...

TA Apple, Chevron, Solvay, KBC, ING en Shell

24 maart 2023, 23:30 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Door de onrust zit er veel beweg­ing in de koersen. Voor een zestal aan­de­len gaan we kijken welke impact dat heeft. Twee aan­de­len zijn op verzoek.Chevron:

Ik trap af met Chevron. De geste­gen energiepri­jzen door de oor­log, dat zouden we terug moeten zien in de koers van dit aan­deel. Het zou lekker opwaarts moeten gaan. Het kan aan mij liggen, maar ik zie het niet hele­maal. Ik neem juist een dal­ende koers waar, ik heb zelfs een dal­end trend­kanaal kun­nen tekenen.

Ik ga ook nog schri­jven dat áls de koers onder het recente bodem­p­je zakt dat de koers een grote kans maakt naar het niveau van de rode pijl te zakken. 

Bericht van Guy Boscart:

Nu kunt u een proe­fabon­nement nemen tot 1 MEI voor €35. Schri­jf u in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop en dan staat u snel op onze lijst met leden …

Solvay op ver­zoek van lez­eres rvdv:

Natu­urlijk kan ik eens naar Solvay en KBC kijken! Van­daag komen ze bei­de in de col­umn voorbij.

Vanaf de bodem in sep­tem­ber 2022 is het flink opwaarts gegaan bij dit aan­deel geno­teerd op de beurs van Brus­sel. Tot aan ongeveer een top uit feb­ru­ari vorig jaar, nog net links op de grafiek te zien. De afgelopen peri­ode ging het, net als menig ander aan­deel, neer­waarts. Op moment van schri­jven zie ik het nog niet gebeuren, maar als de koers uit het blauwe blok­je valt dan wordt de onderz­i­jde van het rode blok­je de tar­get. Het is de samen­stelling van de can­dle van vri­jdag die mij doet schri­jven dat ik de koers niet uit het blauwe blok­je zie vallen.

ING:

ING is wel een beet­je te vergelijken met Solvay als we naar het tijd­stip kijken dat ING begon te sti­j­gen. Net als Solvay hield ook ING de sti­jging niet vol en moest inlev­eren. Pro­centueel leverde ING overi­gens wel meer in dan Solvay.

De afgelopen beur­sweek testte de finan­cial min­i­maal tweemaal de bovenkant van het grote (groene) blok, de voor­ma­lige trad­in­grange. Als ste­un wel te verstaan.

Ook hier kan ik schri­jven dat als de koers uit het blauwe blok­je valt dat de onderz­i­jde van het rode blok­je de tar­get wordt. 

Shell:

Nog zo’n aan­deelt­je dat flink aan het prof­iteren is van de hoge energiepri­jzen. De koers van Shell rijst de pan uit.…niet dus.

Ten opzichte van feb­ru­ari werd deze maand nog een mooie nieuwe top neergezet. Dit kon Shell niet vasthouden, dat is inmid­dels wel duidelijk. Probeert u overi­gens de schit­terende negatieve diver­gen­tie bij de onderliggende RSI te vinden!

De koers is deze vri­jdag onder de rode hor­i­zon­tale ste­un ges­loten, Dat gebeurde eind vorige week ook al. Afgelopen week wist de koers er toch weer boven te kruipen. Het wordt dus span­nend of dat komende week ook gaat gebeuren.

U weet het al toch? Als de koers uit het blauwe blok­je valt wordt de onderz­i­jde van het rode blok­je de target.

KBC op ver­zoek van lez­eres rvdv:

Leuk om te zien dat KBC bij meerdere lez­ers in de belang­stelling ligt. U bent al de vierde lez­er die de finan­cial bin­nen korte tijd aan­vroeg. Bedankt voor uw verzoek!

Ik kan een beet­je een par­al­lel trekken met Solvay en ING wat de sti­jging betre­ft. Een klein ver­schil­let­je is dat bij KBC de bodem iets lat­er kwam. Maar de daaropvol­gende sti­jging mag er zijn. De overeenkomst is wederom de cor­rec­tie. Bestudeer ook hier de RSI, die is nog mooier dan bij Shell, veel mooier!

De can­dle van deze laat­ste vri­jdag doet ver­moe­den dat de koers niet uit het blauwe blok­je zal vallen. Mocht dat nou toch gebeuren, dan weet u wat de tar­get wordt.

Apple:

De eerste vijf grafieken zijn in grote lij­nen zo’n beet­je het­zelfde. Leuke woord­spel­ing toch, of moet je daar tech­nisch anal­ist voor zijn? Any­ways, Apple ziet er totaal anders uit. Ik dacht, laat ik posi­tief afs­luiten. Zo kun­nen we ondanks het afgetek­ende ver­lies van het Ned­er­lands elf­tal miss­chien toch nog een beet­je vrolijk het week­end in! Mocht­en er fans van de Rode Duiv­els onder mijn lez­ers bevin­den, die gaan sowieso vrolijk het week­end in!

In de allereer­ste week van dit jaar zette Apple een duidelijke bodem neer. De daaropvol­gende maand zette het bij­na dagelijks een hogere slotko­ers neer. Beleg­gers moesten even op adem komen en er werd ook winst genomen. De beweg­ing onder de paarse trendli­jn zie ik als een hoofd-schoud­er for­matie. Een HS con­tin­u­atiepa­troon wel te ver­staan. De genoemde paarse lijn is dan de nek­li­jn en dan zien we direct dat de koers daar opwaarts uit is gebro­ken. De bovenkant van het blauwe blok­je is de tar­get. Ik kijk wel met een schuin oog naar de negatieve divergentie…

Tot dins­dag en drop de ver­zoeken maar!

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

3 comments

26 maart 2023, 21:30

Hallo marcel,
Graag de charts van deutsche bank en het aandeel block {amerika}

(0)
25 maart 2023, 15:03

Graag eens de CAC 40 en AMG. Is er daar een dubbele bodem op 33-34 ?Bedankt.

(0)
25 maart 2023, 01:29

Marcel ,
mijn verzoeken staan er al Shell en KBC ,
goed weekeinde , tot de volgende , bedankt ,
Mvg,
Poul

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.