...

AEX twijfelt rond de 542, steun 538 en bij uitbraak doel 570-574

24 februari 2019, 17:49 | Trader Guy | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 9 / 12 | (3)

De AEX kon de week posi­tief afs­luiten maar ger­aakt niet boven de 542 weer­stand, de komende dagen wor­den weer belan­grijk. We hebben nog een impuls tegoed als de VS en Chi­na de zak­en op orde kri­j­gen, daar­na moeten we volle bak mee via de dan gekozen richting …


De AEX doet het nog steeds pri­ma met al sinds begin dit jaar, na wat twi­jfels de eerste sessie van 2019, waar de index doorzet richt­ing de niveau’s waar we nu staan. De grote vraag is nu, zal de AEX door kun­nen trekken richt­ing de top­zone van vorig jaar die tussen de 570 en 574 pun­ten wacht? De kans daarop bli­jft groot omdat de markt nog steeds inspeelt op de hoop dat men eruit komt na de onder­han­delin­gen tussen de VS en Chi­na, we kun­nen er wel van alles bij halen maar dat zal toch het belan­grijk­ste bli­jven de komende peri­ode tot er een uitkomst bek­end wordt gemaakt. We zien dat de mark­ten voor­lop­ig nog volop inspe­len op een goeie afloop maar in feite is het slechts een bijza­ak bin­nen het totale plaat­je. Dus ja, er kan een akko­ord komen, en ja de beurzen zullen daar tijdelijk zeer posi­tief op rea­geren. De vraag is echter wat er daar­na zal gebeuren?

Dus eigen­lijk verwacht ik nog een behoor­lijke uitspat­ting omhoog op vri­jwel alle indices na dat er posi­tief nieuws komt ron­dom het han­delscon­flict, let wel op dat het alleen zo zal zijn bij een posi­tieve deal, er moet wel een goeie overeenkomst uit de bus rollen. Dan kri­j­gen we zeer waarschi­jn­lijk die ste­vige ral­ly er bovenop die de indices mogelijk tot de top­pen van vorig jaar bren­gen of tot net eron­der, er is nog tijd genoeg om eerst ges­taag daar naar­toe te kruipen met daar­na als laat­ste impuls een test van die top­zone. Daar­na zal er een soort har­nas van de markt wor­den gehaald en kun­nen we te mak­en kri­j­gen met een totaal andere sit­u­atie die wel eens negatief zou kun­nen uit­pakken en dus ook voor de AEX index die daar­na mogelijk redelijk fors zal moeten inlev­eren. We houden een slag om de arm voor­lop­ig, eerst probeer ik mee te zit­ten omhoog, daar­na zal ik mogelijk moeten anticiperen met posi­ties die omlaag gericht zijn. Genoeg om naar uit te kijken dus en we lat­en de markt op sen­ti­ment gewoon door kwakke­len waar we indi­en nodig met kleine posi­ties mee kun­nen meeliften. 

Ste­un voor de AEX nu de 538 en de 535 pun­ten, onder die 535 ziet het er wel min­der goed uit, vorige week werd die ste­un al een paar keer getest met suc­ces, de AEX kon zich daar­na vrij makke­lijk weer her­pakken. Net als op Wall Street bli­jft de tac­tiek voor­lop­ig bestaan uit Buy the Dips”. Onder die 535 kan de sit­u­atie snel anders wor­den maar zo ver is het nog lang niet. Weer­stand nu de 542 en de 545 pun­ten, lat­er de 548 en de 558 pun­ten maar dan ligt meteen de weg open richt­ing de top­zone. Bij andere indices kun­nen we ongeveer het­zelfde sce­nario verwacht­en, ste­un niet al te ver onder de huidi­ge standen, de ste­un moet het houden en als dat lukt zal de markt ges­taag verder opklim­men richt­ing de top­pen van vorig jaar (okto­ber). We bli­jven de markt dus rustig vol­gen en waar het kan zal ik de leden coachen met posities …

US Mar­kets Trad­ing:
Vri­jdag werd er winst genomen op de LONG posi­ties zodat we weer wat hoger staan wat betre­ft het resul­taat voor 2019 zoals u kunt zien in de overzicht­en hieron­der. We zit­ten nu cash en wacht­en op een nieuwe instap, de posi­ties die we vri­jdag hebben ges­loten wer­den 1 week aange­houden en dus met suc­ces afgerond net voor het week­end. Ik verwacht vol­gende week nieuwe kansen op de indices, dus wordt lid zodat u niets hoeft te mis­sen. Mee­doen kan via de aan­bied­ing tot 1 MEI voor €39. Er komen nog vol­doende kansen, belan­grijk is om de markt voorzichtig en geduldig te benaderen voor de leden. 

U kunt nu mee­doen door lid te wor­den via de aan­bied­ing die nu loopt tot 1 MEI voor €39 … Inschri­jven? https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​.html

Resul­taat 2019:


Grafiek AEX index

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Koersen

Name Last Change %
AEX 543.9 -6.49 -1.18%
AEX Fut 540.25 -8.15 -1.49%
DAX 11364.17 -185.79 -1.61%
DAX Fut 11336.75 -234.75 -2.03%
DOW 25502.32 -460.19 -1.77%
DOW 30 Future 25537 -474 -1.82%
DJ Transp. 10052.3 -233.37 -2.27%
SP500 2800.71 -54.17 -1.9%
SP Fut 2807 -55.5 -1.94%
NSDQ 7642.67 -196.29 -2.5%
NSDQ100 7326.06 -167.21 -2.23%
NSDQ Fut 7359.5 -175 -2.32%
BEL20 3588.73 -65.92 -1.8%
CAC40 5269.92 -108.92 -2.02%
FTSE 100 7207.59 -147.72 -2.01%
SMI 9319.42 -134.63 -1.42%
SEMISOXX 1400.37 -41.46 -2.88%
RSL2000 1505.5 -56.33 -3.61%
Name Last Change %
Nikkei 21627.34 18.42 0.09%
H.SENG 29113.36 41.8 0.14%
Shanghai 3104.15 2.69 0.09%
KS11 2186.95 2.07 0.09%
STI 3212.1 -1.55 -0.05%
TWI 10639.07 29.52 0.28%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 93735.15 -2993.93 -3.1%
Merival 32827.98 -1358.1 -3.97%
IPC Mex. 42259.12 -992.07 -2.29%
KLSE 1666.66 3 0.18%
Indon. 6525.27 23.5 0.36%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 9550.99 89.68 0.95%
Tase 1551.1 -4.94 -0.32%
Name Last Change %
Olie 58.97 -1.01 -1.68%
Brent 66.97 -0.89 -1.31%
Gas 2.754 -0.067 -2.38%
Goud 1313.35 6.05 0.46%
GLD Eur/Oz 1161.024 5.348 0.461%
GLD Eur/Kg 37327.778 171.952 0.461%
Zilver 15.438 0.001 0.01%
Zlv Eur/Oz 13.647 0.001 0.006%
Zlv Eur/Kg 438.776 0.028 0.006%
Koper 2.848 -0.058 -2%
Alu 1902.25 -1.5 -0.08%
Nikkel 12975 -52.5 -0.4%
Lood 2037.5 -11.25 -0.55%
Zink 2820.25 -16.5 -0.58%
PLT 847.95 -13.15 -1.53%
PLD 1520.35 -37.55 -2.41%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1312 0.0001 0.01%
EUR-YEN 124.33 0.04 0.03%
EUR-GBP 0.8557 -0.0001 -0.01%
EUR-SFR 1.1238 0.0004 0.04%
USD/Yen 109.91 -0.88 -0.79%
GBP-USD 1.3213 0.0006 0.05%
USD Index 96.097 0.11 0.11%
TREAS10 2.437 -0.102 -4.01%
TREAS30 2.875 -0.088 -2.98%
Bitcoin 4058.6 15.4 0.38%
Bitcoin Cash 165.25 12.25491 8.01%
Ethereum (US$) 136.85 1.76955 1.31%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 59.701 1.19355 2.04%
Name Last Change %
VIX 16.48 2.85 20.91%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  22:37 Lucky basterd, Poen pakken op vakantie - is je gegund hoor ( je bent...
 • ...
  21:58 De bear is los😊
 • ...
  21:56 Prachtige week skieen in sauze d' oulx ....en veel rode pistes...
 • ...
  21:30 Lijkt er wel op dat de vlammende allesverwoestende preek van...
 • ...
  21:01 Fijn weekend tot maandag carpe diem
 • ...
  20:59 Russell en Nasd leading net zoals de vorige keer
 • ...
  20:59 Ze geloven het sprookje Xi DT niet meer
 • ...
  20:54 DL sluit maandag vervolg dan
 • ...
  20:46 Eens kijken of de Dow het durft , nog in het Groen te sluiten. Ziet...
 • ...
  20:28 We hebben eenen vorm van consolidatie nodig vanaf nu iederen week...

Twitter @usmarkets