...

AEX twijfelt rond de 542, steun 538 en bij uitbraak doel 570-574

24 februari 2019, 17:49 | Trader Guy | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 9 / 12 | (3)

De AEX kon de week posi­tief afs­luiten maar ger­aakt niet boven de 542 weer­stand, de komende dagen wor­den weer belan­grijk. We hebben nog een impuls tegoed als de VS en Chi­na de zak­en op orde kri­j­gen, daar­na moeten we volle bak mee via de dan gekozen richting …


De AEX doet het nog steeds pri­ma met al sinds begin dit jaar, na wat twi­jfels de eerste sessie van 2019, waar de index doorzet richt­ing de niveau’s waar we nu staan. De grote vraag is nu, zal de AEX door kun­nen trekken richt­ing de top­zone van vorig jaar die tussen de 570 en 574 pun­ten wacht? De kans daarop bli­jft groot omdat de markt nog steeds inspeelt op de hoop dat men eruit komt na de onder­han­delin­gen tussen de VS en Chi­na, we kun­nen er wel van alles bij halen maar dat zal toch het belan­grijk­ste bli­jven de komende peri­ode tot er een uitkomst bek­end wordt gemaakt. We zien dat de mark­ten voor­lop­ig nog volop inspe­len op een goeie afloop maar in feite is het slechts een bijza­ak bin­nen het totale plaat­je. Dus ja, er kan een akko­ord komen, en ja de beurzen zullen daar tijdelijk zeer posi­tief op rea­geren. De vraag is echter wat er daar­na zal gebeuren?

Dus eigen­lijk verwacht ik nog een behoor­lijke uitspat­ting omhoog op vri­jwel alle indices na dat er posi­tief nieuws komt ron­dom het han­delscon­flict, let wel op dat het alleen zo zal zijn bij een posi­tieve deal, er moet wel een goeie overeenkomst uit de bus rollen. Dan kri­j­gen we zeer waarschi­jn­lijk die ste­vige ral­ly er bovenop die de indices mogelijk tot de top­pen van vorig jaar bren­gen of tot net eron­der, er is nog tijd genoeg om eerst ges­taag daar naar­toe te kruipen met daar­na als laat­ste impuls een test van die top­zone. Daar­na zal er een soort har­nas van de markt wor­den gehaald en kun­nen we te mak­en kri­j­gen met een totaal andere sit­u­atie die wel eens negatief zou kun­nen uit­pakken en dus ook voor de AEX index die daar­na mogelijk redelijk fors zal moeten inlev­eren. We houden een slag om de arm voor­lop­ig, eerst probeer ik mee te zit­ten omhoog, daar­na zal ik mogelijk moeten anticiperen met posi­ties die omlaag gericht zijn. Genoeg om naar uit te kijken dus en we lat­en de markt op sen­ti­ment gewoon door kwakke­len waar we indi­en nodig met kleine posi­ties mee kun­nen meeliften. 

Ste­un voor de AEX nu de 538 en de 535 pun­ten, onder die 535 ziet het er wel min­der goed uit, vorige week werd die ste­un al een paar keer getest met suc­ces, de AEX kon zich daar­na vrij makke­lijk weer her­pakken. Net als op Wall Street bli­jft de tac­tiek voor­lop­ig bestaan uit Buy the Dips”. Onder die 535 kan de sit­u­atie snel anders wor­den maar zo ver is het nog lang niet. Weer­stand nu de 542 en de 545 pun­ten, lat­er de 548 en de 558 pun­ten maar dan ligt meteen de weg open richt­ing de top­zone. Bij andere indices kun­nen we ongeveer het­zelfde sce­nario verwacht­en, ste­un niet al te ver onder de huidi­ge standen, de ste­un moet het houden en als dat lukt zal de markt ges­taag verder opklim­men richt­ing de top­pen van vorig jaar (okto­ber). We bli­jven de markt dus rustig vol­gen en waar het kan zal ik de leden coachen met posities …

US Mar­kets Trad­ing:
Vri­jdag werd er winst genomen op de LONG posi­ties zodat we weer wat hoger staan wat betre­ft het resul­taat voor 2019 zoals u kunt zien in de overzicht­en hieron­der. We zit­ten nu cash en wacht­en op een nieuwe instap, de posi­ties die we vri­jdag hebben ges­loten wer­den 1 week aange­houden en dus met suc­ces afgerond net voor het week­end. Ik verwacht vol­gende week nieuwe kansen op de indices, dus wordt lid zodat u niets hoeft te mis­sen. Mee­doen kan via de aan­bied­ing tot 1 MEI voor €39. Er komen nog vol­doende kansen, belan­grijk is om de markt voorzichtig en geduldig te benaderen voor de leden. 

U kunt nu mee­doen door lid te wor­den via de aan­bied­ing die nu loopt tot 1 MEI voor €39 … Inschri­jven? https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​.html

Resul­taat 2019:


Grafiek AEX index

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Koersen

Name Last Change %
AEX 554.37 -3.54 -0.63%
AEX Fut 553.4 -2.35 -0.42%
DAX 12162.58 -76.36 -0.62%
DAX Fut 12160.5 -86.5 -0.71%
DOW 25764 -98.68 -0.38%
DOW 30 Future 25748 -32 -0.12%
DJ Transp. 10491.85 -113.76 -1.07%
SP500 2859.53 -16.79 -0.58%
SP Fut 2857.5 -4.5 -0.15%
NSDQ 7816.29 -81.76 -1.04%
NSDQ100 7503.68 -76.46 -1.01%
NSDQ Fut 7477.75 -33.75 -0.45%
BEL20 3487.8 -23.66 -0.67%
CAC40 5392.59 -45.64 -0.84%
FTSE 100 7316.75 -31.87 -0.43%
SMI 9591.2 -67.88 -0.7%
SEMISOXX 1402.01 -28.1 -1.96%
RSL2000 1537.3 -19.94 -1.28%
Name Last Change %
Nikkei 21301.73 51.64 0.24%
H.SENG 27787.61 -158.85 -0.57%
Shanghai 2870.6 -11.69 -0.41%
KS11 2055.71 -0.09 -0.02%
STI 3205.46 -24.8 -0.77%
TWI 10398.41 14.3 0.14%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 89992.73 -31.74 -0.04%
Merival 33315.7 -576.47 -1.7%
IPC Mex. 43445.62 3.13 0.01%
KLSE 1605.36 6.17 0.39%
Indon. 5907.12 80.25 1.38%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 10234.15 53.35 0.52%
Tase 1565.58 -6.88 -0.44%
Name Last Change %
Olie 63.2 0.28 0.45%
Brent 72.59 0.38 0.53%
Gas 2.683 0.052 1.98%
Goud 1273.85 -1.85 -0.15%
GLD Eur/Oz 1141.34 -1.658 -0.145%
GLD Eur/Kg 36694.945 -53.292 -0.145%
Zilver 14.363 -0.025 -0.17%
Zlv Eur/Oz 12.869 -0.022 -0.174%
Zlv Eur/Kg 413.745 -0.72 -0.174%
Koper 2.722 -0.017 -0.6%
Alu 1826.75 -3 -0.16%
Nikkel 11887.5 -117.5 -0.98%
Lood 1817.5 -4 -0.22%
Zink 2569 -27.75 -1.07%
PLT 819.5 -0.8 -0.1%
PLD 1312.9 7.1 0.54%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1163 0.0008 0.07%
EUR-YEN 122.82 0.29 0.24%
EUR-GBP 0.8753 -0.0014 -0.17%
EUR-SFR 1.1258 -0.0013 -0.11%
USD/Yen 110.01 -0.04 -0.04%
GBP-USD 1.2751 0.0035 0.28%
USD Index 97.773 -0.051 -0.05%
TREAS10 2.403 0.01 0.43%
TREAS30 2.829 0.005 0.18%
Bitcoin 7868.9 -80.9 -1.02%
Bitcoin Cash 403.23 -11.14673 -2.69%
Ethereum (US$) 248.78 -7.69423 -3%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 91.132 -2.81852 -3%
Name Last Change %
VIX 16.38 0.42 2.63%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  11:39 Ik denk dat je nu wel op ongeveer alle spelers in de smartphone...
 • ...
  11:39 Close buy 5 putten AEX 525 juni ontvangen 3,86 betaald...
 • ...
  11:35 Lokaal product, wat wil je.
 • ...
  11:34 Onze locale correspondent, ter plaatse, meld dat het zeer druk is aan...
 • ...
  11:34 Bol.com lijkt me een beter ezelsbruggetje
 • ...
  11:34 ING Long 10,03
 • ...
  11:33 Zware "speler" in de index..
 • ...
  11:32 En nu maar wachten tot de Chinezen reageren zeker? onzekerheid...
 • ...
  11:32 Als Cees Bos net zo vaak kampioen baanwielrennen wordt als Theo, dan...
 • ...
  11:22 Ik heb geen hond, maar wel een ligbad.

Twitter @usmarkets