...

TA - AEX, NN en Shell

19 juni 2022, 14:07 | Mister Jordan | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)


AEX

De AEX heeft vanaf novem­ber ruim 23% ingeleverd. Hier­door is er offi­cieel sprake van een bear mar­ket’. Tussen novem­ber 2020 en novem­ber 2021 steeg de index vri­jwel diag­o­naal. Hier­door zijn er weinig ste­un­li­j­nen te beken­nen. Op dit moment staat de ste­un­li­jn op 630 pun­ten onder druk. De RSI bevin­dt zich diep in de over­sold’ zone. Dit zou kun­nen beteke­nen dat we op de korte ter­mi­jn een (kleine) oplev­ing kun­nen gaan zien. 

NN


NN heeft sinds de Coro­na crash een mooie streek van ruim 170% lat­en zien. De afgelopen maan­den begint het aan­deel toch langza­am maar zek­er weg te gli­j­den. De schade bli­jft enigszins beperkt. De koers beweegt langza­am richt­ing de ste­un­li­jn op 43 EUR. Ik zou graag eerst willen zien dat de neer­gaande trendli­jn opwaarts wordt gebro­ken voor­dat er een posi­tie ingenomen wordt. 

Shell


Na het aan­tikken van de 28,50 EUR ver­sch­enen er donkere wolken boven de chart van Shell. De koers draaide en dre­unde neer­waarts door het 20- en 50-daags gemid­delde. Het lijkt een kwest­ie van tijd dat het 20-daags gemid­delde onder het 50-daags gemid­delde duikt (zie paarse ellips). Al met al negatieve sig­nalen. Het aan­deel is op dit moment sterk over­sold’. Aankomende week kan er een (kleine) oplev­ing optre­den. De eerstvol­gende ste­un ligt op de 22,50 EUR

Dis­claimer

De infor­matie is niet bedoeld als beleg­gingsad­vies of als aan­bevel­ing tot het doen van bepaalde beleg­gin­gen of aankopen. Indi­en u gebruik maakt van de ver­strek­te infor­matie doet u dat voor eigen reken­ing en risico.

Mis­ter Jor­dan heeft geen posi­tie in de bovenge­noemde aandelen.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.