...

TA Tesla, AEX, Philips, ASM Int., Signify en Relx

25 september 2022, 07:30 | Marcel Bronner | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (1)

Erg hè? Bana­nen­re­pub­liek, dic­tatu­ur, cen­su­ur, oor­log, de ene gecreëerde cri­sis na de andere en het weg­ne­men van vri­jheid. Gelukkig gebeurt het alleen in lan­den heel ver van Nederland. 

Van­daag zes grafieken waar­van een ver­zoek. We gaan van start!


Relx:

Onder de rode dal­ende trendli­jn is de helling­hoek van de dal­ing heel groot. We zien weer een aan­tal inmid­dels over­bek­ende lagere top­pen en bodems. Niets lijkt een verdere dal­ing naar de groene hor­i­zon­tale ste­un­li­jn in de weg te staan. Niets of het moet de mogelijke posi­tieve diver­gen­tie bij de RSI zijn. Heeft u Relx in uw porte­feuille dan hoop ik dat kop­ers uit het niets gaan verschijnen.

ASM Inter­na­tion­al:

Moet ik hier nu posi­tief zijn omdat de koers boven de blauwe dal­ende trendli­jn beweegt of negatief omdat we bin­nen een dal­end trend­kanaal zitten?

Ik zou natu­urlijk ook neu­traal kun­nen zijn. Het lev­en van een tech­nisch anal­ist valt niet mee.
Natu­urlijk is het makke­lijk! Ik heb het aan­deel niet dus: Vol­gende”!

Om toch iets te schri­jven: sinds augus­tus zit ASM Inter­na­tion­al in een dal­ende trend en The Trend is Your Friend. Op basis van het boven­staande koop ik zek­er niet!

AEX op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky:

Of u nog short moet gaan op de AEX? Oei, dat is een moeil­ijke. Ik ken uw manier van handelen/​traden namelijk niet.

Maar wat ik in een recente analyse al schreef: als de koers uit het blauwe blok­je valt dan is de kans groot dat de koers naar de onderz­i­jde van het rode blok­je gaat. Afgelopen vri­jdag is de koers met een gap door het kleine groene hor­i­zon­tale ste­un­li­jn­t­je geza­kt. Gedurende de sessie ging het lager om bij­na op het laag­ste punt van de dag te sluiten. Dat ziet er op zijn zachtst gezegd niet best uit. Onderkant rode blok­je Here I Come!!!

Sig­ni­fy:

Er staan bewust niet veel lij­nen en de belan­grijk­ste van de twee is de rode dal­ende trendli­jn. Daaron­der ziet u iets dat als u mijn columns regel­matig leest niet onbek­end voor zal voorkomen. Jawel: lagere top­pen en lagere bodems. 

Vanaf maart dit jaar tot nu is het veilig te stellen dat de trend bij Sig­ni­fy dal­end is. Of valt dit onder het kop­je mis­in­for­matie en zal ik nu wor­den gecensureerd? 

Het groene hor­i­zon­tale lijn­t­je over de bodem van begin deze maand is ook niet onbe­lan­grijk. De koers van Sig­ni­fy sloot daar vri­jdag ruim onder en zo noteren we de vol­gende verzwakking bij dit aan­deel. Een klein detail: de onderliggende RSI doet (nog?) niet mee. 

Tes­la:

Ligt Tes­la er net zo slecht bij als veel aan­de­len? Née, dat valt nog wel mee. Aan de andere kant ga ik niet schri­jven dat Tes­la er tech­nisch goed bij ligt. Née, eerder neutraal.

Zek­ers, neu­traal. De koers beweegt sinds eind juli/​begin augus­tus bin­nen het blauwe blok­je ook wel trad­in­grange genoemd. U ziet dat Tes­la bin­nen enkele beurs­da­gen van de boven- naar de onderz­i­jde van die range bewoog. Als u nu verwacht dat ik ga schri­jven dat de koers er wel bin­nen zal bli­jven dan moet ik u teleurstellen. Het inter­es­sante bedri­jf zou er zo maar uit kun­nen vallen…

Philips:

Philips deelde in de malaise van afgelopen vri­jdag en sloot ook lager dan de dag ervoor. Toch is er een licht­pun­t­je, een stro­halm: de koers kende een slot op het groene hor­i­zon­tale lijn­t­je. Dit is een lijn over de bodem van begin sep­tem­ber en behoedt Philips vooral­snog van de vol­gende lagere top en lagere bodem.

Het vertrouwen dat het Philips de komende beur­sweek gaat lukken boven de groene lijn te bli­jven is naar mijn beschei­den mening nage­noeg nihil.

Ik hoop u dins­dag weer te begroeten.

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

3 comments

26 september 2022, 14:02

Goede middag,
Zou u eens naar het aandeel
Uniper willen kijken. Is wel interessant denk ik. Ben er zelf vorige week ingestapt maar ben benieuwd hoe u het ziet. Mvg Marco lakerveld

(0)
26 september 2022, 10:05

graag Apple en Tessenderlo en UCB?

(0)
25 september 2022, 09:03

Beste Marcel,

Het aandeel ASMI ondervindt zo te zien steun van het openstaande gap.
Als dat maandag zo blijft is mijn gedachte ; long voor Asmi.

Mvg.
Serpa

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.