...

TA Amazon, Shell, Philips, Heineken, TKH en Bel-20

1 september 2022, 08:03 | Marcel Bronner | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

Zes grafieken. Als u mooie grafieken wilt, dan kunt u door­lezen. Als u posi­tieve ver­haalt­jes wenst dan kunt u beter de analy­ses van andere anal­is­ten lezen.

Bent u er nog? Dan gaan we beginnen.Waarschi­jn­lijk zullen alle grafieken met het slot van gis­teren zijn.

Ik begin met de 

Bel-20:

Het blauw/​groene blok­je kun­nen we zien als een trad­in­grange. De koers brak aan de boven­z­i­jde uit en leek op weg naar de tar­get die iets hoger lag dan de top die uitein­delijk werd gehaald. Echter, de koers dook weer terug in de range en zak­te er zelfs aan de onderz­i­jde uit.

De onderz­i­jde van het rode blok­je is nu de target.

Heineken:

Op de grafiek van de bier­brouw­er zie ik bij de oran­je pijlt­jes de con­touren van een hoofd-schoud­er­for­matie. De rode nek­li­jn van de for­matie is neer­waarts doorbroken.

De rode neer­waarts gerichte pijl wijst naar de tar­get die ik heb voor de koers van Heineken. Hele­maal rechts op de grafiek ziet u dat we daar inmid­dels al bij­na zijn geweest. Ik zou er niet van staan te kijken dat we de tar­get nog gaan halen en waarschi­jn­lijk nóg lager gaan.

Shell:

De laat­ste twee dagen heeft Shell aardig ingeleverd. Kwam zelfs even onder de blauwe lijn, maar wist er toch weer net boven of op te sluiten. Dat laat­ste is belan­grijk om zicht te houden op per sal­do weer sti­j­gende koersen van Olies.

Van­daag wordt een belan­grijke dag in dat pro­ces. Lat­en we dus de blauwe lijn in de gat­en houden.

Ama­zon:

Net als bij de Bel-20 zien we bij Ama­zon een trad­in­grange. Ook hier is de koers aan de boven­z­i­jde uit­ge­bro­ken en ook hier is de tar­get net niet gehaald. 

Onder de oran­je trendli­jn ziet u een lagere top en een lagere bodem. De slotko­ers van gis­teren lag op het niveau van de boven­z­i­jde van de trad­in­grange. Zie de oran­je pijl. Daar zouden we ste­un moeten verwacht­en om daar­na de rit naar boven weer in te zetten. De komende dagen wor­den dus heel interessant.

Phlips:

Op het plaat­je bin­nen het plaat­je zien we de week­grafiek én direct hoe ver we terug moeten gaan in de tijd om een koers te vin­den die op het huidi­ge niveau ligt. Buy & Hold lijkt hier niet de allerbeste strate­gie te zijn.

Op de dag­grafiek gaan we bij­na iedere dag een stuk­je lager. Als u nu nog in Philips ziet dan heeft u geen stop toegepast.

TKH op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky:

Of er een dubbele bodem mogelijk is bij TKH? Dat zou kun­nen zijn, maar op basis van deze grafiek zou ik daar niet al te veel geld op inzetten. Het enige wat daar op zou kun­nen gaan wijzen is de RSI die wellicht een posi­tieve diver­gen­tie zou kun­nen gaan neerzetten. Áls dat al zo is dan zou dat slechts één belletje/​één zwaluw zijn.

Gis­teren sloot de koers onder de rode ste­un­li­jn. Natu­urlijk zou dat slechts een spelde­prik­je kun­nen zijn, maar gezien de grotere trend (dal­end!!!!) zouden we ons moeten voor­berei­den op per sal­do lagere koersen.

Ik zie u allen weer in het weekend.

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

2 september 2022, 11:35

Marcel, ik ben benieuwd naar je visie op o.a. Signify, Aperam en Ordina.

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.