...

TA AEX, ABN, AMG Goud en Zilver

17 mei 2022, 19:03 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

Van­daag ga ik aan de slag met vijf grafieken. Twee aan­de­len, een index en dat is lang gele­den twee edel­met­al­en. Het goud en het zil­ver. Er zit­ten weer inter­es­sante plaat­jes bij, dus lat­en we maar van start gaan.


U bent het van mij gewend, dames gaan voor van­daar dat ik begin met

ABN AmRo op ver­zoek van lez­eres lda:

Ik begin te schri­jven met hoe mooi ik de rode sti­j­gende trendli­jn vind. In eerste instantie werd de lijn door de koers als ste­un­li­jn gezien en na het neer­waarts door­breken bleef de lijn dienst doen, maar toen als weerstand.

Over de top van feb­ru­ari heb ik de blauwe dal­ende trendli­jn getek­end. We zien dat die lijn in april en mei drie keer werd opge­zocht en dat daar verkop­ers in de markt kwa­men. De koers liep terug naar de gri­jze hor­i­zon­tale ste­un­li­jn.
Wat zien we nu met de sti­jging van de laat­ste vier beurs­da­gen? Dat de ste­un zijn werk deed en de koers opliep en ja, dat de koers van­daag boven de blauwe dal­ende trendli­jn is ges­loten. Dit zou zomaar door kun­nen zetten en een mogelijke eerste tar­get is de hoog­ste koers van april.

Bli­jven zit­ten bij een long­posi­tie en alleen even kijken naar uw stop.

Goud op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky:

Wat zien we bij het goud? We zien dat na de top in maart de waarde zak­te naar ongeveer 1.920. Op dat niveau was lan­gere tijd een grote kop­er actief en daar­na liep de koers zelfs op. Dat laat­ste duurde echter niet lang en zo werd er een lagere top neergezet, een dal­end trend­kanaal gevor­md en de rode sti­j­gende trendli­jn neer­waarts door­bro­ken. Dan werd recent ook de groene hor­i­zon­tale ste­un getest, succesvol.

Maar wat nu? Wel, ik moet helaas wijzen op het dal­ende trend­kanaal en dat de koers zich daar nog steeds bin­nen bevin­dt. The Trend is Your Friend en dus moeten we reken­ing houden met lagere koersen. Mocht de groene ste­un sneu­ve­len dan weten we dat hele­maal zeker.

AEX:

De grafiek van de Ned­er­landse index bli­jft een hele mooie en inter­es­sante tot nu toe. Zie hoe boven het rode dal­ende trend­kanaal ver­vol­gens het groene dal­ende trend­kanaal werd gevor­md. Dit kom je niet al te vaak tegen in de plaat­jeskijke­laar­ij. We moeten ervan genieten.

Vanaf het low vier beurs­da­gen terug in de koers fors her­steld. En dan de vraag waar de index met het high van de dag de kop stootte? Jawel, op de boven­z­i­jde van het dal­ende trend­kanaal. Ik heb daar het vierde rode pijlt­je getek­end. Hoe mooi de sti­jging er ook uitzi­et, ik moet nu reken­ing houden met het einde van het herstel.

Lees het voor­gaande goed, ik neem geen posi­tie naar bene­den in, ik houd reken­ing met het einde van de sti­jging. Stel dat ik long zou zit­ten, dan zou ik een korte stop neer­leggen. Gaat de koers dan toch naar boven (uit­braak?), dan doe ik mee en anders word ik uitgestopt.

AMG op ver­zoek van lez­eres lda:

Sinds de drie top­jes in maart en april grossierde AMG in verkoopsig­nalen. Op basis van tech­nis­che analyse dan hè? Hoe het met de kwan­ti­tatieve, strate­gis­che en fun­da­mentele analyse zit zou ik niet weten en inter­esseert me eerlijk gezegd ook weinig. Het aan­deel leverde zo’n 13 tot 14 euro in. 

Dan nu aan­dacht voor het rode blok­je. Bin­nen dat blok­je zocht AMG relatief kort ste­un en als een duvelt­je uit een doos­je is de koers er nu opwaarts uit­ge­spron­gen. Er werd zelfs een kleine gap neergezet. Dat ziet er goed uit.

Een reac­tie naar bene­den kan net zo gemakke­lijk wor­den neergezet als een verdere rit naar boven. Al dan niet met die reac­tie denk ik dat het per sal­do naar boven kan. Sta er niet raar van op te kijken als de koers de komende peri­ode de oran­je weer­stand gaat kussen.

Zil­ver op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky:

De grafiek van het zil­ver is ook een bij­zon­dere. Redelijk uit het niets werd er na de top in april een fel dal­end trend­kanaal ingezet. Had u de dal­ing (hele­maal) mee moeten mak­en als u tech­nisch naar de markt kijkt? Née, er werd wel degelijk een verkoopsig­naal gegeven, weliswaar niet op de top, maar het werd wel gegeven.

En nu, wat nu? Rechts op de grafiek is de koers opwaarts uit­ge­bro­ken, opwaarts uit het dal­ende trend­kanaal. Dat zou naar boven kun­nen wijzen. Echter, ik wil eerst meer zien, want de koers staat wel nog steeds onder de rode (onder­bro­ken) lijn. Die doet dienst als weer­stand. Boven die rode weer­stand kan de koers best oplopen tot fors oplopen. Zover is het echter (nog?) niet.

Lat­en we weer afspreken voor donderdag. 

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Markets. 

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.