...

TA AEX, Aegon, WKL, IMCD en Nokia

6 juni 2021, 17:00 | Marcel Bronner | leestijd: 6 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

Goedemid­dag beste lez­ers. Op deze zondag­mid­dag kijk ik samen met u naar een zestal grafieken waaron­der de AEX, Aegon, Nokia, Wolters Kluw­er en ook nog een ver­zoek. Eigen­lijk zijn het twee ver­zoeken van­daag, want Nokia is ook op verzoek.


Na bij­na zes maan­den de col­umn vanu­it Brazil­ië te hebben ver­zorgd komt deze col­umn voor het eerst weer uit Ned­er­land. Helaas heb ik mee moeten doen met het cir­cus en een test moeten onder­gaan om te kun­nen reizen. Nu zit ik ver­plicht in quar­an­taine omdat ik de Brazil­i­aanse vari­ant wel eens zou kun­nen hebben. Staat u mij toe er het mijne van te denken.

Ik begin direct met de twee ver­zoeken, deze zijn van lez­eres Hele­na.

Deze is niet makke­lijk. Nu is een grafiek eigen­lijk nooit sim­pel, maar deze vind ik wel heel erg moeil­ijk. Ik ga een poging wagen. Ik zie de groene sti­j­gende trendli­jn. Het begin van die lijn ligt in okto­ber. De koers beweegt er boven. Dat lijkt sim­pel, maar de koers heeft er flink afscheid van genomen.

Dan zie ik ook twee (enorme!) gaps. De eerste bij de rode pijl en de tweede bij de groene. Hier begin ik de weg al aardig kwi­jt te rak­en, want het zijn me nogal een gaps. Vooral die laat­ste, wat moet je daar mee? Wat een enorme sprong!

De uit­braak door de groene hor­i­zon­tale lijn vind ik dan wel weer nor­maal. Dit is een beves­tig­ing, een uit­braak en vertelt dat het hoger kan. Dan was er afgelopen don­derdag weer een gap, die vri­jdag bij­na, dus niet hele­maal, werd gesloten.

Ja, en wat nu? Ik heb geen idee. Gelukkig is er alti­jd wel een oploss­ing. Nokia lijkt hoger te willen. Heeft u Nokia in de porte­feuille, bli­jf nu dan gewoon zit­ten en besteed elke dag aan­dacht aan uw stop.

Het tweede ver­zoek is X‑Fab. Ik moet u direct beken­nen dat ik er nog niet eerder van heb geho­ord. Kan iemand bij de reac­ties vertellen wat dit bedri­jf doet?

De grafiek heeft in ieder geval poten­tie. Links op de grafiek ziet u een zijwaartse beweg­ing en de koers brak daar op een gegeven moment opwaarts uit. Nu is de groene sti­j­gende trendli­jn belan­grijk. Daar­boven wor­den hogere bodems en hogere top­pen neergezet. 

Waarom heeft deze grafiek nu poten­tie? Wel, als de rode lijn opwaarts wordt uitgenomen, dan zou dat een prachtig aankoopsig­naal zijn! Van de rit naar de rode lijn kunt u ook al prof­iteren. Dat laat­ste geldt alleen voor bezit­ters van het aan­deel. De risk-reward om nu te kopen voor een rit naar de rode lijn is niet gunstig.

De AEX:

Onze index is op de rode balk ges­loten. Onze index houdt de span­ning er dus aardig in! Gaat de AEX opwaarts door de rode weer­stand of gaat deze het niet red­den en staan we aan de vooravond van een dal­ing? Ik durf op moment van schri­jven nog geen geld te zetten op een uit­braak, dus ik kijk de kat even uit de boom. In doubt stay out is meestal ver­standig. Van de week laat ik de grafiek wel weer voor­bij komen.

Ik ga met u naar IMCD.

Deze kent u wel, met de vier hor­i­zon­tale trad­in­granges. Iedere keer schoot de koers er na ver­loop van tijd uit en wel aan de boven­z­i­jde. Dat was ook de laat­ste keer het geval, zie de blauwe trad­in­grange en wat er bij het rode vlagget­je gebeurde.

Na de uit­braak steeg de koers voort­varend en is daar­na iets gecor­rigeerd. Dat is volkomen nor­maal, we zien dat heel vaak. Hele­maal rechts op de grafiek heb ik een klein groen balk­je getek­end. Het lijkt er op dat de koers een bodem vormt en weer aan de weg omhoog wil begin­nen. Dat zou een rit naar de recente top beteke­nen en wellicht een door­braak van dat niveau. Daarmee zou er weer een mooi aankoopsig­naal komen.

De boven­staande grafiek is die van Aegon. Na een mooie serie hogere bodems en hogere top­pen is de finan­cial door de oran­je sti­j­gende trendli­jn geza­kt. De koers beweegt nu al een tijd­je tussen de paarse lijn (ste­un) en de rode lijn (weer­stand). U zou de top van maart als begin­punt kun­nen nemen om een licht dal­end trend­kanaalt­je te tekenen.

Heeft u Aegon niet in bez­it dan zie ik geen reden om te kopen. Heeft u de finan­cial wel, dan is er geen reden te verkopen. Bli­jf maar gewoon zit­ten en kijk wel naar waar u uw stop wilt hebben.

Ik sluit af met de grafiek van Wolters Kluw­er. Gaat de koers door de blauwe sti­j­gende trendli­jn zakken of wellicht opwaarts de rode weer­stand uit­ne­men? Dat zal span­nend wor­den, sterk­er, ik vind het nu al span­nend. Op moment van schri­jven acht ik de kans op een opwaartse uit­braak grot­er dan een val door de sti­j­gende trendlijn. 

Bent u de bezit­ter van dit aan­deel dan is een dagelijkse blik naar uw stop vol­doende. Heeft u het aan­deel niet, wacht dan op die eventuele opwaartse uit­braak. Dat is een koopsig­naal. U kunt nu alvast bepalen met hoeveel aan­de­len u er in gaat en waar u uw stop loss gaat leggen!

Heeft u ook een ver­zoek tot een tech­nis­che analyse, laat het me dan gerust weten.

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

5 comments

7 juni 2021, 22:07

Welkom terug. Ik ben het wel eens met de quarantaine want we willen al die vervelende mutaties toch een beetje buiten de deur houden.
Kunt u eens naar PostNL en SBM kijken?

(0)
7 juni 2021, 08:00

X-Fab is een Belgisch bedrijf gespecialiseerd in de fabricage van analoge en mixed-signal halfgeleiders, voornamelijk voor toepassingen in de autosector, consumentenelektronica, de industrie en de medische sector. De firma telt ongeveer 3.800 werknemers wereldwijd en heeft productiesites in Duitsland, Frankrijk, de VS en Maleisië. X-Fab werd in 1992 opgericht door Roland Duchatelet, Rudi De Winter en Françoise Chombar, en is een zusterbedrijf van Melexis. Die laatste is meteen ook de belangrijkste afnemer en is goed voor ongeveer 40% van de omzet.

(1)
7 juni 2021, 02:40

Welkom terug! Die quarantaine is wel noodzakelijk en die zal gauw gedaan zijn.
Ik hoop dat je nog lang grafieken bespreekt voor ons. Je doet het voortreffelijk!

(0)
7 juni 2021, 01:43

X-fab is besproken in de krant De Standaard, met potentie voor de vernieuwingen. Die krant is weg bij het oud papier. Ik ben niet zeker, ik denk dat het voor de batterijen is.

Goed gedaan, Marcel.

(0)
6 juni 2021, 22:53

kunnen we ook weer eens een update doen van rds?

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.