...

TA 2 van 2: Apple, Alibaba, Flow Traders, Crowdstrike en meer

17 juli 2021, 08:33 | Marcel Bronner | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 7 / 12 | (0)

Dit is deel 2 van 2. Er waren afgelopen don­derdag zoveel ver­zoeken dat ik heb besloten het van­daag te verde­len over twee columns. In totaal bespreek ik van­daag 10 grafieken. Het gevolg is wel dat de analy­ses iets kor­ter zullen zijn.


Klik op Konin­klijke Olie, Pro­sus, AEX, Gatos Sil­ver en Goud om de eerste col­umn van van­daag terug te lezen.

Lez­er ducat­i­nus heeft vier favori­eten en de eerste is Apple.

Apple doet het goed, het aan­deel is lekker geste­gen. Ik heb twee sti­j­gende trendli­j­nen getek­end en de oran­je is de belan­grijk­ste. Ik spreek nu de verwacht­ing uit dat de oran­je lijn het komende week niet gaat houden. Onder de grafiek heeft de sti­j­gende trendli­jn bij de RSI het niet gehouden en dat kan een voor­bode zijn van wat er in de grafiek gaat gebeuren. 

Het zal overi­gens geen ramp zijn als de oran­je trendli­jn het niet gaat houden. De koers kan dan terug naar de top van begin dit jaar en wellicht naar USD 138. Ik verwacht dat vroeg of laat de meest recente top nog wel gaat wor­den uitgenomen.

Enphase Ener­gy komt ook van lez­er ducat­i­nus. Ondanks een sti­j­gend trend­kanaalt­je moeten we hier even oplet­ten, want welke kracht is sterk­er? De vanaf mei recente hogere bodems en top­pen of de recente lagere top­pen en lagere bodems. Kijk dan ook nog even naar de top­pen van juni en juli in vergelijk­ing met die drie van begin dit jaar. Verder viel de koers afgelopen vri­jdag uit het (niet zo per­fecte) sti­j­gende trendkanaaltje. 

Ik zie niets in de grafiek wat maakt dat ik dit aan­deel graag in mijn porte­feuille zou willen hebben.

Nog een favori­et van lez­er ducat­i­nus, hoe zou Crowd­strike er tenisch bijliggen?

In eerste instantie is men geneigd die vraag met goed te beant­wo­or­den. Immers, hogere bodems en hogere top­pen bin­nen het sti­j­gende trend­kanaal en boven de hor­i­zon­tale lijn.

Maar nu gaan we iets beter kijken. De koers is uit het sti­j­gende trend­kanaalt­je gevallen en is daar­naast net op de hor­i­zon­tale ste­un­li­jn ges­loten. Het is dus oppassen geblazen, vinger aan de pols. Het zou natu­urlijk ook de throw back kun­nen zijn, de test van de uit­braak en dat we nu weer omhoog gaan. Zit u in het aan­deel, bli­jf dan zit­ten maar besteed in uw weekeinde even een paar min­u­ut­jes aan uw stop. 

Aan­deel: Aliba­ba
Op ver­zoek van lez­er: Mis­ter bluesky.
Trend: dal­end
Wil ik deze grafiek in mijn porte­feuille? Née.

Ondanks dat Aliba­ba gelukkig terug wist te keren boven de groene hor­i­zon­tale lijn ben ik niet ent­hou­si­ast. Ik zie een serie lagere top­pen en lagere bodems en daar word ik door­gaans niet vrolijk van. Ten­z­ij ik short zou zitten…

Ik houd er reken­ing mee dat de recente oplev­ing niets meer zal zijn dan de vorm­ing van de vol­gende lagere top.

De aller­laat­ste van de 10 grafieken van van­daag is die van Flow Traders. Dit aan­deel stond op de lijst van zow­el lez­er Oruy als ducat­i­nus.

In een eerdere col­umn zagen we al dat Flow Traders door de rode sti­j­gende trendli­jn was gevallen. Dit viel samen met een van uit het sti­j­gende trend­knaal. De beweg­ing direct daar­na kon ik vat­ten boven het dalparabool.

De laat­ste weken probeert de koers aan de weg te tim­meren bin­nen het sti­j­gende trend­kanaalt­je. Het lijkt dus goed te gaan. Heeft iemand Flow Traders in de porte­feuille dan is er (tech­nisch) geen directe reden daar afscheid van te nemen. U kunt vol­staan met kijken waar uw stop komt te liggen.

Mocht de koers daar al komen, verwacht dan weer­stand bij de top van april dit jaar.

Als u klikt op Olies, Goud, Pro­sus, de AEX en Gatos Sil­ver, dan gaat u terug naar de eerste col­umn van deze zaterdag.

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren.

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

17 augustus 2021, 09:39

Bedankt voor deze ta....
Fijn om te lezen

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.