...

TA AB Inbev, Philips, RD, AMX, AEX

17 juni 2021, 07:26 | Marcel Bronner | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

Drie aan­de­len, drie indices. Dat is wat u van­daag kri­jgt. AB Inbev op de Brus­selse beurs, in Ned­er­land Philips en RD. Bij de indices heb ik gekozen voor de AMX en de AEX en in Ameri­ka de Nas­daq. We gaan van start zou ik zeggen.


De eerste grafiek van de col­umn van van­daag is die van de AEX.

De AEX komt in bij­na al mijn columns voor­bij, ik vol­s­ta met een korte update. Het ziet er nog steeds goed uit. Onze index noteert:

1. boven de hor­i­zon­tale blauwe lijn en

2. boven de sti­j­gende trendlijn.

Er zijn nog geen teke­nen dat het staat te gebeuren, maar mocht de groene sti­j­gende trendli­jn neer­waarts wor­den door­bro­ken dan gaat daar­na hoogst­waarschi­jn­lijk de hor­i­zon­tale lijn aan een test wor­den onder­wor­pen. Oude weer­stand wordt nieuwe steun.

Van­daag bek­ijk ik steeds een index en daar­na een aan­deel. Hier­boven ziet u de dag­grafiek van de Koninklijke.

Olies heeft ste­un gevon­den op het hor­i­zon­tale lijn­t­je en is ook door de rode dal­ende trendli­jn geste­gen. Twee posi­tieve ontwik­kelin­gen. Als derde wapen­feit mag de redelijk felle sti­jging wor­den genoemd na de uit­braak van die rode lijn.

We zijn nu aan­be­land bij de oran­je sti­j­gende trendli­jn. Deze lijn deed eerst dienst als ste­un maar is nu een weer­stand. Van­daar mijn rode vraagteken­t­je op de grafiek. Gaat de koers nu weer­stand ondervin­den of breekt de koers er hard doorheen? Op moment van schri­jven (voor­beurs) verwacht ik dat de koers er weer­stand gaat ondervinden.

We sprin­gen de grens over voor de tweede index van van­daag: de Nas­daq. Wederom een vraagteken­t­je, want wat gaat de koers nu doen? Weer­stand ondervin­den, want we zit­ten onder de oran­je sti­j­gende trendli­jn en onder de rode hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn. Of doorstomen en bei­de lij­nen gewoon opwaarts uit­ne­men? Met een op dit moment ges­loten De Waal Straat” verwacht ik dat de Nas­daq hier weer­stand gaat ondervin­den. Zo zit er met De Waal Straat een Ned­er­lands tin­t­je aan Wall Street! 

Met wat ik hier­boven schreef verwacht u nu weer een aan­deel. Ik heb gekozen voor AB Inbev, de enorm grote bierbrouwer.

Het gaat goed met AB Inbev. Althans, met de koers. Of het goed gaat met het bedri­jf, daar heb ik geen ver­stand van!

Reeds in maart brak de koers door de groene dal­ende trendli­jn en in de maan­den april en mei brak de koers door bei­de hor­i­zon­tale weerstanden.

Nu beweegt de koers zich bin­nen het sti­j­gende trend­kanaal en AB Inbev voelt zich daar als een vis in het water. Het is een feestje van hogere bodems en hogere top­pen en er is nog niets dat wijst op het einde van dat feestje. Dat laat­ste betekent niet dat u niet op zou moeten letten!

Ik wis­sel weer af naar een index en wel de AMX. De AMX voelde zich klaar­blijke­lijk niet meer zo hap­py bin­nen het sti­j­gende trend­kanaal. Kijkt u maar rechts op de grafiek, onder de rode dal­ende trendli­jn. Jawel, de index noteert er al voor de tweede dag buiten. Lees: onder!

Ik moet eerlijk zijn, ik zie de AMX er ook niet snel in terugk­eren. Ik sluit niets uit, we hebben het over de beurs, maar het lijkt alle­maal wat af te zwakken bij de AMX.

De laat­ste grafiek van van­daag is weer een aandeel.

Zien we verzwakkin­gen op de grafiek? Jazeker:

- de val door de blauwe sti­j­gende trendlijn

- de val door het oran­je sti­j­gende trendlijntje

- onder de rode dal­ende trendli­jn lagere top­pen en bodems en

- de knal onder de groene hor­i­zon­tale steunlijn.

Dat laat­ste hebben kop­ers weten te repar­eren. Tot nu toe lijkt het een noodreparatie, want zoals u ziet is de koers er gis­teren op ges­loten. Op de hor­i­zon­tale ste­un­li­jn. De koers hangt dus aan een zij­den draad­je. Tijd om nog eens goed te kijken waar uw stop gaat komen.

===== = = = = =

Ijs, wed­er, Coro­na en tro­pis­che tem­per­a­turen dienende komt er in het week­end weer een col­umn. Wilt u uw favori­ete aandeel/​index daarin voor­bij zien komen, laat het dan even weten hieron­der bij de reacties! 

===== = = = = =

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

3 comments

17 juni 2021, 15:21

Ook ik ben geinteresseerd in de grondstoffen (aandelen), misschien Alcoa, Vale, Barrick Gold, Newmont, Freeport McMoran?

(0)
17 juni 2021, 13:22

Lang geleden. Kan ook Arcelor Mittal nog eens passeren ? Bedankt.

(1)
17 juni 2021, 08:30

Ik weet dat u al een paar keer recent over goud hebt geschreven maar met de enorme dreun naar beneden is mijn vraag of er gebodemd kan worden ?

(1)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.