...

TA - AEX en oversold / overbought signalen

17 januari 2022, 08:22 | Mister Jordan | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (2)


AEX


De AEX maakt rare spron­gen omhoog én omhoog. Na de hertest van de 756 pun­ten wist de koers zich weer terug te vecht­en in het opgaande trend­kanaal, dit was van korte duur. Afgelopen han­del­sweek viel de koers weer uit deze trend mid­dels een neer­waartse gap. 

Het is nog te vroeg voor een con­clusie maar de index lijkt het opgaande trend­kanaal niet te kun­nen bijbe­nen. Het lijkt erop dat de opgaande trend langza­am plaats maakt voor een con­sol­i­datie fase oftewel een zijwaartse beweg­ing. Houdt vooral de ste­un op 756 pun­ten in de gat­en. Een door­braak van deze ste­un kan een verkoop­golf opgang brengen. 

DSM


Het triple top’ patroon van DSM heeft zich voltooid. Na de 3de top werd de neck line’ opge­zocht en gebro­ken. Vanaf de top betek­end dit ‑12% en hier­mee is ook het koers­doel bereikt. Om een grof koers­doel te bereke­nen kan de vol­gende regel gebruikt wor­den. De afs­tand tussen de top en de neck line maal twee.

De RSI bevind zich nu ver in de over­sold’ zone, een korte oplev­ing lijkt zich daarom op korte ter­mi­jn voor te doen. Nieuwe instap­kansen zie ik nu nog niet. Daar­voor zou ik graag eerst willen zien of de ste­un­li­jn op 171 EUR overeind bli­jft. Voor nu sta ik dus even aan de zijlijn. 

ING


ING presteert de afgelopen han­del­sweken erg goed. Vanaf eind decem­ber zien we al een plus van 17%. Dit geldt voor meerdere aan­de­len uit deze sec­tor, kijk ook naar ABN Amro, Aegon, NN etc. Dit heeft natu­urlijk ook deels te mak­en met de ontwik­kelin­gen ron­dom de rentestanden. 

De RSI noteert op dit moment flink in de over­bought’ zone. Een kleine stap terug ligt daarom bin­nen de verwachtin­gen. Dit neemt niet weg dat de weer­stand op 13,50 EUR op het punt staat om gebro­ken te wor­den. Dit gaat gepaard met een gold­en cross’ ter hoogte van de groene pijl. Dit zou zomaar een startsig­naal kun­nen zijn voor een mooie spurt. Houdt dus vooral de aankomende han­del­sweken de weer­stand in de gaten. 

Shell


We sluiten van­daag af met een korte blik op Shell. Vanaf eind decem­ber is dit aan­deel een mooie 20% oplopen. Afgelopen han­del­sweek werd zelfs de weer­stand op 21 EUR gebro­ken. Ik denk dat we deze week serieus reken­ing moeten houden met een hertest van dit niveau maar dan als een ste­un­li­jn. De RSI is namelijk flink opgelopen en ook hier zien we een over­bought’ sig­naal. Indi­en dit niveau stand­houdt, ligt er nog meer in het ver­schi­et. Bij een eventuele neer­waartse breuk zou ik de posi­ties wel herzien en zelfs over­we­gen om winst te nemen. 

Dis­claimer

De infor­matie is niet bedoeld als beleg­gingsad­vies of als aan­bevel­ing tot het doen van bepaalde beleg­gin­gen of aankopen. Indi­en u gebruik maakt van de ver­strek­te infor­matie doet u dat voor eigen reken­ing en risico.

Mis­ter Jor­dan heeft een een posi­tie in Shell.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.