...

Apple aan zet, koopje op $150? Ja zo blijkt ...

4 februari 2019, 14:32 | Trader Guy | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 10 / 12 | (1)

Apple kende na de waarschuwing dat de omzetten niet zouden wor­den behaald een zeer slechte peri­ode, het aan­deel zak­te van rond de $233 op 3 okto­ber 2018 naar $142 op 3 jan­u­ari dit jaar. Toen werd het tijd om toe te slaan, om Apple te kopen want het bli­jft natu­urlijk een goed bedri­jf op alle vlakken.

De koer­son­twik­kel­ing van Apple komt weer op een beter spoor terecht, beleg­gers keken vooral uit naar de kwartaal­ci­jfers van vorige week (29 jan­u­ari) en die vie­len mee zodat het aan­deel er een behoor­lijke impuls door kreeg om weer uit te komen rond de $166 op slot­ba­sis afgelopen vri­jdag. Lat­en we nu nog niet te vroeg vic­to­rie kraaien maar het is toch alweer zo dat Apple vanaf de bodem op 3 jan­u­ari ($142) $24 hoger staat. Niet zomaar had ik ook meteen het aan­deel Apple na de uitschuiver op de koopli­jst gezet om het aan­deel op $150 aan te kopen via de aan­de­len­porte­feuille zodat we met Apple al op een mooie plus uitkomen. Maar het doel ligt hoger, Apple heeft nog wat te gaan om op zijn minst weer het 200-MA te bereiken, dat wacht nu rond de $190, nog ongeveer een zelfde afs­tand als vanaf de bodem tot waar we met Apple nu staan. En ik geloof er wel in want Apple bli­jft een sterk bedri­jf en ik weet zek­er dat ze hun strate­gie wat zullen aan­passen om de verkoop van het aan­tal iPhones ste­vig uit te brei­den nu ze een miss­er hebben gemaakt door de vorige serie te duur in de markt te zetten. Apple bli­jft nu zow­el tech­nisch maar ook fun­da­menteel een koop bij elke cor­rec­tie op het aan­deel. Voor de aan­de­len­porte­feuille wil ik die rit richt­ing de $190-$200 (koers­doel) uit proberen te zitten.

Na de uit­braak boven $158 kwam het eerste doel ofwel de eerste weer­stand uit rond de $162 waar we het 50-daags gemid­delde zien uitkomen, dat doel werd bereikt en meteen ook door­bro­ken. Zoals u op de grafiek kunt zien ligt het eerstvol­gende doel nu rond de $180 met daar­boven de $190 waar we het 200-daags gemid­delde zien uitkomen. Ste­un nu de $162 (50-MA), de $158 en de $150 voor als het aan­deel en dan vooral ook de markt naar omlaag draait voor een lan­gere peri­ode het­geen ik met de indi­caties van nu niet meer zo snel verwacht …

Vergeet niet mee te doen met onze aan­de­len porte­feuille en schri­jf u dus snel in, we gaan uit dat u met min­i­maal €25.000 mee kunt doen, u doet alles zelf, ik stu­ur de sug­gesties als die er zijn alti­jd voor­beurs per mail. Als u met meer mee wilt doen dan ver­hoogd u de aan­tallen die ik aan­raad evenredig, we staan nu op bij­na 8% sinds de start mid­den novem­ber en zoals ik al aan­gaf hebben we Apple al opgenomen op $150

Dag grafiek Apple:

Aan­de­len porte­feuille:
Apple is een van de aan­de­len die ik heb aangekocht via de aan­de­len­porte­feuille op $150, de leden wis­ten dat via de watch­list al een tijd­je en de order lag ruim van tevoren al in bij hun bro­ker of bank. We zoeken con­tinu naar kansen om wat aan te kopen, zodra ik weer wat kan vin­den zal ik dat op tijd med­ede­len per mail en het plaat­sen op de watch­list voor onze aan­de­len porte­feuille waar u dus aan mee kunt doen. Nu kan dat via een scherpe ken­nis­mak­ings aan­bied­ing voor €19 tot 1 april. Een abon­nement kost €30 per maand daar­na mocht u verder willen gaan. Inschri­jven kan via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​/​a​b​o​n​n​e​m​e​n​t​/​a​a​n​d​e​l​e​n​-​p​o​r​t​f​o​l​i​o​.html

Tussen­stand pro­te­feuille na start op 15 novem­ber 2018:

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Koersen

Name Last Change %
AEX 543.9 -6.49 -1.18%
AEX Fut 540.25 -8.15 -1.49%
DAX 11364.17 -185.79 -1.61%
DAX Fut 11336.75 -234.75 -2.03%
DOW 25502.32 -460.19 -1.77%
DOW 30 Future 25537 -474 -1.82%
DJ Transp. 10052.3 -233.37 -2.27%
SP500 2800.71 -54.17 -1.9%
SP Fut 2807 -55.5 -1.94%
NSDQ 7642.67 -196.29 -2.5%
NSDQ100 7326.06 -167.21 -2.23%
NSDQ Fut 7359.5 -175 -2.32%
BEL20 3588.73 -65.92 -1.8%
CAC40 5269.92 -108.92 -2.02%
FTSE 100 7207.59 -147.72 -2.01%
SMI 9319.42 -134.63 -1.42%
SEMISOXX 1400.37 -41.46 -2.88%
RSL2000 1505.5 -56.33 -3.61%
Name Last Change %
Nikkei 21627.34 18.42 0.09%
H.SENG 29113.36 41.8 0.14%
Shanghai 3104.15 2.69 0.09%
KS11 2186.95 2.07 0.09%
STI 3212.1 -1.55 -0.05%
TWI 10639.07 29.52 0.28%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 93735.15 -2993.93 -3.1%
Merival 32827.98 -1358.1 -3.97%
IPC Mex. 42259.12 -992.07 -2.29%
KLSE 1666.66 3 0.18%
Indon. 6525.27 23.5 0.36%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 9550.99 89.68 0.95%
Tase 1551.1 -4.94 -0.32%
Name Last Change %
Olie 58.97 -1.01 -1.68%
Brent 66.97 -0.89 -1.31%
Gas 2.754 -0.067 -2.38%
Goud 1313.35 6.05 0.46%
GLD Eur/Oz 1161.024 5.348 0.461%
GLD Eur/Kg 37327.778 171.952 0.461%
Zilver 15.438 0.001 0.01%
Zlv Eur/Oz 13.647 0.001 0.006%
Zlv Eur/Kg 438.776 0.028 0.006%
Koper 2.848 -0.058 -2%
Alu 1902.25 -1.5 -0.08%
Nikkel 12975 -52.5 -0.4%
Lood 2037.5 -11.25 -0.55%
Zink 2820.25 -16.5 -0.58%
PLT 847.95 -13.15 -1.53%
PLD 1520.35 -37.55 -2.41%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1312 0.0001 0.01%
EUR-YEN 124.33 0.04 0.03%
EUR-GBP 0.8557 -0.0001 -0.01%
EUR-SFR 1.1238 0.0004 0.04%
USD/Yen 109.91 -0.88 -0.79%
GBP-USD 1.3213 0.0006 0.05%
USD Index 96.097 0.11 0.11%
TREAS10 2.437 -0.102 -4.01%
TREAS30 2.875 -0.088 -2.98%
Bitcoin 4062.5 19.9 0.49%
Bitcoin Cash 162.4 8.96085 5.84%
Ethereum (US$) 137.06 1.90568 1.41%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 59.517 0.90266 1.54%
Name Last Change %
VIX 16.48 2.85 20.91%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  22:37 Lucky basterd, Poen pakken op vakantie - is je gegund hoor ( je bent...
 • ...
  21:58 De bear is los😊
 • ...
  21:56 Prachtige week skieen in sauze d' oulx ....en veel rode pistes...
 • ...
  21:30 Lijkt er wel op dat de vlammende allesverwoestende preek van...
 • ...
  21:01 Fijn weekend tot maandag carpe diem
 • ...
  20:59 Russell en Nasd leading net zoals de vorige keer
 • ...
  20:59 Ze geloven het sprookje Xi DT niet meer
 • ...
  20:54 DL sluit maandag vervolg dan
 • ...
  20:46 Eens kijken of de Dow het durft , nog in het Groen te sluiten. Ziet...
 • ...
  20:28 We hebben eenen vorm van consolidatie nodig vanaf nu iederen week...

Twitter @usmarkets