...

Geld lenen voor beleggingen

21 januari 2019, 13:12 | Redactie | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 8 / 12 | (4)

Beleggen met leen­geld is mogelijk. Denk aan een effectenkredi­et, een door­lopend kredi­et, een per­soon­lijke lening of zelfs een lening bij DUO. Geld lenen om te beleggen gaat niet zon­der risico’s. Ver­spreid daarom je geld over ver­schil­lende risic­o­cat­e­gorieën. Meer weten over de ver­schil­lende lenin­gen? Lees het hier.

Geld lenen voor beleggingen

Om te kun­nen beleggen in bijvoor­beeld aan­de­len heb je ver­mo­gen nodig. Dit ver­mo­gen kan komen uit je salaris, maar ook uit andere bron­nen zoals ren­de­menten over eerdere beleg­gin­gen of uit een erfe­nis. Als je geen of weinig geld hebt om mee te beleggen, kun je er ook voor kiezen om geld te lenen voor het kopen van bijvoor­beeld aan­de­len. Hoewel het soms goed uit kan pakken, zijn hier­aan grote risico’s verbonden.

Ren­de­ment en risico

Als je wilt gaan beleggen, ligt het voor de hand om te kiezen voor een beleg­ging die het hoog­ste ren­de­ment oplev­ert. Als de economie lekker draait, haal je met aan­de­len meestal hoge ren­de­menten van soms wel 30%. Maar naast een kans op hoge ren­de­menten bestaat ook de kans dat je een groot ver­lies maakt. Als er een beurscrash is of het bedri­jf waarin je investeert gaat fail­li­et, kun je in één klap een groot deel van virtuele ver­mo­gen zien ver­damp­en. Er is bij beleg­gin­gen alti­jd een relatie tussen het ren­de­ment van de beleg­ging en het risi­co ervan. Hoe hoger het ren­de­ment, hoe hoger het risi­co. Een spaar­reken­ing bij de bank geeft bijvoor­beeld bij­na geen rente, maar het kans op ver­lies van het geld is ook bij­na 0%.

Effectenkredi­et

Ondanks de risico’s is het mogelijk om bij banken geld te lenen om hier­mee ver­vol­gens aan­de­len te kopen. Zo’n lening wordt een effectenkredi­et genoemd. De aan­de­len die je hier­mee koopt zijn ver­vol­gens het onder­pand voor de lening. Als de aan­de­len na aankoop dalen tot onder het aankoopbedrag, moet je geld bijs­torten. Wan­neer je hier geen geld voor hebt, heeft de bank het recht om je aan­de­len over te nemen. Als deze waarde onvol­doende is om het hele kredi­et af te lossen bli­jf je met een restschuld over.

Andere leen­vor­men

Je kunt er ook voor kiezen bij een bank een per­soon­lijke lening of een door­lopend kredi­et af te sluiten en deze lening ver­vol­gens in te zetten voor beleg­gin­gen. De bank heeft bij deze leen­vor­men geen idee waar je het geld aan uit­geeft en daarom zijn de rente­per­cent­ages bij deze lenin­gen fors hoger dan bij het effectenkredi­et. Som­mige stu­den­ten kiezen ervoor om hun lening bij DUO in te zetten voor het kopen van aan­de­len. Omdat je na je studie alti­jd maar een bepaald per­cent­age van je salaris hoeft uit te geven aan afloss­ing van je stud­i­eschuld, is de kans klein dat je in finan­ciële prob­le­men raakt als de beursko­ersen dalen. Hoewel som­mige stu­den­ten dit doen, is het eigen­lijk ver­bo­den om geld van je studie­len­ing voor beleg­gin­gen in te zetten.

Risico’s

Hoewel geld lenen voor aan­de­len mogelijk is, is het ten zeer­ste af te raden. Door geleend geld in te zetten kan je bij een dal­ende beurs in finan­ciële prob­le­men rak­en. Het is daarom aan te raden om alleen met geld te beleggen wat je niet direct nodig hebt. Hoe min­der snel je iets denkt nodig te hebben, hoe meer risi­co je er mee kunt nemen. Het is daarom ver­standig je geld te ver­sprei­den over beleg­gin­gen in ver­schil­lende risic­o­cat­e­gorieën. Bijvoor­beeld een deel op de spaar­reken­ing; een deel in staat­soblig­aties (laag risi­co) en een deel in aandelen.

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Koersen

Name Last Change %
AEX 582.08 6.08 1.06%
AEX Fut 580.1 7.75 1.35%
DAX 12490.74 201.34 1.64%
DAX Fut 12521.25 6.25 0.05%
DOW 27349.19 177.29 0.65%
DOW 30 Future 27311.5 4.5 0.02%
DJ Transp. 10717.6 94.68 0.89%
SP500 3005.47 20.44 0.68%
SP Fut 3004.5 1.5 0.05%
NSDQ 8251.4 47.27 0.58%
NSDQ100 7954.56 49.45 0.63%
NSDQ Fut 7951 9.5 0.12%
BEL20 3723.58 43.1 1.17%
CAC40 5618.16 51.15 0.92%
FTSE 100 7556.86 41.93 0.56%
SMI 9965.15 42.78 0.43%
SEMISOXX 1573.27 19.18 1.23%
RSL2000 1555.32 11.06 0.72%
Name Last Change %
Nikkei 21620.88 204.09 0.95%
H.SENG 28466.48 95.22 0.34%
Shanghai 2899.94 12.97 0.45%
KS11 2101.45 8.11 0.39%
STI 3373.13 15.91 0.47%
TWI 10947.26 2.73 0.02%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 103704.28 -245.18 -0.24%
Merival 39203.87 473.89 1.22%
IPC Mex. 40935.34 -273.98 -0.66%
KLSE 1655.67 0.27 0.02%
Indon. 6403.81 -29.74 -0.46%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 10889.38 22.13 0.2%
Tase 1590.13 20 1.27%
Name Last Change %
Olie 57.11 -0.04 -0.07%
Brent 64.22 0.03 0.05%
Gas 2.292 0.003 0.13%
Goud 1417.25 -0.9 -0.06%
GLD Eur/Oz 1270.848 -0.807 -0.064%
GLD Eur/Kg 40858.721 -25.947 -0.064%
Zilver 16.387 -0.04 -0.24%
Zlv Eur/Oz 14.694 -0.036 -0.244%
Zlv Eur/Kg 472.43 -1.153 -0.244%
Koper 2.705 0 0%
Alu 1821.25 7.25 0.4%
Nikkel 14220 -17.5 -0.12%
Lood 2036.5 29.5 1.47%
Zink 2444.25 16.75 0.69%
PLT 859.15 -1.15 -0.13%
PLD 1521.5 -0.6 -0.04%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1152 0.0001 0.01%
EUR-YEN 120.68 0.02 0.02%
EUR-GBP 0.8965 0.0003 0.03%
EUR-SFR 1.0985 0.0002 0.02%
USD/Yen 108.22 0.03 0.02%
GBP-USD 1.2437 0.0002 0.02%
USD Index 97.417 0.477 0.49%
TREAS10 2.078 0.035 1.7%
TREAS30 2.616 0.046 1.81%
Bitcoin 10050 -270 -2.62%
Bitcoin Cash 304.01 -5.54096 -1.79%
Ethereum (US$) 215.35 -0.77806 -0.36%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 92.422 -2.2048 -2.33%
Name Last Change %
VIX 12.61 -0.92 -6.8%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  23:45 Ja dus, zie ook NSDQ FUT na 22 uur
 • ...
  23:40 ...
 • ...
  23:25 Van de buurman ; Apple is in gesprek met Intel over de overname van...
 • ...
  23:10 Justitie VS start groot onderzoek tech sector. Bron: IEX . Zou dit...
 • ...
  22:18 Nouw meer geluk met mijn snap long dan Netflix netjes kan gerust...
 • ...
  22:08 Dacht het echter wel te zien in de vrijdag sessie
 • ...
  22:08 Fijne avond tot morgen
 • ...
  22:07 Heb ik het over 567/557 Zal wel een keer, nu niet.
 • ...
  22:07 Momentum is alles...
 • ...
  22:06 Morgenochtend nog ff een setje van 10 puts erbij 😜

Twitter @usmarkets