...

TA Ahold, AEX, Arcelor, Heineken, IMCD en Aperam

11 augustus 2022, 08:13 | Marcel Bronner | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Ook van­daag ga ik u weer zes grafieken lat­en zien. De meeste komen uit de eigen kok­er, maar er zit­ten ook twee ver­zoeken bij. De col­umn is vroeg, zodat u daar­na van het mooie weer kunt genieten!


Gezien het tijd­stip zijn de meeste grafieken met het slot van woens­dag 10 augus­tus 2022.

IMCD:

IMCD zit in een sti­j­gend trend­kanaal. Bek­ijken we de laat­ste twee can­dles iets beter dan zien we dat de koers er dins­dag aan de onderz­i­jde uitviel en er gis­teren ook nog bene­den opende. Het her­s­tel en de terug­keer bin­nen het kanaal vol­gde lat­er op de dag. We hebben waarschi­jn­lijk een throw back naar de groene (steun)lijn te pakken.

Ik zou zeggen dat de kans groot is dat we van­daag door de oran­je trendli­jn breken en bin­nen het sti­j­gende trend­kanaal bli­jven. IMCD zou dan aan een verder her­s­tel werken.

Heineken:

Hoe zou ik met dat warme weer nu toch op Heineken zijn gekomen?

+++++ + + + + +
Bent u het niet eens met mijn keuzes van grafieken, kies er dan zelf een of meerdere. De kans is groot dat u uw keuze in een van mijn vol­gende columns terug ziet.
+++++ + + + + +

De rode pijlt­jes geven de steeds lagere top­pen aan. De vraag is nu of Heineken dat wil door­breken. Natu­urlijk staan er al enkele hogere top­pen als we reke­nen vanaf de bodem in juni, maar de echte door­braak zou zijn als de oran­je lijn opwaarts gaat sneu­ve­len. Als ik nu moet kiezen dan ga ik voor een fifty-fifty kans. 

Arcelor Mit­tal op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky:

Lez­er Mis­ter bluesky merkt terecht op dat de koers boven de 24 euro is geste­gen. U ziet dat Arcelor gis­teren bin­nen het trend­kanaal door de oran­je lijn is gebroken.

Kan het nu verder omhoog? Wat mij betre­ft wel, zek­er als de eerstvol­gende horde, de rode hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn, zou sneuvelen.

Ahold-Del­haize:

Als mijn grafieken­pro­gram­ma me niet in de mal­ing neemt dan kwam Ahold gis­teren met de cijfer­t­jes en dat beviel de markt wel. Wat heet, de koers explodeerde!
Met een gap keerde de koers bin­nen het trend­kanaal terug en sloot zelfs bij­na aan de boven­z­i­jde van het kanaal.

Heel sterk, maar wellicht dat dat win­st­ne­min­gen uit­lokt. Een stap­je terug zou niet erg zijn, mits Del­haize maar bin­nen het sti­j­gende trend­kanaal bli­jft. De rode lijn vormt de eerstvol­gende barrière.

Aper­am op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky::

Er zijn momenteel wel mooiere grafieken te vin­den. Wel, deze is zek­er ook mooi. Ik bedoel dan charts die er tech­nisch beter bijliggen!

De koers van Aper­am beweegt zich bovenin het rode dal­ende trend­kanaal en zou daar weer­stand moeten vin­den. Tegelijk­er­ti­jd fluctueert de koers ook bin­nen het sti­j­gende trend­kanaalt­je. Bli­jft de koers sim­pel­weg bin­nen het sti­j­gende trend­kanaalt­je dan komt het een dez­er dagen vanzelf tot een uit­braak uit het rode trendkanaal.

U kunt bli­jven zit­ten en dat alle­maal eens even aankijken. Ter­wi­jl u daar druk mee bent graag bepalen waar uw stop komt!

AEX:

De grafiek van de AEX is nog net gemaakt voor­dat de beurs opent, met de slotko­ers van gis­teren derhalve.

De door mij voor­spelde” throw back staat er. De eerste test (gis­teren) van de groene lijn is ges­laagd. Nu even kijken of onze index dat vol­houdt. Ik verwacht op moment van schri­jven dat dat het geval zal zijn. Ik kijk per sal­do omhoog.

Ik zie u graag terug in het weekend.

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

11 augustus 2022, 21:29

nog eens BEL CAC en DAX en AEX ? bedankt!

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.