...

TA - Adyen, Aegon en ING

21 mei 2023, 15:25 | Mister Jordan | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)


Adyen

Adyen is aan het begin van dit jaar de weg naar boven inges­la­gen. Waar het aan­deel nor­maal redelijk volatiel is, is het koersver­loop nu meer ges­taag. YTD is er een plus van ongeveer 14% neergezet. Zoals op de chart te zien is de UPTREND nog steeds intact. Er komt nu wel een serieuze test aan op de 1480 EUR. Indi­en deze weer­stand gebro­ken wordt, ligt de weg naar de vol­gende weer­stand op 1620 EUR hele­maal open. 

Aegon

In maart van dit jaar maak­te Aegon een flinke duikel­ing van ruim 25%. Het heeft daar­na een aan­tal maan­den gedu­urd, maar er zijn ein­delijk teke­nen van her­s­tel zicht­baar. Het 20-daags gemid­delde (groene lijn) lijkt boven het 50-daags gemid­delde (rode lijn) te kruipen, dit is een posi­tief sig­naal. Het eerste koers­doel ligt op de eerstvol­gende weer­stand ter hoogte van de 4,60 EUR. Let wel op dat het aan­deel in korte tijd flink opgelopen is. De RSI noteert hier­door vrij hoog in de over­bought’ zone. 

ING

Op de chart van ING is te zien dat aankomende week een tweede test van de weer­stand op 12,20 EUR zal plaatsvin­den. Zal er een DOU­BLE TOP gevor­md wor­den of zal de weer­stand dit­maal wel door­bro­ken wor­den? Bij een door­braak zal het eerstvol­gende koers­doel op de 13,40 EUR liggen. Kor­tom, een inter­es­sant aan­deel om de aankomende week in de gat­en te houden. 

Dis­claimer

De infor­matie is niet bedoeld als beleg­gingsad­vies of als aan­bevel­ing tot het doen van bepaalde beleg­gin­gen of aankopen. Indi­en u gebruik maakt van de ver­strek­te infor­matie doet u dat voor eigen reken­ing en risico.

Mis­ter Jor­dan heeft geen posi­tie in de bovenge­noemde assets. 


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

22 mei 2023, 09:12

Wel bedankt!

(1)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.