...

Donderwolk boven markten na topvorming en waarschuwing Transport

25 juli 2018, 07:44 | Daïm Boscart | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 12 / 12 | (4)

Na een mooie reeks van de beurzen begint het er op het moment toch wat min­der floris­sant uit te zie op de finan­ciële mark­ten. Zo zien we bijvoor­beeld dat de opwaartse rek wat uit de mark­ten aan het verd­wi­j­nen is en er snelle posi­tiewis­selin­gen plaatsvin­den. Zo zagen we eerder gis­teren een snelle neer­waartse prik op de mark­ten nadat de beurzen eerder mooi wis­ten te ope­nen …

In Ameri­ka waren het met name de Nas­daq en de Dow Trans­port die een ferme waarschuwing gaven. De Nas­daq ver­spilde intra­day een winst van bij­na 90 pun­ten (1,1%) om ver­vol­gens te sluiten met een klein ver­lies (-1 punt). Een andere belan­grijke raadgev­er op Wall Street, de Dow Trans­port, liet ook van zich horen de index opende rond de 10.890 pun­ten maar zette direct de afgal­ing in, uitein­delijk sloot de index 240 pun­ten lager dan de hoog­ste stand van de sessie, de index ver­loor intra­day ruim 2%. Ook hier zien we dus dat er behoor­lijk wat win­st­ne­min­gen en die kun­nen zor­gen voor extra verkoop­druk op de mark­ten lat­er deze week.

In Ameri­ka waren het met name de Nas­daq en de Dow Trans­port die een ferme waarschuwing gaven. De Nas­daq ver­spilde intra­day een winst van ruim 100 pun­ten (1,5%) om ver­vol­gens uitein­delijk te sluiten met een plus van slechts 30 pun­ten. Een andere belan­grijke raadgev­er op Wall Street, de Dow Trans­port, liet ook van zich horen gis­teren. De index opende rond de 10.890 pun­ten maar zette direct de afgal­ing in, uitein­delijk sloot de index 240 pun­ten lager dan haar high en zodoende ver­loor de index ruim 2% intra­day. Ook hier zien we dus dat er behoor­lijk wat win­st­ne­min­gen wor­den geplaatst die zor­gen voor verkoop­druk op de markten.

Ik ben niet heel erg gecharmeerd van deze ontwik­kelin­gen omdat juist deze twee indices vaak aan­to­nen wat de vorm van de mark­ten op ter­mi­jn zal zijn. De Dow-The­o­ry” schri­jft namelijk voor dat er naar de Trans­port index kan wor­den gekeken om de toekom­stige vorm van de Dow Jones vast te stellen. De Trans­port begint vaak met het draaien van de tren­dricht­ing waar­na een grote en snelle draai van de Dow Jones kan vol­gen.

Ook de ver­richtin­gen van de Nas­daq zijn erg belan­grijk op Wall Street: tech is met uit­stek de sec­tor waar het geld is ver­di­end de afgelopen jaren. Zo zijn de 5 fond­sen met de groot­ste mark­t­waarde tegen­wo­ordig alle­maal tech­fond­sen en zijn de ver­richtin­gen van deze bedri­jven natu­urlijk bepal­end voor de geld­stromen op Wall Street.

De tech­ci­jfers van afgelopen dagen zijn natu­urlijk redelijk goed geweest maar we moeten ons wel realis­eren dat de tech­fond­sen momenteel bij­zon­der hoog noteren en dat na alle mooie cijfers er wat top­pen op de grafieken zijn ontstaan. Net als op de grafieken van deze losse fond­sen hebben veel indices ook top­niveaus bereikt:

De Nas­daq heeft onlangs opnieuw mooie top­pen geno­teerd en heeft sinds de bodem van 2008 nu een sti­jging van 420% achter de rug. Ook pop­u­lair is de AEX, de Ned­er­landse hoofdin­dex tik­te gis­teren de 575 pun­ten aan en daarmee behaalde men de hoog­ste stand in 17 jaar tijd…

De vorm­ing van de top­pen en de daarop vol­gende reac­tie: Nas­daq, DJT en AEX zwak­te snel af na het bereiken van de top is in mijn ogen een teken van voor­lop­ige verzadig­ing. De zakken van de beleg­gers zijn diep maar vergeet niet dat er ook een tijd is dat men de win­sten van tafel haalt. Het lijkt erop dat dit punt momenteel is bereikt en dat betekent dat we de komende dagen verdere win­st­ne­min­gen en dus dalin­gen kun­nen gaan zien. Neem daar­bij de han­delss­pan­nin­gen en andere poli­tieke span­ningsvelden die Trump heeft gecreëerd en u kunt dan wel nagaan dat we momenteel erg moeten oplet­ten voor een flits-dal­ing van de beurzen.

Dai­ly AEX:Dai­ly Nas­daq:Met vrien­delijke groet,

Daïm Boscart | US Markets

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Koersen

Name Last Change %
AEX 582.08 6.08 1.06%
AEX Fut 580.1 7.75 1.35%
DAX 12490.74 201.34 1.64%
DAX Fut 12517 2 0.02%
DOW 27349.19 177.29 0.65%
DOW 30 Future 27306.5 -0.5 0%
DJ Transp. 10717.6 94.68 0.89%
SP500 3005.47 20.44 0.68%
SP Fut 3003.5 0.5 0.02%
NSDQ 8251.4 47.27 0.58%
NSDQ100 7954.56 49.45 0.63%
NSDQ Fut 7946 4.5 0.06%
BEL20 3723.58 43.1 1.17%
CAC40 5618.16 51.15 0.92%
FTSE 100 7556.86 41.93 0.56%
SMI 9965.15 42.78 0.43%
SEMISOXX 1573.27 19.18 1.23%
RSL2000 1555.32 11.06 0.72%
Name Last Change %
Nikkei 21620.88 204.09 0.95%
H.SENG 28466.48 95.22 0.34%
Shanghai 2899.94 12.97 0.45%
KS11 2101.45 8.11 0.39%
STI 3373.13 15.91 0.47%
TWI 10947.26 2.73 0.02%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 103704.28 -245.18 -0.24%
Merival 39203.87 473.89 1.22%
IPC Mex. 40935.34 -273.98 -0.66%
KLSE 1655.67 0.27 0.02%
Indon. 6403.81 -29.74 -0.46%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 10880.87 13.62 0.12%
Tase 1590.13 20 1.27%
Name Last Change %
Olie 57.2 0.05 0.09%
Brent 64.22 0.03 0.05%
Gas 2.296 0.007 0.31%
Goud 1416.75 -1.4 -0.1%
GLD Eur/Oz 1270.628 -1.256 -0.099%
GLD Eur/Kg 40851.632 -40.369 -0.099%
Zilver 16.372 -0.055 -0.33%
Zlv Eur/Oz 14.683 -0.049 -0.336%
Zlv Eur/Kg 472.083 -1.586 -0.336%
Koper 2.706 0.001 0.04%
Alu 1821.25 7.25 0.4%
Nikkel 14220 -17.5 -0.12%
Lood 2036.5 29.5 1.47%
Zink 2444.25 16.75 0.69%
PLT 859.35 -0.95 -0.11%
PLD 1523.4 1.3 0.09%
Name Last Change %
EUR-USD 1.115 0.0001 0.01%
EUR-YEN 120.65 0.01 0.01%
EUR-GBP 0.8965 0.0001 0.02%
EUR-SFR 1.0984 0.0001 0.01%
USD/Yen 108.21 0.01 0.01%
GBP-USD 1.2438 0.0003 0.02%
USD Index 97.417 0.477 0.49%
TREAS10 2.078 0.035 1.7%
TREAS30 2.616 0.046 1.81%
Bitcoin 10140 -177 -1.72%
Bitcoin Cash 305.09 -3.70555 -1.2%
Ethereum (US$) 216.39 -0.04329 -0.02%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 92.78 -2.0386 -2.15%
Name Last Change %
VIX 12.61 -0.92 -6.8%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  23:45 Ja dus, zie ook NSDQ FUT na 22 uur
 • ...
  23:40 ...
 • ...
  23:25 Van de buurman ; Apple is in gesprek met Intel over de overname van...
 • ...
  23:10 Justitie VS start groot onderzoek tech sector. Bron: IEX . Zou dit...
 • ...
  22:18 Nouw meer geluk met mijn snap long dan Netflix netjes kan gerust...
 • ...
  22:08 Dacht het echter wel te zien in de vrijdag sessie
 • ...
  22:08 Fijne avond tot morgen
 • ...
  22:07 Heb ik het over 567/557 Zal wel een keer, nu niet.
 • ...
  22:07 Momentum is alles...
 • ...
  22:06 Morgenochtend nog ff een setje van 10 puts erbij 😜

Twitter @usmarkets