...

TA AEX, SBM, Solvay, Bel-20 en meer

24 april 2021, 00:42 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 7 / 12 | (0)

Ik ga met zes grafieken het week­end in, zes indices en aan­de­len. Ik heb een verdel­ing over Bel­gië en Ned­er­land gemaakt, met ver­zoeken en eigen ini­ti­atief. Er zit­ten weer mooie grafieken tussen, dus zullen we maar direct van start gaan?


Ik trap af met de Bel-20.

Een sti­j­gend trend­kanaal bin­nen een sti­j­gend trend­kanaal, waar ken­nen we dat van? Jawel, de AEX. Die komt lat­er in de col­umn nog voor­bij. Het is overi­gens de enige overeenkomst, want het plaat­je ziet er anders uit.

De Bel-20 bevin­dt zich bovenin het sti­j­gende trend­kanaal. Als u mij ver­vol­gens vraagt bin­nen welk van de twee trend­kanalen dan kan ik antwo­or­den: bei­den. Kijkt u maar, de koers bevin­dt zich zow­el bovenin het oran­je-achtige grotere trend­kanaal als het kleinere groenachtige.

Houd u reken­ing met een stap­je terug, zon­der u zor­gen te mak­en. Een stap­je terug betekent in eerste instantie dat de koers gewoon bin­nen het sti­j­gende trend­kanaal blijft.

De tweede grafiek van deze vroege zater­dagocht­end is een aan­deel uit de Bel-20: Solvay.

Ook hier woedt de eeuwige stri­jd tussen de bulls en de bears. De bulls houden de koers tot nu toe boven de hor­i­zon­tale groene (steun)lijn en de groene sti­j­gende trendli­jn. Aan de andere kant zijn de bears er ver­ant­wo­ordelijk voor dat Solvay de laat­ste tijd aan het inlev­eren is, zie de beweg­ing onder de rode dal­ende trendlijn.

Bin­nenko­rt gaan we zien welk kamp er dit keer wint. Zakt de koers nog iets verder, dan win­nen de bears dit keer. Als de rode lijn sneu­velt, dan is deze slag voor de bulls. Op moment van schri­jven verwacht ik dat de bulls deze slag win­nen. Houd u er echter reken­ing mee dat de koers door de ste­unen zakt en daar hebben ze de stop voor uitgevonden.

Net als de Bel-20 zien we twee sti­j­gende trend­kanalen bij de AEX. Voor de rest zijn er alleen maar ver­schillen. Zo zit de AEX absolu­ut niet bovenin het sti­j­gende trend­kanaal. De index is uit het blauwe trend­kanaal gevallen en schurkt nu tegen de onderkant van dat kanaal aan.

Verder beweegt de AEX juist onderin het grotere trend­kanaal. Kijk ook naar de rode lijn die weer­stand biedt net iets onder de 720 punten.

Op moment van schri­jven heb ik geen idee of het de komende beur­sweek gaat lukken opwaarts door de rode lijn te breken. Ik ben eerder wat voorzichtig.

Op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky ga ik naar twee aan­de­len kijken en de eerste is Air France-KLM.

De koers hangt aan een zij­den draad­je. Het ziet er niet best uit:

- de koers staat onder de oran­je hor­i­zon­tale lijn

- is door de rode sti­j­gende trendli­jn gezakt

- daalt verder en verder onder de blauwe dal­ende trendli­jn en

- verk­ende van­daag al even het ter­rein onder de groene hor­i­zon­tale steun.

Het is te hopen voor AF-KLM dat de komende beur­sweek begint met een zijwaartse beweg­ing, zodat in ieder geval de blauwe trendli­jn opwaarts wordt uitgenomen. Al met al is voorzichtigheid gebo­den bij dit aandeel.

Ook van lez­er Mis­ter bluesky komt het ver­zoek voor SBM Offshore.

Ook geen aan­deel dat er tech­nisch gezien op en top bijligt. Voor de neer­waartse door­braak van de rode sti­j­gende trendli­jn wer­den er al twee lagere top­pen neergezet. Daar­na, dus na de neer­waartse door­braak, vol­gde een lagere bodem, een lagere top en nog een lagere bodem.

SBM Off­shore bevin­dt zich nu hele­maal onderin het dal­ende trend­kanaal en dan kun­nen er twee beweg­in­gen volgen:

- óf de koers veert op, bin­nen het dal­ende trendkanaal

- of de koers zakt zelfs uit het dal­ende trendkanaal.

Ik zou de koers de komende beur­sweek van min­u­ut tot min­u­ut moeten vol­gen om aan te kun­nen geven welke van de twee het gaat worden.

Als laat­ste grafiek van­daag kijk ik weer naar een aan­deel uit de Bel-20: Umi­core. Daarmee kom ik een beet­je tege­moet aan het ver­zoek van lez­eres Hele­na.

Dit aan­deel ligt er span­nend bij. Dat komt vooral door de beweg­ing van afgelopen don­derdag. Vri­jdag werd daar een ver­volg aan gegeven.

Don­derdag schoot de koers omhoog, met een gap en uitein­delijk sloot de koers boven de top­pen van de maan­den jan­u­ari, feb­ru­ari en maart (2021). Vri­jdag bleef de koers daar boven en met een ver­g­root­glas erbij kunt u zien dat de koers op de groene ste­un­li­jn sloot. Het was eerst een weer­stand en nu is het een ste­un. Ik ben zeer benieuwd of Umi­core dit niveau de komende week vasthoudt. Zakt de koers toch terug, dan is het in eerste instantie nog niet de groot­ste ramp, want de oran­je sti­j­gende trendli­jn doet dan dienst als vangnet.

Ik wens u een fijn weekend.

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

2 comments

26 april 2021, 08:22

KLM ! en alle vliegtuigmaatschappijen !!!
Vliegtuigpassagiers behoren tot de bevoorrechten van de maatschappij.
Ondanks miljoenen passagiers lijden ze verlies en krijgen belastinggeld van iedereen.
Bovendien zijn ze grote vervuilers.
Het klopt totaal niet.

(0)
24 april 2021, 08:46

KLM
Het afgelopen jaar failliet gegaan, net als alle andere vliegmaatschappijen. In het leven gehouden door onze belastingen. Vol met schulden of obligaties.
De beurs moet doordraaien, dus het staat nog genoteerd.

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.