...

TA 6 grafieken en een raadsel

4 april 2021, 13:22 | Marcel Bronner | leestijd: 6 minuten | moeilijkheid: 4 / 12 | (0)

Ik wens u een fijne Pasen toe vanu­it mijn gevan­ge­nis”. Wellicht wist u het al, maar hier hebben ze slechts van­daag als Pasen. Mor­gen dus gewoon weer aan het werk. Geni­et dubbel van uw 2e Paasdag.

Van­daag wan­del ik met u langs 6 grafieken. Daar­naast heb ik weer een mys­tery guest, kijken of u weet welke grafiek het is. Zullen we maar van start gaan?


Ik start met Ahold-Delhaize:

Hoe mooi is het dal­ende trend­kanaal? Het begon ergens in augus­tus, sep­tem­ber vorig jaar en duurt tot op de dag van van­daag. Ik ben nu zelf heel benieuwd wat er bin­nenko­rt met de koers gaat gebeuren. Née, ik heb geen posi­tie, ik ben gewoon zeer benieuwd als tech­nisch anal­ist. Waarom? Ik zal het u hieron­der vertellen.

De top die nu rechts op de grafiek is gevor­md ket­ste in eerste instantie af op de boven­ste lijn van het trend­kanaal, de weer­stand. Maar over de beweg­ing van de onderz­i­jde van het trend­kanaal naar de nieuw gevor­mde top kan ik een trendli­jn teke­nen, de blauwe lijn. Nu is het de vraag of de dal­ende weer­stand­sli­jn van het dal­ende trend­kanaal (de weer­stand) het sterkst zal blijken te zijn of de blauwe trendlijn. 

Aangezien het opti­misme op de beurs niet op kan de laat­ste tijd zou je dus zeggen dat we opwaarts uit het dal­ende trend­kanaal gaan breken. Waarom zou Appie niet meep­rof­iteren van het blinde ent­hou­si­asme? Begri­jp me goed, ik ben een opti­mist, maar ik wil eerst iets van beves­tig­ing. Met andere woor­den, ik bli­jf nog even voorzichtig met Ahold-Del­haize. Ik heb het aan­deel niet in porte­feuille en zie op dit moment nul aan­lei­d­ing het wel op te nemen.

Heeft u het aan­deel wel, dan kunt u beslis­sen te bli­jven zit­ten en eens goed na te denken of u uw stop gaat aanpassen.

Door met de mys­tery guest?

Née haha, nog niet. Eerst Adyen, als tegen­wicht voor het dal­ende trend­kanaal van Ahold nu een sti­j­gend trendkanaal.

De eerlijkheid gebiedt te vertellen dat Adyen uit het trend­kanaal was gevallen. Maar wat nu, rechts op de grafiek? De bulls geven zich niet gewon­nen en vallen weer aan. Als ik het trend­kanaal door zou trekken dan zien we dat de slotko­ers weer bin­nen het sti­j­gende trend­kanaal ligt. Gaan de bulls dit vol­houden of is het een laat­ste stuiptrekking?

U ziet de oran­je stip­pel­li­jn op 1.982 euro. Het is relatief sim­pel, als Adyen daar op korte ter­mi­jn boven weet te sluiten kun­nen we het als een wederop­stand­ing van de bulls beschouwen.

Nu dan de GZN (grafiek-zon­der-naam)?

Née, nog niet. Eerst een rare” grafiek. Pro­sus. Waarom raar? Op zich is de grafiek niet zo vreemd maar kijkt u s.v.p. eens even naar:

1. het blauwe pijltje,

2. het rode vlagget­je en

3. het paarse pijltje.

Ziet u de rare koers­be­weg­in­gen? Dit is nu de derde keer bin­nen relatief korte tijd dat de koers er met een gap van­door gaat. De vorige twee keren was het feestje na één beurs­dag alweer over, dus wat zou er nu gebeuren? Dit is redelijk uniek, nor­maler” is dat de koers na zulke beweg­in­gen door­gaat in de inges­la­gen richt­ing. Ik heb geen idee hoe het dit keer ver­loopt, maar vind het wel heel inter­es­sant om naar de komende beur­sweek te kijken.

De geheimzin­nige grafiek nu doen?

Eerst nog even een update van de AEX. Er bestaat geen Covid, er bestaat geen twi­jfel, de sit­u­atie heeft nul invloed op de economie en het goldie locks sce­nario is van stal gehaald. Althans, dat vertelt de grafiek mij. Als je als tech­nisch anal­ist twee jaar wordt opges­loten zon­der ook maar één enkel stuk­je infor­matie over wat er buiten gebeurt en daar­na mag je als eerste naar de maand‑, week- en dag­grafieken van de AEX kijken dan denk je dat het lente is. Feest! Overvloed, sti­jging, het kan niet op! All-time-highs, the sky is the limit!

Tot zo ver mijn betoog over de AEX, wordt ongetwi­jfeld vervolgd.

Ik deed het al een keert­je eerder me Gala­pa­gos en die werd tot mijn ver­baz­ing goed ger­aden. Of miss­chien was het geen raden en was het gewoon zek­er weten. Ik vond het in ieder geval heel knap.

Van­daag de tweede in dat rijt­je. Welke grafiek is dit? Ik geef alvast weg dat het niet het ren­de­ment op de 10-jaars staat­slen­ing is. 

Onder de col­umn kunt u bij de reac­ties aangeven welke grafiek dit is, succes! 

Nog een mooie grafiek die ik u niet wilde onthouden: Wolters Kluwer.

Die wil ik eigen­lijk maar om een reden lat­en zien. De sti­jging van 25 april tot aan 1 april. Of eigen­lijk moet ik daar ook de enorme dal­ing van 24 feb­ru­ari bij pakken. 

Hoe dan ook, op 25 feb­ru­ari was de laag­ste koers 63,80 en 1 april werd de hoog­ste koers op euro 74,78 neergezet. Dat is toch een opval­lende sti­jging voor een saai (niet mijn woor­den!) aan­deel? Kijk ook hoe de sti­jging tot stand kwam, bij­na zon­der haperingen.

Ik ga naar een afrond­ing van de col­umn met de grafiek van DSM. Don­derdag of anders dins­dag liet ik de grafiek ook al even zien van­wege de drie aparte sti­j­gende trendkanalen.

Ik laat de grafiek van­daag even terugkomen van­wege de laat­ste can­dle die is neergezet. Intra­day zak­te DSM uit het trend­kanaal maar het slot was er gewoon weer bin­nen. De can­dle wordt wel een ham­mer” genoemd en gaat wellicht samen met de can­dle ervoor en de komende can­dle een morn­ing star” vormen. 

De laat­ste can­dle zou dus het begin van het offen­sief van de bulls kun­nen zijn.

Maak er een mooie Pasen van! 

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

5 april 2021, 11:19

Deze mystery grafiek is extra lastig omdat de assen niet benoemd zijn en vorig jaar maart veel grafieken er zo uitzagen. Als het om een recente grafiek gaat zou ik gokken op Viacom.

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.