...

TA AEX, Philips, Randstad, Galapagos, Relx en meer

15 juli 2021, 08:18 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Voor het eerst sinds een tijd geen ver­zoeken van lez­ers, dus zal ik zelf mijn grafieken moeten kiezen. Als ik nu maar de goede kies! 

Ik heb besloten om dicht­bij huis te bli­jven, omdat het regent. Dus Ned­er­landse aan­de­len en de AEX. Natu­urlijk besef ik dat ook zij hun ten­takels wereld­wi­jd hebben, dus zo wordt het toch nog een beet­je internationaal.


Als eerste grafiek pak ik die van Nationale Ned­er­lan­den erbij.

Het groot­ste gedeelte van de grafiek laat hogere bodems en hogere top­pen zien, ik heb zelfs nog een (niet zo mooi) sti­j­gend trend­kanaal getek­end. Een mooie uptrend dus. Rechts op de grafiek echter zien we lagere top­pen en lagere bodems, zie het­geen er onder de oran­je dal­ende trendli­jn gebeurde.

Tot nu toe word ik er niet zo bang van en denk ik dat het niet meer dan een cor­rec­tie is. Soms moet er na een mooie sti­jging even stoom wor­den afge­blazen, nemen verkop­ers even het heft in han­den en moeten kop­ers zich her­groeperen. Ik ver­moed dat dat het geval is bij NN.

Rechts op de grafiek u dat de koers het laat­ste top­je opwaarts heeft uitgenomen. Wel stokt het tot nu toe bij het rode stip­pel­li­jn­t­je. Mocht de koers daar doorheen breken, dan neemt de kans toe dat de recente dal­ing slechts een onder­brek­ing in de sti­jging was.

Wie zit er na mijn tech­nis­che analy­ses nog in Gala­pa­gos? Zijn er nog dare dev­ils en thrillseek­ers en mon­ey burn­ers? Kijk bijvoor­beeld eens terug naar mijn col­umn van 18 maart dit jaar. We gaan weer eens even naar de (dag)grafiek kijken. Overi­gens, alle grafieken van van­daag zijn tot en met het slot van gis­teren, dus zon­der de can­dle van vandaag.

Gala­pa­gos bevin­dt zich bin­nen een dal­end trend­kanaal en op moment van schri­jven hele­maal onderin. De lagere top­pen en lagere bodems, zow­el op korte als iets lan­gere ter­mi­jn, zijn niet bemoedi­gend. De koers­be­weg­ing van de laat­ste zeven beurs­da­gen is ook absolu­ut niet bemoedi­gend. Als ik een bro­ker zou kun­nen vin­den waar ik short kan gaan, dan zou ik deze grafiek scherp in de gat­en houden. Waarschi­jn­lijk komt er weer een mooie trade aan die de lan­gere ter­mi­jn dal­ende trend gaat beves­ti­gen. Het sein staat op rood en bij een neer­waartse door­braak van de bodem van vorige week kleurt het sein nog roder. 

Voor de eeuwige opti­mist die opmerkt dat de koers onderin het dal­ende trend­kanaal beweegt en dat het dus hoger zou moeten… ik hoop het voor u. Op moment van schri­jven bli­jf ik ver, héél ver van dit aandeel. 

Boven­staande grafiek is van Rand­stad. Dat ziet er goed uit, hogere bodems, hogere top­pen, een heer­lijke uptrend. Zit u in Rand­stad, dan kunt u lekker bli­jven zit­ten. Daarmee bedoel ik niet dat u zich in slaap kan lat­en sussen door de koer­son­twik­kel­ing. Bli­jf alti­jd op uw qui vive en houd alles scherp in de gaten. 

Voor nu gaat het goed met Rand­stad, het enige is dat de koers een beet­je stoeit met de groene sti­j­gende trendli­jn. De koers is er nog niet uit of ze er boven wil bli­jven of er doorheen wil zakken. Een opwaartse uit­name van de rode weer­stand­sli­jn zou welkom zijn. U kunt vol­staan met het niveau van uw stop te bepalen.

Hier­boven zien we Relx, net als Rand­stad een aan­deel dat de AEX wel mee­helpt te sti­j­gen. Wat een mooi aan­deel om in de porte­feuille te hebben gehad. En het feestje lijkt nog niet over, Relx lijkt op weg naar het vol­gende punt van weer­stand op euro 25,25. Of dat in één rechte streep naar boven zal zijn wens ik te betwi­jfe­len. Ik zie de koers eerst dubbelt­jes tot een euro cor­rigeren voor­dat het weer naar boven gaat, maar ik laat me graag ver­rassen. Natu­urlijk heeft u het niveau van uw stop al bepaald.

Ik ga niet al te veel woor­den vuil mak­en aan de AEX. Onze nationale beurs­graad­me­ter doet het goed, way to go zoals ik afgelopen dins­dag al schreef. Zie de kracht bij de blauwe pijl. Dit kan hoger!

Vraag me niet waar de kracht van­daan komt, wend u zich daar­voor tot strate­gisch en fun­da­menteel anal­is­ten, ik ben slechts een sim­pele tech­nisch analist!

Philips zit wel in de AEX maar heeft, getu­ige het plaat­je, niet bepaald bijge­dra­gen een de recente all-time-highs van onze index. Het ging niet hoger met de koers van Flip­pen, zelfs niet zijwaarts, maar neer­waarts. Fors neerwaarts!

De grafiek van Philips gaf verkoop- op verkoopsig­naal (zie eerdere columns) en staat op het punt het vol­gende verkoopsig­naal te geven. Rechts op de grafiek ziet u bin­nen het rechthoek­je een bodem­p­je. Mocht de koers daar neer­waarts door zakken, dan is de vol­gende verzwakking een feit. Net als bij Gala­pa­gos, als we echte bro­kers zouden hebben hier in Ned­er­land, waar je gewoon short kan gaan, dan zou ik op het pun­t­je van mijn stoel zit­ten voor de vol­gende trade. 

Mocht ik met die laat­ste opmerk­ing een bro­ker te kort doen, laat u het me dan onder bij de reac­ties even weten! De kans is dan groot dat ik daar een account open. Ik ben benieuwd!

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

4 comments

15 juli 2021, 14:45

Top.
Ik wil ook flowtraders weer eens zien, en goud.

(0)
15 juli 2021, 13:19

ben wel benieuwd naar apple, flowtraders, crowdstrike en enphase. dank

(0)
15 juli 2021, 10:15

Oh ja. Misschien bij gelegenheid onze Royal Dutch. Hoge olieprijzen maar ze doen precies niet mee.

(0)
15 juli 2021, 10:11

Ik was in slaap gesukkeld... Graag een vervolg op goud, alibaba en prosus omdat deze grafieken wel wat veranderd zijn en wellicht technisch ook. Als extraatje als het nog mogelijk is gatos silver. Bedankt op voorhand Marcel.

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.