...

TA Alphabet, Shell, AEX, Ahold, Galapagos en BESI

29 september 2022, 09:36 | Marcel Bronner | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 8 / 12 | (0)

Ter­wi­jl het buiten koud­er en koud­er wordt maakt de media u alvast warm voor de vol­gende prik. 

Van­daag lopen we langs zes grafieken waar­van twee op verzoek.


Ik begin met het enige Amerikaanse aan­deel van de zes en die is met de slotko­ers van afgelopen woensdag.

Alpha­bet:

Ja, u ziet het waarschi­jn­lijk al wat de trend is. Jawel: dal­end. Eind augus­tus viel de koers uit het licht sti­j­gende trend­kanaal en sinds­di­en gaat Alpha­bet bin­nen het rode dal­ende trend­kanaal lager en lager.

Op basis van de laat­ste paar can­dles kan de koers waarschi­jn­lijk hoger, maar besef dan dat dat een beweg­ing tegen de trend in zal zijn.

Alle vol­gende grafieken zijn intra­day met de eerste sessie er al in verwerkt.

BESI op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky:

Maar direct met de deur in huis vallen: ik wil deze grafiek (lees BESI) niet in mijn porte­feuille. De trend is dal­end, vandaar.

Een opwaartse door­braak van het rode lijn­t­je kan de koers naar de oran­je trendli­jn voeren.

Op moment van schri­jven acht ik het raadza­am met een rit naar de bodem van 5 juli reken­ing te houden.

Ahold:

Ook Ahold Del­haize heb ik liev­er niet in mijn porte­feuille. Als u mijn columns regel­matig leest en de grafiek bek­ijkt dan kunt u waarschi­jn­lijk zelf wel bere­deneren waarom.

Kijk­end naar de intra­day can­dle van van­daag dan heeft de groot­grut­ter tot nu toe een bad-hair-day. Intra­day is de koers zelfs al even onder de hor­i­zon­tale ste­un­li­jn geweest, de huidi­ge koers staat er nu nipt boven. Bin­nen het dal­ende trend­kanaal door de hor­i­zon­tale ste­un vallen betekent vri­jwel zek­er een rit naar de bodem van 23 juni.

Gala­pa­gos:

Dit is geen bad-hair-day maar meer een nose-dive. Kijk maar eens wat de koers van Gala­pa­gos doet onder de paarse trendli­jn. Rechts op de grafiek ziet u, al dan niet met een ver­g­root­glas, dat de koers al drie dagen onder de rode hor­i­zon­tale ste­un is ges­loten. Als de koers op de huidi­ge intra­day koers zou sluiten zou dat en de vierde achtereen­vol­gende dag beteke­nen en de laag­ste slotko­ers sinds 13 decem­ber 2021.

Die wil ik dus ook niet in mijn porte­feuille op moment van schrijven.

AEX op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky:

Het enige posi­tieve in deze grafiek is een mogelijke posi­tieve diver­gen­tie bij de RSI. En dat is dan ook echt het enige.

In eerdere columns meldde ik al dat de index wel eens terug zou moeten naar de onderz­i­jde van het rode blok­je. Als we niet al te nauw kijken dan is dat niveau gis­teren behaald. Mocht de intra­day can­dle van van­daag ook de can­dle zijn die er op het slot van van­daag komt dan zou ik u een dal­ing naar de onderz­i­jde en lager kun­nen beloven. Maar natu­urlijk gaat die can­dle er anders uitzien. 

Shell:

De lange rode can­dle waarmee Shell door de oran­je ste­un­li­jn zak­te in com­bi­natie met de koer­son­twik­kel­ing bin­nen het blauwe rond­je doen mij vrezen voor een verdere dal­ing. Vaak zien we na zo’n enorme dre­un een beweg­ing zijwaarts of in dit geval iets omhoog. Alle pogin­gen ten spi­jt maakt het op geen enkele manier de dre­un goed. Bin­nenko­rt en waarschi­jn­lijk deze week al vol­gt de vol­gende dre­un. Naar de bodem van juli wellicht?

Ijs, wed­er, nieuwe prikro­nde, asiel­zoek­er­scri­sis, energiecri­sis, cen­su­ur, mis­in­for­matie, einde van de democ­ra­tie, stik­stofcri­sis, vertrouwen­scri­sis in het kabi­net en begin­nende schaamte voor mijn geboorte­land dienende zie ik u in het week­end weer.

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

3 comments

2 oktober 2022, 11:18

en als nog niet te laat is DSM een buy ?

(0)
30 september 2022, 17:28

Aex nu driemaal 630 getest. Klaar om naar 660-680 te gaan ?
En wat met IMCD springplank vanaf 120 ?

(0)
29 september 2022, 11:14

we gaan hier altijd van crisis naar crisis en de welvaart blijft stijgen... zou dat nu anders zijn? Velen verdienen aan de miserie.
Hopelijk vinden we eens een koopwaardig aandeel. Allez vooruit.

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.