • ...
  10:15 Ik heb zo'n vermoeden...dat de 'rode staken'staan te dringen voor de...
 • ...
  10:14 ...
 • ...
  10:11 Hi vriend Jump....deze trampoline is echt iets voor jou business...
 • ...
  10:10 Eens kijken of de AEX nog een natrap krijgt.

Twitter @usmarkets