...

ASML, ASM Int, Adyen en Ahold Delhaize

30 juli 2020, 09:04 | Marcel Bronner | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 7 / 12 | (0)

Het is weer tijd voor de Don­derdag col­umn. In de col­umn van van­daag bespreek ik achtereen­vol­gens ASML, ASM Inter­na­tion­al, Adyen en Ahold Del­haize. Ik houd deze vol­go­rde pre­cies aan en tegen het eind van de col­umn zult u zien waarom!


Zon­der uit­s­tel kijken we als eerste naar ASML.

Boven de rode sti­j­gende trendli­jn was ASML aan een indruk­wekkend her­s­tel bezig na de val met het virus als oorza­ak. Klaar­blijke­lijk zon­der moeite door­brak het aan­deel de top van voor het virus. Dat niet elk aan­deel dat gegeven is…kijk nog even naar Konin­klijke Olie in de analyse van gisteren.

Bij ASML vraag ik uw spe­ciale aan­dacht voor het­geen zich afspeelt in het roze gedeelte van de grafiek. De koers zakt onder de rode trendli­jn en bli­jft daar­na plakken” net onder die lijn. ASML sti­jgt weliswaar, maar ziet de rode voor­ma­lige ste­un­li­jn nu aan de onderkant als weer­stand. Daar­na zakt het aan­deel weg en als het er zo bij bli­jft liggen zou het wel eens de hor­i­zon­tale ste­un rond euro 296 op kun­nen gaan zoeken. 

Zoals gezegd, ik houd de vol­go­rde aan en ga nu naar ASM International.

Nu ga ik u vra­gen deze grafiek te vergelijken met die van ASML en te zoeken naar overeenkom­sten. Hier komen ze:

- de duikel­ing door Covid-19

- het her­s­tel boven de rode trendli­jn en met gemak door de top van voor het virus

- de terug­val onder (of beter op?) de rode sti­j­gende trendli­jn (zie het roze vlak) en

- de val daaruit.

Dus ook ASM Inter­na­tion­al viel op of onder (kniesoor die daar op let) die rode sti­j­gende trendli­jn, bleef daar plakken en viel daar­na weg. Rond de groene hor­i­zon­tale lijn op ongeveer euro 126,50 zouden we weer kop­ers in de markt mogen verwachten.

We den­deren door naar Adyen:

En het eerste wat ik u ga vra­gen, bek­ijk de drie grafieken en vind de overeenkom­sten. Heeft u ze gevonden?

De val door coro­na, of is het beter te spreken van de stap terug, want zo heftig is de val in vergelijk­ing met heel veel andere grafieken niet. Het her­s­tel boven de rode sti­j­gende trendli­jn. Het speelse gemak waarmee de top van voor het virus werd door­bro­ken en de enorme sti­jging daar­na. En let nu op, de val onder de sti­j­gende trendli­jn en het bli­jven plakken aan diezelfde trendli­jn, zie het roze vlak.

Zou het nu gaan gebeuren dat Adyen net als ASML en ASM Inter­na­tion­al uit dat roze vlak gaat vallen? We hebben op de beurs nooit zek­er­heid, maar als de geschiede­nis zich her­haalt dan moeten we reken­ing houden met een verdere verzwakking van de koers van Adyen. Miss­chien gaan we bin­nenko­rt een Adyen rond de hor­i­zon­tale ste­un van euro 1.322 zien.

En dan ga ik de col­umn van van­daag afs­luiten met Ahold Delhaize.

Als het goed is kunt u met behulp van de boven­staande drie grafieken de koers van Ahold nu zelf voor­spellen! U heeft mijn hulp niet meer nodig.

Alle gekheid op een stok­je, natu­urlijk ga ik ook AD nog even met u doorne­men, maar u weet al een beet­je wat ik ga schri­jven. U ziet achtereen­vol­gens de val door Covid-19, het her­s­tel boven de oran­je trendli­jn (min­der ent­hou­si­ast overi­gens dan de eerdere drie grafieken), het uit­ne­men van de top van voor het virus en daar is die weer: de door­braak van de oran­je lijn en het plakken” aan diezelfde lijn, zie het­geen er bin­nen het roze vlak gebeurt.

Als Ahold Del­haize zich het­zelfde gaat gedra­gen als de drie eerder bespro­ken grafieken dan mogen we een val uit het roze vlak verwacht­en en wellicht het aan­tikken van de hor­i­zon­tale ste­un rond euro 24,40. Doe er uw voordeel mee!

Con­clusie:

Nu weet u waarom ik de vier grafieken in deze spec­i­fieke vol­go­rde wilde bespreken. Ahold lijkt achter Adyen aan te lopen, Adyen achter ASM inter­na­tion­al en ASM Int achter ASML. Let er als laat­ste nog even op dat alle vier de grafieken geplot zijn met de slotko­ersen van woensdag!

Probeer er een mooie (beurs)dag van te maken!

Tech­nisch anal­ist voor US Mar­kets

Mar­cel Bron­ner is zelf­s­tandig tech­nisch analist. 

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. Hij heeft geen posi­tie in de indi­vidu­ele aan­de­len die hij bespreekt.

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

3 comments

30 juli 2020, 11:26

Leuk stukje. Bedankt! Wel zou ik graag wat meer toelichting zien over hoe u de lijnen trek:
Hoe bepaalt u de steunlijn? Hoe trekt u een trendlijn? Moet daarbij rekening worden gehouden met extreme uitschieters in de koers? Waarom loopt de onderkant van het roze kanaaltje bij Ahold zo laag?

(0)
30 juli 2020, 11:02

Ja, Lijkt op H2o

(0)
30 juli 2020, 10:23

Kunt u een analyse maken over Waterstof??

Europese Commissie: waterstof broodnodig om klimaatdoelen te halen

(0)