...

Hoe sterk liggen deze aandelen?

25 mei 2020, 09:18 | Marcel Bronner | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

U weet al dat ik in deze fase van de stri­jd het geweldig vind naar de ver­schillen in de grafieken te kijken. De eerste en vooral tweede reac­tie op Coro­na is zó divers, schit­terend om te zien hoe het ene aan­deel bij­na hon­derd pro­cent is her­steld en het andere aan­deel (nog steeds) bezig is met een bodem­p­je te zoeken. Van­daag kijk ik naar enkele sterke” aandelen. 


Bek­ijk als u daar de tijd voor hebt al mijn eerdere analy­ses en dan bedoel ik niet dat u ze zou moeten lezen, née, gewoon plaat­jes kijken. U merkt dan het enorme ver­schil in reac­tie, zow­el de eerste als tweede reac­tie op de uit­braak van het virus.

Ik bespreek met u van­daag een aan­tal aan­de­len uit de Nas­daq en begin met een korte blik op de index zelf.

De Nas­daq hebben we in mijn analy­ses al eerder voor­bij zien komen alsmede de Fibonac­ci retrace­ment­niveaus. Na de eerste reac­tie op het virus is de index gaan her­stellen en heeft de niveaus 38,2%, 50% en 61,8% al opwaarts uitgenomen. Ik zeg hier niet dat het gaat gebeuren, maar er ligt de index niet veel in de weg voor een 100% herstel.

Ik ga nu met u naar Apple:

Als u plaat­jes heeft gekeken dan zien we het ver­schil met bijvoor­beeld de grafiek van Gen­er­al Elec­tric of dichter bij huis enkele finan­cials uit de AEX.

Ik heb een blauw sti­j­gend trendli­jn­t­je getek­end waar de koers tot nu toe boven bli­jft. Dan vraag ik even aan­dacht voor het paarse hor­i­zon­tale lijn­t­je. U ziet dat het aan­deel daar diverse keren op afketst en dus niet door ongeveer USD 319 weet te breken. 

Op moment van schri­jven staan de seinen echter op groen en sluit ik de mogelijkheid niet uit dat 319 opwaarts gaat wor­den uitgenomen en dan komen de vorige top­pen van begin dit jaar rond USD 326 in het vizier. Sterk­er, bij een opwaartse uit­braak van 319 houd ik reken­ing met een koers­doel van USD 338.

Gaan we kijken hoe Google erbij ligt?

Of moet ik Alpha­bet Inc zeggen? Google bekt beter niet? Google heeft ook een duidelijke eerste en tweede reac­tie op de uit­braak. Net als bij Apple ziet u dat ik ook bij dit aan­deel een sti­j­gende en hor­i­zon­tale lijn heb getek­end. Het paarse lijn­t­je ligt zo rond USD 1.416. Bij een mogelijke opwaartse uit­braak kan Alpha­bet Inc doorstoten naar een koers­doel van USD 1.501. Zon­der slag of stoot zal dat overi­gens niet gaan daar de gap” gevor­md in het week­end van 21 op 24 feb­ru­ari voor een weer­stands­ge­bied zal gaan zorgen.

Dan kijk ik ook nog naar Amazon:

Is het niet geweldig dat Ama­zon weer een heel ander beeld laat zien? Niets tra­cht­en de top van voor de uit­braak te halen. Gewoon met volle kracht er door heen alsof er geen leeuwen en beren op de weg zijn! 

Er zijn ook overeenkom­sten met de twee zojuist bekeken aan­de­len, zie de sti­j­gende trendli­jn en de paarse hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn. Deze laat­ste ligt op ongeveer USD 2.479.

Mocht Ama­zon nu boven de sti­j­gende trendli­jn weten te bli­jven én het paarse lijn­t­je opwaarts uit­ne­men dan kan deze grafiek naar USD 2.700.

Con­clusie:

De laat­ste weken heb ik zwakke en sterke grafieken met u doorgenomen. We kun­nen stellen dat de plaat­jes die ik van­daag met u heb geanaly­seerd tot de sterkere behoren.

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »