...

Donderwolk boven markten na topvorming en waarschuwing Transport

25 juli 2018, 07:44 | Daïm Boscart | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 12 / 12 | (4)

Na een mooie reeks van de beurzen begint het er op het moment toch wat min­der floris­sant uit te zie op de finan­ciële mark­ten. Zo zien we bijvoor­beeld dat de opwaartse rek wat uit de mark­ten aan het verd­wi­j­nen is en er snelle posi­tiewis­selin­gen plaatsvin­den. Zo zagen we eerder gis­teren een snelle neer­waartse prik op de mark­ten nadat de beurzen eerder mooi wis­ten te ope­nen …

In Ameri­ka waren het met name de Nas­daq en de Dow Trans­port die een ferme waarschuwing gaven. De Nas­daq ver­spilde intra­day een winst van bij­na 90 pun­ten (1,1%) om ver­vol­gens te sluiten met een klein ver­lies (-1 punt). Een andere belan­grijke raadgev­er op Wall Street, de Dow Trans­port, liet ook van zich horen de index opende rond de 10.890 pun­ten maar zette direct de afgal­ing in, uitein­delijk sloot de index 240 pun­ten lager dan de hoog­ste stand van de sessie, de index ver­loor intra­day ruim 2%. Ook hier zien we dus dat er behoor­lijk wat win­st­ne­min­gen en die kun­nen zor­gen voor extra verkoop­druk op de mark­ten lat­er deze week.

In Ameri­ka waren het met name de Nas­daq en de Dow Trans­port die een ferme waarschuwing gaven. De Nas­daq ver­spilde intra­day een winst van ruim 100 pun­ten (1,5%) om ver­vol­gens uitein­delijk te sluiten met een plus van slechts 30 pun­ten. Een andere belan­grijke raadgev­er op Wall Street, de Dow Trans­port, liet ook van zich horen gis­teren. De index opende rond de 10.890 pun­ten maar zette direct de afgal­ing in, uitein­delijk sloot de index 240 pun­ten lager dan haar high en zodoende ver­loor de index ruim 2% intra­day. Ook hier zien we dus dat er behoor­lijk wat win­st­ne­min­gen wor­den geplaatst die zor­gen voor verkoop­druk op de markten.

Ik ben niet heel erg gecharmeerd van deze ontwik­kelin­gen omdat juist deze twee indices vaak aan­to­nen wat de vorm van de mark­ten op ter­mi­jn zal zijn. De Dow-The­o­ry” schri­jft namelijk voor dat er naar de Trans­port index kan wor­den gekeken om de toekom­stige vorm van de Dow Jones vast te stellen. De Trans­port begint vaak met het draaien van de tren­dricht­ing waar­na een grote en snelle draai van de Dow Jones kan vol­gen.

Ook de ver­richtin­gen van de Nas­daq zijn erg belan­grijk op Wall Street: tech is met uit­stek de sec­tor waar het geld is ver­di­end de afgelopen jaren. Zo zijn de 5 fond­sen met de groot­ste mark­t­waarde tegen­wo­ordig alle­maal tech­fond­sen en zijn de ver­richtin­gen van deze bedri­jven natu­urlijk bepal­end voor de geld­stromen op Wall Street.

De tech­ci­jfers van afgelopen dagen zijn natu­urlijk redelijk goed geweest maar we moeten ons wel realis­eren dat de tech­fond­sen momenteel bij­zon­der hoog noteren en dat na alle mooie cijfers er wat top­pen op de grafieken zijn ontstaan. Net als op de grafieken van deze losse fond­sen hebben veel indices ook top­niveaus bereikt:

De Nas­daq heeft onlangs opnieuw mooie top­pen geno­teerd en heeft sinds de bodem van 2008 nu een sti­jging van 420% achter de rug. Ook pop­u­lair is de AEX, de Ned­er­landse hoofdin­dex tik­te gis­teren de 575 pun­ten aan en daarmee behaalde men de hoog­ste stand in 17 jaar tijd…

De vorm­ing van de top­pen en de daarop vol­gende reac­tie: Nas­daq, DJT en AEX zwak­te snel af na het bereiken van de top is in mijn ogen een teken van voor­lop­ige verzadig­ing. De zakken van de beleg­gers zijn diep maar vergeet niet dat er ook een tijd is dat men de win­sten van tafel haalt. Het lijkt erop dat dit punt momenteel is bereikt en dat betekent dat we de komende dagen verdere win­st­ne­min­gen en dus dalin­gen kun­nen gaan zien. Neem daar­bij de han­delss­pan­nin­gen en andere poli­tieke span­ningsvelden die Trump heeft gecreëerd en u kunt dan wel nagaan dat we momenteel erg moeten oplet­ten voor een flits-dal­ing van de beurzen.

Dai­ly AEX:Dai­ly Nas­daq:Met vrien­delijke groet,

Daïm Boscart | US Markets

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Koersen

Name Last Change %
AEX 599.22 -0.71 -0.12%
AEX Fut 599.15 -0.7 -0.12%
DAX 13116.64 45.92 0.35%
DAX Fut 13115.5 46.5 0.36%
DOW 27881.72 -27.88 -0.1%
DOW 30 Future 27944 23 0.08%
DJ Transp. 10629.87 -46.64 -0.44%
SP500 3132.52 -3.44 -0.11%
SP Fut 3140 4 0.12%
NSDQ 8616.18 -5.64 -0.07%
NSDQ100 8354.29 -8.45 -0.1%
NSDQ Fut 8381.25 17.5 0.21%
BEL20 3926 -1.63 -0.04%
CAC40 5852.87 4.84 0.08%
FTSE 100 7238.83 25.07 0.35%
SMI 10381 -9.53 -0.09%
SEMISOXX 1720.9 5.92 0.35%
RSL2000 1631.5 -0.24 -0.01%
Name Last Change %
Nikkei 23378 -32.19 -0.14%
H.SENG 26612 175.38 0.66%
Shanghai 2924.42 7.11 0.24%
KS11 2105.62 7.62 0.36%
STI 3162.89 -16.93 -0.53%
TWI 11700.77 72.93 0.63%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 110672.01 -305.22 -0.28%
Merival 34657.44 -1751.63 -4.81%
IPC Mex. 42633.43 681.84 1.63%
KLSE 1563.87 2.08 0.13%
Indon. 6177.56 -5.95 -0.1%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 11291.96 7.74 0.07%
Tase 1688.46 0.57 0.03%
Name Last Change %
Olie 58.88 -0.36 -0.61%
Brent 63.88 -0.46 -0.71%
Gas 2.273 0.009 0.4%
Goud 1467.95 -0.15 -0.01%
GLD Eur/Oz 1324.865 -0.135 -0.01%
GLD Eur/Kg 42595.387 -4.353 -0.01%
Zilver 16.677 -0.025 -0.15%
Zlv Eur/Oz 15.051 -0.023 -0.15%
Zlv Eur/Kg 483.915 -0.725 -0.15%
Koper 2.778 0.013 0.45%
Alu 1754.75 1.25 0.07%
Nikkel 13422.5 2.5 0.02%
Lood 1927.5 12.75 0.67%
Zink 2234.5 10.5 0.47%
PLT 920.8 -1.8 -0.2%
PLD 1873.05 3.95 0.21%
Name Last Change %
EUR-USD 1.108 -0.001 -0.09%
EUR-YEN 120.51 -0.05 -0.04%
EUR-GBP 0.8443 0.0015 0.18%
EUR-SFR 1.0914 0.0001 %
USD/Yen 108.75 0.07 0.06%
GBP-USD 1.312 -0.0032 -0.24%
USD Index 97.55 0.165 0.17%
TREAS10 1.83 -0.002 -0.08%
TREAS30 2.252 0 -0.01%
Bitcoin 7249.5 -85 -1.16%
Bitcoin Cash 207.83 0%
Ethereum (US$) 146.01 -1.35577 -0.92%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 44.201 -0.07083 -0.16%
Name Last Change %
VIX 15.5 -0.18 -1.15%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  09:36 Erg fijn voor jullie goed onder controle blijven dat is idd het beste...
 • ...
  09:36 Wat is een bos bol ?
 • ...
  09:35 ...
 • ...
  09:35 Wat een prima bericht om de dag mee te beginnen Toon! Beterschap...
 • ...
  09:29 Goede morgen allen, mooie berichten Toonw., nu maar lekker aansterken...
 • ...
  09:26 Ja ze heeft exact vorige week een MRI gehad en er is geen volume...
 • ...
  09:25 Gaat het goed met je vrouw nu Wouters?
 • ...
  09:24 Ja dat is idd ongeveer de planning. Dank je Vrijdag
 • ...
  09:24 Zeker weten. Zoals je weet heeft mijn vrouw vorig jaar ook een zware...
 • ...
  09:23 Flinke oshs-en op de indexen als die hun werk gaan doen komt er nog...

Twitter @usmarkets