...

TA Apple, Agfa Gevaert, BESI, Bayer, AEX en Broadcom

19 maart 2024, 11:53 | Marcel Bronner | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 4 / 12 | (0)

Van­wege meerdere rede­nen ben ik even uit de lucht geweest. Maar hier is die dan…de vol­gende col­umn. Een col­umn met louter verzoeken.Agfa Gevaert op ver­zoek van Firmin:

Het is niet of maar en gewor­den lez­er Firmin. U kri­jgt Bay­er en zoals u hier­boven ziet Agfa Gevaert.

Ik ga direct wijzen op de in mijn ogen hele vreemde can­dle. Die waar de oran­je pijl naar wijst. Dat was een hele sterke open­ing: op het hoog­ste punt van de dag en de groene dal­ende trendli­jn werd fors uitgenomen. Het slot van de dag echter lag fors lager en op het laag­ste punt van de dag. De dag daarop zak­te de koers nog verder weg, maar nog wel boven die genoemde trendlijn. 

De tech­nis­che con­di­tie is iets ver­be­terd, of het het beter te spreken van dat het min­der negatief is gewor­den? Ik ga voor die laat­ste. Ik wil hem niet in mijn porte­feuille. Mocht er iemand (nog steeds?) long zit­ten dat zou ik in deze fase bli­jven zit­ten. Met een stop.…

AEX op ver­zoek van lda:

Als iemand op dit moment long zit dan zou ik bli­jven zit­ten, natu­urlijk wel met een stop. De AEX noteert boven de groene trendli­jn en dat is goed.

Het rode trendli­jn­t­je, daar noteert de index onder. Op zich geen ramp, prima. 

Het­geen me veron­trust dat is de negatieve diver­gen­tie bij de RSI. Miss­chien achter­af totaal over­bod­ig, maar ik ga u nog­maals vra­gen super‑, superalert te zijn.

BESI op ver­zoek van lda:

Leuk dat er weer zoveel ver­zoeken waren, alti­jd welkom!

BESI…ook hier weer zo’n enorme can­dle, zie de oran­je pijl. Die can­dle nam de rode sti­j­gende trendli­jn neer­waarts uit. Ook hier zien we weer zo’n duidelijke negatieve diver­gen­tie bij de RSI.

BESI laat nu een driehoek­je zien. Zo’n driehoek­je na een enorme dal­ing voor­spelt meestal niet veel goeds. Mocht er nog iemand long zit­ten dan vraag ik hier wederom superaltertheid.

Bericht van Guy Boscart:

Voor wie graag een tijd­je één van onze sig­naal­dien­sten wil vol­gen kan nu gebruik mak­en van onze proe­faan­bied­ing. U kunt dan een abon­nement proberen tot 1 JUNI 2024. Sys­teem Trad­ing voor €35, Guy Trad­ing voor €40, Polleke Trad­ing voor €45 en COM­BI-Trad­ing voor €75. Kijk vooral even een tijd­je met ons mee en beslis daar­na of het bij u past … Schri­jf u in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​trade… Er lopen sinds afgelopen don­derdag weer wat posi­ties, die kunt u nog opne­men door lid te worden …

Bay­er op ver­zoek van Firmin:

Bay­er ligt er tech­nisch niet op z’n Paas­best bij. Ik zie slechts lagere top­pen en lagere bodems.

Als ik een beet­je zoek is er alti­jd wel iets posi­tiefs te melden. In dit geval heb ik twee zak­en gevonden:

1. de koers noteert boven het groene hor­i­zon­tale ste­un­li­jn­t­je.
2. ik neem een posi­tieve diver­gen­tie waar bij de RSI.

Ik besef dat het niet veel is, maar beter iets dan niets! Ik wil Bay­er niet in de porte­feuille, maar ik ben wel benieuwd wat er gaat gebeuren als de koers onver­hoopt de rode trendli­jn uitneemt. 

Broad­com op ver­zoek van Mis­ter bluesky:

Deze col­umn deed zolang op zich wacht­en dat u bij­na het antwo­ord op uw vraag al heeft!

Broad­com is uit het sti­j­gende trend­kanaal gevallen. Dat is zek­er jam­mer, maar het is nog niet het einde van de wereld. Traders die heel kort op de bal spe­len zijn er al uit­gestapt. Traders die gewoon zijn iets meer ruimte te geven zullen wellicht nog long zit­ten. De groene lijn ligt op Usd 1.211. Het is slechts een klein stap­je naar dat ste­un­t­je vanaf het huidi­ge niveau. De koers zou daar zomaar doorheen kun­nen vallen, het is niet zo’n sterke en belan­grijke ste­un. Daar heeft u uw antwoord.

Apple op ver­zoek van lda:

Op moment van schri­jven zou ik voor Apple niet verder komen dan een Houden. Ik zie de koers onder de rode hor­i­zon­tale weer­stands­balk en de rode dal­ende trendlijn.

Min of meer posi­tief is dat het niet op een test van de groene lijn aankwam. Zoals u ziet kwa­men de kop­ers al eerder in de markt. Nog een mogelijk klein posi­tief pun­t­je is de recente poging een hoger bodem­p­je en hoger top­je neer te zetten. Daar­bij stootte Apple het hoofd tegen de rode trendli­jn. Dat dan weer wel. 

=====
Dat waren weer alle ver­zoeken. Komt u maar door met nieuwe!
=====

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

20 maart 2024, 08:31

Waar staan we met Alfen, Shell en Thales , Bedankt voor de analyse.

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.