...

TA Alphabet, Just Eat, AEX, Galapagos, Wolters en ASML

18 juni 2024, 12:41 | Marcel Bronner | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Een half-om dag­je van­daag. De helft van de grafieken is namelijk op ver­zoek en de andere drie charts heb ik zelf gekozen. Ik ga snel naar de bespreking.Gala­pa­gos op ver­zoek van Petra:

De col­umn van 30 mei behan­delde de week­grafiek. Die kunt u er des­gewenst nog even bijhalen. Lat­en we van­daag de dag­grafiek analyseren.

Bij de RSI zag ik een over­sold sit­u­atie en nu miss­chien een posi­tieve diver­gen­tie. Daar heeft u de twee kleine licht­pun­t­jes die ik op deze grafiek kan vin­den. Op basis van deze grafiek wil ik Gala­pa­gos per­soon­lijk niet hebben met een koers onder de rode trendlijn.

Ik zou hem op zijn best op mijn watch­list zetten om te kijken of ik een uit­braak van de rode lijn zou kun­nen traden. That’s all.

Alpha­bet:

Een in mijn ogen zeer fout bedri­jf dat ik liev­er niet zou behan­de­len, maar ik heb begrepen dat het een redelijk groot aan­deel is in de VS. Zo af en toe behan­del ik Alpha­bet dus.

De grafiek is geweldig: er zit een mooie sti­j­gende trend in en rechts op de grafiek heb ik de koers van de laat­ste maan­den in een sti­j­gend trend­kanaal gevat. OK, een min­pun­t­je zou de negatieve diver­gen­tie bij de RSI kun­nen zijn. Zolang de koers echter bin­nen het trend­kanaal bli­jft gaan we ons daar niet al te veel van aantrekken.

Bli­jf long zit­ten en kijk waar uw stop komt.

Just Eat Take­away op ver­zoek van Petra:

Net als bij Gala­pa­gos zou ik me met Just Eat Take­away niet al te hap­py voe­len als ik dit aan­deel in de porte­feuille zou hebben. De koers is uit het grote blauwe blok gevallen. Nu zien we onder het grotere blok ook een klein rood blok­je. Ook daar is de koers uit­gevallen. Daar moet ik wel aan toevoe­gen dat de koers er nu intra­day nipt bin­nen­staat. Ik bereid me er op voor dat Just Eat dit niet gaat red­den en ook uit het kleine blok­je kan vallen. Met (nog) lagere koersen als gevolg.

Bericht van Guy Boscart:

Voor wie graag een tijd­je één van onze sig­naal­dien­sten wil vol­gen kan nu gebruik mak­en van onze aan­bied­ing. U kunt dan een abon­nement proberen tot 1 SEP­TEM­BER 2024. Sys­teem Trad­ing voor €35, Guy Trad­ing voor €40, Polleke Trad­ing voor €45 en COM­BI-Trad­ing voor €75. Kijk nu een tijd­je met ons mee en beslis daar­na of een sig­naal­dienst bij u past … Let op, er komt iets groots aan op de korte ter­mi­jn … Schri­jf u nu in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​trade…

Wolters Kluw­er:

Over mooie grafieken gespro­ken, Wolters Kluw­er hoort zek­er in dat rijt­je thuis. Om de sti­j­gende trend te zien is geen studie tech­nis­che analyse nodig, het spat van het scherm af!

Boven de blauwe sti­j­gende trendli­jn gaat het hoger en hoger met Wokkels. Recent is de groene hor­i­zon­tale weer­stand opwaarts uitgenomen en nu is de bovenkant van het blok­je de tar­get: euro 156,60.

ASML op ver­zoek van Petra:

Op 29 mei kwam ASML voor het laatst in mijn col­umn voor­bij. Toen stond de koers bovenin het rechtse trend­kanaal. Sinds­di­en is de koers:

- defin­i­tief uit het rode dal­ende trend­kanaalt­je gebro­ken
- tevens uit het sti­j­gende trend­kanaalt­je gebro­ken en
- door de groene hor­i­zon­tale weer­stand gebroken.

Dat zijn alle­maal posi­tieve sig­nalen. Het wacht­en is nu wat de koers met het blok­je boven de groene (nu) ste­un­li­jn gaat doen. Gaat ASML even op adem komen om ver­vol­gens door te stoten naar boven? Ik sluit het niet uit…

AEX:

De Ned­er­landse beursin­dex ligt er ook nog pri­ma bij. Ja maar Mar­cel, de negatieve diver­gen­tie bij de RSI dan en de koers op de blauwe sti­j­gende trendli­jn? Jawel, dat zijn zek­er zak­en om in de gat­en te houden. Een sti­jging duurt niet eeuwig, dus het is zaak alert te blijven.

Een long­posi­tie is gerecht­vaardigd, maar ik zou heel goed kijken waar mijn stop komt!

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

3 comments

23 juni 2024, 09:08

USD/JPY

(0)
21 juni 2024, 07:51

kunnen we carrefour eens bestuderen?

(0)
19 juni 2024, 08:21

Graag advanced Micro devices , adyen en prosus. Bedankt.

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.