...

TA Apple, ASM Int., UCB, Unipar, Vopak en Tessenderlo

27 september 2022, 09:44 | Marcel Bronner | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

De col­umn van van­daag bestaat nage­noeg alleen uit ver­zoeken. Er komen aan­de­len voor­bij die ik vol­gens mij nog nooit in mijn stuk­jes heb behan­deld en ik meen ook twee nieuwe namen bij de aan­vragers te zien. Leuk!Met uit­zon­der­ing van Apple zijn alle grafieken intraday.

Apple op ver­zoek van lez­eres lda:

Niet best:

- Apple is na de sti­jging al meer dan 50% gecor­rigeerd
- de koers beweegt bin­nen een dal­end trend­kanaal en
- is door de rode hor­i­zon­tale ste­un gezakt.

Licht­pun­t­jes:

- Apple lijkt voorzichtig ste­un te zoeken op de blauwe ste­un­li­jn
- de RSI laat een posi­tieve diven­gen­tie zien.

Op basis van deze grafiek zou ik Apple liev­er niet in mijn porte­feuille hebben en zou ik de chart mor­gen” weer bekijken.

ASM Inter­na­tion­al op ver­zoek van lez­er ser­pa:

Lez­er ser­pa stelde onder mijn voor­laat­ste col­umn dat ASM Inter­na­tion­al ste­un leek te zoeken op de gap van juli. Ik heb die gap zicht­baar gemaakt met de groene hor­i­zon­tale balk. Als u op basis van maandag long bent gegaan dan mag ik u waarschi­jn­lijk feliciteren!

Ik acht het wel belan­grijk te ver­melden dat u m.i. tegen de wind in aan het p.sse.n bent. Dat zou goed kun­nen gaan, maar iedereen weet hoe dat af zou kun­nen lopen. Ver­taald: de trend bin­nen het rode dal­ende trend­kanaalt­je is dal­end en u trade nu tegen de trend in. Zolang u dat beseft is daar niets mis mee. Houd uw trade s.v.p. strak in de gat­en en kijk waar uw stop komt.

Tessender­lo op ver­zoek van lez­eres lda:

Op de Brus­selse beurs komen we Tessender­lo tegen. Ik ga er verder niet al te veel tijd aan best­e­den. Wil ik hem in mijn porte­feuille? Née, niet echt. Wat als ik het aan­deel om de een of andere reden zou hebben in mijn porte­feuille? Bli­jven zit­ten en even aan­dacht best­e­den aan waar mijn stop komt te liggen. 

Uniper op ver­zoek van lez­er mar­co:

Zoals de tekst in de chart al doet ver­moe­den is dit een week- i.p.v. een dag­grafiek. Dat heb ik natu­urlijk met opzet gedaan met als doel het grotere” plaat­je te lat­en zien. U ziet overi­gens de gehele koer­shis­to­rie. Dit aan­deel staat op de Xetra in Duitsland.

Ik deel uw mening dat dit een inter­es­sant aan­deel zou kun­nen zijn niet. Dat doe ik natu­urlijk op basis van tech­nis­che analyse. Ik heb geen idee wat de kwan­ti­tatieve, strate­gis­che en fun­da­mentele analy­ses ervan vinden.

Ik kan maar een licht­pun­t­je vin­den en dat is niet eens in de grafiek zelf, maar bij de RSI. Die gaat waarschi­jn­lijk een posi­tieve diver­gen­tie neerzetten. Ik mag nooit uit­sluiten dat dit aan­deel her­stelt (de beurs bli­jft de beurs), maar op moment van schri­jven zie ik het (nog) niet in de grafiek. Als ik dit aan­deel zou vol­gen dan zou ik het mor­gen” weer bekijken.

UCB op ver­zoek van lez­eres lda:

Via Ned­er­land en Duit­s­land keren we weer terug in Bel­gië alwaar we UCB tegenkomen. Bij UCB zien we een daggrafiek.

Tsja, wat moet ik hier over schri­jven? Redelijk kansloos lijkt me. Dat gezegd hebbende ga ik toch twee licht­pun­t­jes beschrijven:

1. bin­nen het cirkelt­je een hoger bodem­p­je en hoger top­je
2. de posi­tieve diver­gen­tie bij de RSI inclusief een (intra­day) uitbraakje.

Ik wil UCB nog niet in mijn porte­feuille, maar zou het wel op mijn watch­list zetten. Uitein­delijk zou het toch een keert­je moeten gaan draaien niet? Mor­gen” weer bekijken!

Vopak:

Ik kon niet anders dan er weer een week­grafiek van te maken. 

Well, need I say more? Dit lijkt me toch wel duidelijk. 

De RSI staat enorm laag, maar nog niet eens in over­sold-gebied. Mocht die daar al staan dan heb ik per­soon­lijk niet veel met een RSI die over­sold is. Née, Vopak is nog niet aan het draaien. Mor­gen” maar weer eens bekijken.

Ter­wi­jl bij­na iedereen na coro­na nu wordt gecon­fron­teerd met toren­hoge energierekenin­gen zie ik u don­derdag weer. 

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

28 september 2022, 17:00

Dubbele bodem op 630 voor aex en op 40-45 voor BESI ? Bedankt voor analyse.

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.