...

Apple aan zet, koopje op $150? Ja zo blijkt ...

4 februari 2019, 14:32 | Trader Guy | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 10 / 12 | (1)

Apple kende na de waarschuwing dat de omzetten niet zouden wor­den behaald een zeer slechte peri­ode, het aan­deel zak­te van rond de $233 op 3 okto­ber 2018 naar $142 op 3 jan­u­ari dit jaar. Toen werd het tijd om toe te slaan, om Apple te kopen want het bli­jft natu­urlijk een goed bedri­jf op alle vlakken.

De koer­son­twik­kel­ing van Apple komt weer op een beter spoor terecht, beleg­gers keken vooral uit naar de kwartaal­ci­jfers van vorige week (29 jan­u­ari) en die vie­len mee zodat het aan­deel er een behoor­lijke impuls door kreeg om weer uit te komen rond de $166 op slot­ba­sis afgelopen vri­jdag. Lat­en we nu nog niet te vroeg vic­to­rie kraaien maar het is toch alweer zo dat Apple vanaf de bodem op 3 jan­u­ari ($142) $24 hoger staat. Niet zomaar had ik ook meteen het aan­deel Apple na de uitschuiver op de koopli­jst gezet om het aan­deel op $150 aan te kopen via de aan­de­len­porte­feuille zodat we met Apple al op een mooie plus uitkomen. Maar het doel ligt hoger, Apple heeft nog wat te gaan om op zijn minst weer het 200-MA te bereiken, dat wacht nu rond de $190, nog ongeveer een zelfde afs­tand als vanaf de bodem tot waar we met Apple nu staan. En ik geloof er wel in want Apple bli­jft een sterk bedri­jf en ik weet zek­er dat ze hun strate­gie wat zullen aan­passen om de verkoop van het aan­tal iPhones ste­vig uit te brei­den nu ze een miss­er hebben gemaakt door de vorige serie te duur in de markt te zetten. Apple bli­jft nu zow­el tech­nisch maar ook fun­da­menteel een koop bij elke cor­rec­tie op het aan­deel. Voor de aan­de­len­porte­feuille wil ik die rit richt­ing de $190-$200 (koers­doel) uit proberen te zitten.

Na de uit­braak boven $158 kwam het eerste doel ofwel de eerste weer­stand uit rond de $162 waar we het 50-daags gemid­delde zien uitkomen, dat doel werd bereikt en meteen ook door­bro­ken. Zoals u op de grafiek kunt zien ligt het eerstvol­gende doel nu rond de $180 met daar­boven de $190 waar we het 200-daags gemid­delde zien uitkomen. Ste­un nu de $162 (50-MA), de $158 en de $150 voor als het aan­deel en dan vooral ook de markt naar omlaag draait voor een lan­gere peri­ode het­geen ik met de indi­caties van nu niet meer zo snel verwacht …

Vergeet niet mee te doen met onze aan­de­len porte­feuille en schri­jf u dus snel in, we gaan uit dat u met min­i­maal €25.000 mee kunt doen, u doet alles zelf, ik stu­ur de sug­gesties als die er zijn alti­jd voor­beurs per mail. Als u met meer mee wilt doen dan ver­hoogd u de aan­tallen die ik aan­raad evenredig, we staan nu op bij­na 8% sinds de start mid­den novem­ber en zoals ik al aan­gaf hebben we Apple al opgenomen op $150

Dag grafiek Apple:

Aan­de­len porte­feuille:
Apple is een van de aan­de­len die ik heb aangekocht via de aan­de­len­porte­feuille op $150, de leden wis­ten dat via de watch­list al een tijd­je en de order lag ruim van tevoren al in bij hun bro­ker of bank. We zoeken con­tinu naar kansen om wat aan te kopen, zodra ik weer wat kan vin­den zal ik dat op tijd med­ede­len per mail en het plaat­sen op de watch­list voor onze aan­de­len porte­feuille waar u dus aan mee kunt doen. Nu kan dat via een scherpe ken­nis­mak­ings aan­bied­ing voor €19 tot 1 april. Een abon­nement kost €30 per maand daar­na mocht u verder willen gaan. Inschri­jven kan via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​/​a​b​o​n​n​e​m​e​n​t​/​a​a​n​d​e​l​e​n​-​p​o​r​t​f​o​l​i​o​.html

Tussen­stand pro­te­feuille na start op 15 novem­ber 2018:

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Koersen

Name Last Change %
AEX 557.69 -0.22 -0.04%
AEX Fut 556.65 0.95 0.17%
DAX 12222.75 -16.19 -0.13%
DAX Fut 12218.5 -28.5 -0.23%
DOW 25764 -98.68 -0.38%
DOW 30 Future 25852.5 72.5 0.28%
DJ Transp. 10491.85 -113.76 -1.07%
SP500 2859.53 -16.79 -0.58%
SP Fut 2869.5 7.5 0.27%
NSDQ 7816.29 -81.76 -1.04%
NSDQ100 7503.68 -76.46 -1.01%
NSDQ Fut 7531.25 19.75 0.26%
BEL20 3506.3 -5.16 -0.15%
CAC40 5429.58 -8.65 -0.16%
FTSE 100 7349.44 0.82 0.01%
SMI 9660.5 1.42 0.01%
SEMISOXX 1402.01 -28.1 -1.96%
RSL2000 1537.3 -19.94 -1.28%
Name Last Change %
Nikkei 21301.73 51.64 0.24%
H.SENG 27798 -148.46 -0.53%
Shanghai 2870.6 -11.69 -0.41%
KS11 2055.71 -0.09 -0.02%
STI 3205.46 -24.8 -0.77%
TWI 10398.41 14.3 0.14%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 89992.73 -31.74 -0.04%
Merival 33315.7 -576.47 -1.7%
IPC Mex. 43445.62 3.13 0.01%
KLSE 1605.36 6.17 0.39%
Indon. 5909.09 82.22 1.41%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 10234.15 53.35 0.52%
Tase 1576.47 4.01 0.26%
Name Last Change %
Olie 63.42 0.5 0.79%
Brent 72.75 0.54 0.75%
Gas 2.663 0.032 1.22%
Goud 1275.35 -0.35 -0.03%
GLD Eur/Oz 1142.582 -0.314 -0.027%
GLD Eur/Kg 36734.863 -10.081 -0.027%
Zilver 14.387 -0.001 -0.01%
Zlv Eur/Oz 12.889 -0.001 -0.007%
Zlv Eur/Kg 414.4 -0.029 -0.007%
Koper 2.736 -0.003 -0.09%
Alu 1830.25 0.5 0.03%
Nikkel 11947.5 -57.5 -0.48%
Lood 1826 4.5 0.25%
Zink 2576 -20.75 -0.8%
PLT 823.05 2.75 0.34%
PLD 1317.5 11.7 0.9%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1162 0.0008 0.07%
EUR-YEN 122.9 0.39 0.32%
EUR-GBP 0.8749 -0.0018 -0.2%
EUR-SFR 1.1278 0.0008 0.07%
USD/Yen 110.11 0.06 0.05%
GBP-USD 1.2753 0.0037 0.29%
USD Index 97.782 -0.042 -0.04%
TREAS10 2.412 0.019 0.8%
TREAS30 2.835 0.011 0.4%
Bitcoin 7871.8 -62.6 -0.79%
Bitcoin Cash 404.6 5.31055 1.33%
Ethereum (US$) 248.49 -6.11041 -2.4%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 91.047 -2.14338 -2.3%
Name Last Change %
VIX 15.72 -0.24 -1.5%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  10:32 Ik heb ze.. dec serie
 • ...
  10:29 Shs asml
 • ...
  10:24 Misschien ben je dan liever op je werk dan thuis. Zo erg is dat niet.
 • ...
  10:21 Allemaal fake news weer
 • ...
  10:21 Voorlopig enkel fondsen om wat boosters op Aex te handelen... Zit...
 • ...
  10:21 Is een mooi verdienmodel op te bedenken. In de Lonely Planet opnemen...
 • ...
  10:20 Doe je best vandaag was je daar heel hard het schip mee in gegaan.
 • ...
  10:18 Mooi om putten te schrijven die ING...
 • ...
  10:17 Niet normaal he.. maar zou de uitdaging wel eens willen aangaan om zo...
 • ...
  10:17 ING al op 10,16, wie zit er ING te kopen, dank u, loop binnen...

Twitter @usmarkets