...

TA AEX, Bel-20, DSM, Goud, Relx en Dow Jones

7 maart 2023, 18:21 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

Daar ben ik weer, met zes charts. Drie op ver­zoek, drie uit eigen kok­er. Drie indices en twee aan­de­len en een edel­metaal. We gaan snel naar de grafieken!


Bel-20 op ver­zoek van lez­eres lda:

We hebben geen sec­ond opin­ion nodig om vast te stellen dat de index van onze zeer gewaardeerde Zuider­bu­ren uit het sti­j­gende trend­kanaal is gevallen. Is dat reden om s nachts niet te slapen? Née, dat denk ik niet. De Bel-20 is van opwaarts naar zijwaarts gedraaid, (nog) niets aan de hand.

Bericht van Guy Boscart:

Nu kunt u mee­doen tot 1 APRIL voor slechts €35. Schri­jf u meteen in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop en dan staat u snel op de lijst met leden …

We dienen wel iets in de gat­en te houden. Bin­nenko­rt gaat óf de rode trendli­jn sneu­ve­len óf de blauwe hor­i­zon­tale ste­un. Iemand die long zit kan nog eens extra aan­dacht best­e­den aan zijn/​haar stop. Houd voor een clou overi­gens de RSI in de gaten!

Relx:

Num­mer veer­tien in de reeks van de 25 nieuwe” AEX fond­sen is Relx. De koers van Relx heeft de kop gestoten tegen de rode hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn, maar ik verwacht dat dat slechts een tijdelijk opon­thoud is. 

Ik denk dat het even teveel van het goede was: én uit het sti­j­gende trend­kanaal breken, dat al steil ver­liep, én opwaarts door de rode lijn. Verkop­ers namen hun winst en nu is er een vlagget­je ontstaan. Het meest waarschi­jn­lijke sce­nario, op moment van schri­jven, is een opwaartse uit­braak uit het vlagget­je en een aan­val op en door­braak van de rode lijn. Bli­jf long zit­ten en kijk waar uw stop bli­jft of komt.

Goud op ver­zoek van lez­ers Dowjones en Mis­ter bluesky:

Twee vliegen in één klap, dat gebeurt de laat­ste tijd wel vak­er. Twee lez­ers, één ver­zoek. Zo maak ik in ieder geval twee lez­ers blij. Althans, dat hoop ik dan maar.

Goud kwam de laat­ste columns wel vak­er voor­bij, dus de waarschuwing dat goud wel eens terug kon lopen naar het niveau waar de blauwe pijl naar wijst komt niet geheel uit de lucht vallen. Dit is een intra­day chart, maar mocht de koers nu uit het (kleine) rode blok­je vallen dan wordt de onderz­i­jde van het blauwe blok­je de tar­get. Laat dat nu het­zelfde niveau als de pijl zijn.…

DSM:

Daar hebben we num­mer vijf­tien in de reeks van de 25 AEX aan­de­len: DSM. Het lijkt me duidelijk, DSM ver­loopt zijwaarts. We had­den al het blauwe blok waar de koers vrolijk bin­nen bli­jft. Daar komt nu het groene blok­je bij waarbin­nen kop­ers en verkop­ers elka­ars groot­ste vrien­den zijn. Dat is leuk, dat is mooi, maar laat u niet in slaap sussen. Vroeg of laat breekt DSM hieruit. Welke kant? Geen idee. Maar als DSM het gros van de aan­de­len nog moet vol­gen, dan aan de bovenkant. Op dit moment is dat niets meer dan wish­ful thinking.

Dow Jones op ver­zoek van lez­er Dowjones:

Ligt deze Amerikaanse index er slecht bij? Née, dat valt wel mee.

Ligt de Dow er dan goed bij? Née, dat nou ook weer niet.

Het gaat al maan­den per sal­do licht neer­waarts, zie het dal­ende trend­kanaal. Ik wil de index dus niet in mijn porte­feuille. Zit de DJI bij iemand juist wel in de porte­feuille, dan is er geen reden tot slapeloze nacht­en. Hoog­stens bent u niet blij als deze intra­day koers ook de slotko­ers wordt.

Aankopen? Op basis van deze chart zek­er niet!

Bli­jven zit­ten? Dat zou kun­nen, maar leg dan bij voor­beeld een stop onder de recente bodem of onder de ste­un van het dal­ende trendkanaaltje.

AEX:

Onze index kreeg van­daag even een link­er­hoek voor de kiezen. Maandag luk­te het al niet opwaarts door de (niet zo geweldig belan­grijke) blauwe weer­stand­sli­jn te komen, zelfs niet intra­day. De slotko­ers lag er ver­vol­gens duidelijk onder.

Van­daag, dins­dag, kwam die link­er­hoek. Een open­ing met een neer­waartse gap t.o.v. maandag die intra­day nog wel werd ges­loten. Toen vie­len de Bears over elka­ar heen en zodoende kwam het slot duidelijk lager te liggen.

Ik zou niet long gaan, laat dit maar even uitrazen. Zit u (nog) long, dan is het een kwest­ie van hoe kort u op de bal speelt. Kort op de bal, dan bent u er al uit. Iets verder weg, dan kunt u avon­turi­eren dat de koers zich op het grotere” plaat­je bin­nen het sti­j­gende trend­kanaal beweegt. Kijk nog eens goed waar u stop dan wel komt.

Als mijn admin­is­tratie klopt dat staan er nog ver­zoeken open van lez­ers lda, Mis­ter bluesky en Dowjones. Die komen wellicht al in de col­umn van don­derdag aan bod. Laat dit u niet weer­houden nieuwe ver­zoeken in te dienen. Tot donderdag! 

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

7 maart 2023, 20:00

Waarom gebruikt u niet de Moving Average? ik vind dat een goede richtingaanwijzer die zowel voor indices als aandelen, grondstoffen, wisselkoersen... werkt

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.