...

TA van mijn stoel gevallen

18 maart 2021, 00:00 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

Ter­wi­jl ik aan de col­umn van don­derdag begin ligt u óf al te slapen óf het laat­ste nieuws inza­ke de verkiezin­gen te volgen. 

En ja, ik ben van mijn stoel gevallen Look! Niet gedacht dat zoveel mensen zouden raden welke grafiek ik liet zien. Voor diege­nen doe nu geen idee hebben waar ik het over heb: kijk even naar de col­umn van dins­dag.


Ik ga met u langs een aan­tal week­grafieken lopen, te begin­nen met Konin­klijke Olie.

Ter­wi­jl veel aan­de­len allang zijn aan­be­land op het niveau van voor de vri­je val veroorza­akt door het virus is RD als een kind­je dat leert lopen. Met vallen en opstaan proberen te herstellen.

Het aan­deel ligt er niet slecht bij getu­ige de hogere bodems en hogere top­pen sinds oktober/​novem­ber 2020. Maar aan de andere kant is Olies niet veel verder dan de stand van eind maart/​begin april 2020

Recent heeft de koers de oran­je weer­stand op euro 18,50 aangetikt en het luk­te niet daar opwaarts doorheen te breken. De koers onder­vond te veel weer­stand. Wellicht na het stap­je terug dat RD nu aan het doen is dat het wel lukt door de weer­stand te breken. In dat geval zou de koers kun­nen oplopen naar euro 20,60.

De vol­gende week­grafiek is die van ING. Deze finan­cial heeft het na de dip beter gedaan dan Olies, ING is verder in het herstelproces.

U ziet vanaf het dieptepunt de hogere bodems en hogere top­pen. De meest recente run, nu al meer dan een maand aan de gang, bracht de koers boven een weer­stand. De hor­i­zon­tale oran­je weer­stand om pre­cies te zijn. Die oran­je lijn, die inmid­dels dienst doet als ste­un, ligt op euro 9,76. Met een ver­g­root­glas erbij, of u heeft goede ogen, kunt u zien dat er waarschi­jn­lijk ook al een throw back na de uit­braak heeft plaats­gevon­den. In the­o­rie betekent het dat de koers nu kan oplopen naar euro 10,90. We gaan de komende weken meemak­en of dat ook prak­tijk wordt.

De derde week­grafiek is die van Arcelor Mit­tal. Arcelor heeft het beduidend beter gedaan dan Olies. Het heeft zich al opgew­erkt naar een niveau boven de top van de top voor Coro­na, voor­waar geen slechte prestatie!

De top voor het virus lag op euro 16,85 en de top daar­voor op euro 21,20. Na de door­braak van die 21,20 hebben we nog geen throw back naar dat niveau gezien. Zou Arcelor Mit­tal plan­nen hebben in een keer door te stoten naar de vol­gende weer­stand op euro 24,80? Dat zou uiterst sterk zijn. Mocht het toch nog tot een throw back komen, dan kri­j­gen spi­j­top­tan­ten alsnog een kans in te stappen.

En dan…

De geheimzin­nige grafiek van dinsdag!

De vol­gende lez­ers raad­den het goed: Reteip, Hele­na, Petra en Look. Ik ben dus van mijn stoel gevallen. Niet hard, maakt u zich geen zor­gen. Ik vind het echt heel knap!!!

Hier­boven ziet u de dag­grafiek van Gala­pa­gos. Ik had dins­dag de koers­be­weg­ing ges­e­lecteerd die nu bin­nen het kadert­je te zien is. Lez­er Look plaat­ste de opmerk­ing dat het een saaie grafiek is. Ik ben het daarmee eens én niet mee eens.

Eens: het ges­e­lecteerde gedeelte is behoor­lijk saai. Gala­pa­gos sust u in slaap.

Oneens: zie wat er voor het saaie gedeelte gebeurde. 

Ik zou daaraan willen toevoe­gen: zie wat er bin­nen niet al te lange peri­ode gaat gebeuren! Ik verwacht een grote beweg­ing en als ik me op de week­grafiek mag baseren is die waarschi­jn­lijk naar bene­den. Lat­en we die er direct maar even bij pakken.

Hele­maal rechts op de grafiek ziet u het saaie gedeelte, de zijwaartse beweg­ing. De week­grafiek heb ik al vak­er voor­bij lat­en komen in mijn stuk­jes. Ik ben niet bepaald posi­tief op Gala­pa­gos en dat komt door de enorme kop-schoud­er for­matie die ik denk te zien. Ik durf het koers­doel niet nog­maals op de schri­jven en ver­wi­js ik u naar eerdere columns. Dit laat­ste is zow­el grap­pig als zeer ern­stig bedoeld. Cen­su­ur lijkt het nieuwe nor­maal te wor­den en natu­urlijk heb ik het nu niet over koersdoelen.

Over links of over rechts, past u tot nad­er order alstublieft op met dit aandeel. 

Ik hoop dat de par­tij waarop u heeft gestemd gewon­nen heeft, ook al was het de ver­keerde haha en wens u een fijne donderdag!

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

2 comments

18 maart 2021, 16:53

graag China ? ik heb een China fonds dat steeg en nu daalt.

(0)
18 maart 2021, 08:41

Weekgrafiek.
Heel verstandig om die regelmatig te bekijken.

Die ook eens een maand.

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.